Energie bájné Atlantidy

Toto zasvěcení vás spojí s energetickým hlavním zdrojem celé Atlantidy. Jedná se o nejsilnější Atlantskou energii, jakou jsem dosud poznal, a o zakončení Atlantské linie v mé škole. S tímto zdrojem se můžete pomocí tohoto zasvěcení propojit nezávisle na čase a prostoru a skrze jeho energii léčit problémy zejména na fyzické úrovni (čímž se současně působí i na problémy duchovní - všechno souvisí se vším).

Energie je v srdci léčitele navíc obohacována o náboj lásky, díky čemuž není energie již tolik chladná. Srdeční čakra léčitele navíc dostává hojnost prostoru pro svůj vývoj a rozevření se. Kdo má totiž otevřené srdce, tomu duchovní věci přicházejí samy. Energie opět proudí skrze léčitele, takže je energií současně léčen léčitel i ošetřovaný. Jedná se o unikátní spojení energie, jež byla vyráběna vysoce pokročilou atlantskou technikou a lidského hřejivého srdce. 

Podívejte se duchovně do Atlantidy v době jejího vzestupu a možná si vzpomenete, že jste zde kdysi dávno také žil/a.

Energie bájné Atlantidy

  • Energetická vibrace Atlantidy stále existuje, ba co víc, je neustále rozvíjena galaktickou radou, aby pomohla zvyšovat vibrace Matky Země na jejím vzestupu při transformaci. Atlantida má v sobě totiž klíč k úspěšnému dokončení transformace.
  • První stupeň tohoto zasvěcení (léčitel) se předával pouze nejvyšším atlantským lékařům.
  • Stupeň druhý (mistr) se předával jen atlantským kněžím a pouze oni měli tu čest tuto energii zasvěcovat. Dnes zasvěcuji oba stupně v sérii zasvěcení každému, kdo má zájem a již ví, jak pracovat s energiemi.
  • Již během samotného zasvěcení, nebo při používání atlantských energií se možná, tak jako já, rozpomenete na svou velkou minulost v této éře.


Předpoklad pro toto zasvěcení: Aktivace krystalů Atlantidy