Kabala Reiki

Kabala je tajné židovské učení navazující na některé prvky Starého zákona. Zjednodušeně řečené: Kabala je směsí poznatků z náboženství, přírodní vědy a psychologie. 

Kabala osvětluje nejsložitější tajemství lidské existence. Její učení je univerzální a dovoluje každému z nás dosáhnout nejvyšších duchovních sfér. 

V židovské tradici už po staletí existuje praktická zasvěcovací/iniciační znalost, předávaná po mnoho a mnoho generací. Tato úžasná věda, která překlenula staletí a tisíciletí, se nám dochovala jako zázrakem.

Kabala Reiki

  • Zasvěcení Kabala Reiki je opravdu jedinečné, stanete se vidoucími (někým, kdo může vidět) tak, že se naplno spojíte se svou duší.
  • Kabala Reiki je hluboké osvěžení pro duši a duchovní postrčení pro každého, koho Kabala Reiki nějakým způsobem přitahuje. Vše má svůj důvod.