Tyto větičky použijete až ve chvíli, kdy jste ode mě již konkrétní zasvěcení v minulosti přijali.

Bez zasvěcení ode mě Vám tyto větičky nebudou fungovat a rozhodně byste bez Vašeho zasvěcení nedosáhli potřebné kvality vibrací. Pokud zasvěcení ještě nemáte, vyberte si v Celé nabídce.


Každodenní duševní hygiena

Doporučuji pro každodenní duševní hygienu a čistotu práce

Každý večer, když jdu spát, prosím energii ............................, symboly, vědění, dary, systémy a duchovní průvodce, jejichž pomoc, kontakt, podpora, ochrana a vše ostatní, co je třeba, mi byly v této inkarnaci propůjčeny, aby po dobu mého spánku vyčistily ze všech mých těl, mého vedení, Vyššího Já, Andělů Strážných, Duchovních rad a výborů, Andělů Světla, průvodců energie ............................, Mistrů, Bytostí Světla, archandělů, dračích průvodců, všech a všeho zúčastněného i z jejich pohledu vše, co nám brání nebo bráníme sobě či druhým, nebo je nám bráněno ve 100% pravdivé a čisté lásce, komunikaci, práci, napojení, vzájemném dokonalém vztahu, celistvém bytí v Jednotě i v jiných činnostech tak, abychom žili, jednali, milovali a byli milovánijako tým v souladu s Božími zákony ideálním způsobem ku prospěchu všech i všeho a byli připraveni ráno co nejlépe plnit svá poslání a úkoly pro tuto inkarnaci. Děkuji.

Prosba

Prosím energii ............................, symboly, vědění, dary, jejichž pomoc, podpora, vedení, ochrana a cokoli jiného, jež mi byly v této inkarnaci propůjčeny, prosím Boha/Bohyni, Vše co jest, Jednotu, matku Zemi, planetu Zemi, Matku, Otce nebes i ostatní duchovní průvodce s bytostmi Světla a Lásky, aby od této chvíle každou vteřinou léčili, čistili, přepólovali, vitalizovali a vše ostatní, co je třeba i z jejich pohledu, či vedli k uvědomění veškerou inteligenci i jejich energetickou paměť, jak organismů, Ducha i duše u všech a všeho zúčastněného, aby bylo uvolněno vše, čím bráním druhým, sám/sama sobě, či je mi bráněno plnohodnotně žít v bezpodmínečné lásce až do úplného naplnění této mé prosby ve všech tělech, úrovních a všude tam, kde je třeba, v souladu s Božími zákony ideálním způsobem ku prospěchu všech a všeho zúčastněného. Mnohokrát děkuji, děkuji, děkuji.