✓ Fialový plamen

  • Předtočený VIDEO KURZ (2h:45min)
  • Ebook (33 str., vč. výukové části pro lektory)
  • Nahrávka meditace "Zrušení negativních programů duše"
  • Nahrávka meditace "Čištění karmy duše a rodiny"
  • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
  • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
  • Certifikát o absolvování kurzu
  • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Fialový plamen je mýdlo pro naši auru a čakry. Absolvent je pomocí Fialového plamene schopen se efektivně energeticky očišťovat na úrovni aury, čaker a meridiánů. 

Pokud si auru nečistíme, dříve či později v ní přirozeně nahromadíme velké množství cizích energií a jiného astrálního odpadu. Změna chování, nebo že se necítíme "ve své kůži", často značí kontaminaci, neboli zanesení naší aury negativními a cizími energiemi z okolí.

Pokud je správně zasvěcený a a správně se s ním pracuje, tak Fialový plamen umí čistí nejen auru, čakry a meridiány, ale zejména velice efektivně také karmu.

Zasvěcení do Fialového plamene

Fialový plamen představuje: Významný posun. Transformace vědomí. Vnitřní i vnější uzdravení. Posvěcená vysoká ochrana shora. 

Pravidelné používání Fialového plamene přináší významnou transformaci vědomí a emocí. 

Pokud je průtok energie zablokován, hrozí syndrom vyhoření, vyčerpání organismu či rozvinutí jiné nemoci. Fialový plamen je vhodný jak pro léčení fyzického těla, tak i psychiky.

S Fialovým plamenem nanebevzatého (vel)mistra Saint Germaina se mění způsob myšlení, čímž zasvěcené osobě prokazuje neocenitelnou službu.