Egyptská Cartouche

Egyptská kartuše

Egyptský Cartouche (čteme: "Egyptská kartuše") je zasvěcení egyptské magie. Egyptská Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých božstev tzv. egyptského panteonu, které byly pro starověký Egypt typické - (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat, atd.) 

Tyto energie starověkého Egypta jsou velmi silné. Součástí je zasvěcení 25 iniciačních karet - půjde tedy celkem o 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta, které mohou zvýšit léčebnou sílu a urychlit váš duchovní vzestup. Dále projdete iniciací symbolem Yod - což je speciální proces otevírající vaši srdeční čakru. Symbol YOD pomáhá vyvolat z hlubin vaší osobnosti duchovní schopnosti, které jsou utkvělé a skryté ve vašem nitru a které je potřeba ve vás aktivovat.

Všechna tato zasvěcení vám umožní dosáhnout netušených úrovní vašeho osobního duchovního rozvoje. Starověké egyptské symboly zobrazené na kartách zachycují esenci sil nebo energií, jež řídí Vesmír. Každá karta může být použitá pro meditaci, věštění (namísto Tarotu), k léčení nebo k magickým účelům či jako talisman - a pokud jsou karty seřazeny do nejrůznějších seskupení, pak mohou posloužit jako vhled do snů či jejich výkladu, k řešení rodinných nebo emocionálních problémů, finančním či obchodním zájmům, k léčení a udržení zdraví, k ochraně, k duchovnímu hledání nebo pro řešení nejrůznějších hádanek života. 

S kartami Egyptský Cartouche lze při troše šikovnosti dělat rovněž rodinné kartové konstelace. Karty vám poskytují hojivou sílu, zvyšují vaše dovednosti, ochraňují vás a ukazují směr duchovní cesty. Každý Bůh/Bohyně je představitelem určitého archetypu a nositelem přesně daných schopností a úkolů.

Ale vy především budete tyto "zasvěcené" karty Egyptského Cartouche používat k léčení (k posílání léčby jiným v nouzi) nebo pro vylaďování vyššího vědomí. Některé karty nesou vyloženě jen hojící paprsky, jiné nesou kromě toho i energie, které napomáhají diagnostice a zároveň i léčbě. Vibrace jsou přenášeny na karty podvědomě, jakmile se jimi zabýváme. Normálně jsme v životě příliš zatíženi nadměrným používáním logického myšlení a vytváříme bariéru mezi naším vědomím a naším podvědomím. Egyptský Cartouche vám pomůže dosáhnout jemné rovnováhy. Staví most mezi běžným denním životem a Vyšším vědomím, které je na vzestupu díky věku Vodnáře.

Egyptský Cartouche (Egyptská kartuše)

  • Zahájení egyptské kartuše reprezentuje příležitost pro ty, kteří jsou na upřímné duchovní a osobní rozvojové cestě, s vysokou úrovní osobní integrity a schopností udržet energie vysoké frekvence k pokroku a vyšším úrovním rozumu a vědomí.
  • Seznámíte se s jednotlivými božstvy egyptského panteonu a s egyptskými symboly a hieroglyfy, nahlédnete trochu i do dějin Egypta a získáte informace o tehdejších léčitelských praktikách, faraonech, kněžích a velekněžích, kteří dobře ovládali magii, znali sílu různých symbolů a dokázali komunikovat s bytostmi, jež pokládali za posvátná božstva.
  • 25 karet

25 karet Egyptské kartuše

Na 1. stupni Vám předám také 25 iniciačních karet se staroegyptskými symboly, zasvěcené speciálně pro Vás. Starověké egyptské symboly zobrazené na kartách zachycují esenci sil nebo energie, které řídí vesmír. Každá karta může být použita např.:

  • pro meditaci
  • k léčení
  • k magickým účelům
  • jako talisman
  • pokud jsou karty seřazeny do nejrůznějších seskupení, pak mohou posloužit jako vhled do snů či jejich výkladů, k řešení rodinných nebo emocionálních problémů, finančním či obchodním zájmům, k léčení a udržení zdraví, k ochraně, k duchovnímu hledání nebo pro řešení nejrůznějších hádanek života.

Karty vám poskytují hojivou sílu, zvyšují vaše dovednosti, ochraňují vás a ukazují směr duchovní cesty. Egyptský cartouche vám pomůže dosáhnout jemné rovnováhy. Staví most mezi běžným denním životem a Vyšším vědomím, které je na vzestupu díky věku Vodnáře.