Jednotlivá zasvěcení můžete zakoupit jednotlivě nebo jako balíček s 20% slevou:

Připravil jsem pro Vás balíček se všemi energiemi Moudrosti věků, které mám.

Balíček obsahuje toto všechno:

✓ Kabala Reiki

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.900 Kč + DPH (objednávka)

Kabala je tajné židovské učení navazující na některé prvky Starého zákona. Zjednodušeně řečené: Kabala je směsí poznatků z náboženství, přírodní vědy a psychologie.

Kabala osvětluje nejsložitější tajemství lidské existence. Její učení je univerzální a dovoluje každému z nás dosáhnout nejvyšších duchovních sfér.

V židovské tradici už po staletí existuje praktická zasvěcovací/iniciační znalost, předávaná po mnoho a mnoho generací. Tato úžasná věda, která překlenula staletí a tisíciletí, se nám dochovala jako zázrakem.

Kabala Reiki

 • Zasvěcení Kabala Reiki je opravdu jedinečné, stanete se vidoucími (někým, kdo může vidět) tak, že se naplno spojíte se svou duší.
 • Kabala Reiki je hluboké osvěžení pro duši a duchovní postrčení pro každého, koho Kabala Reiki nějakým způsobem přitahuje. Vše má svůj důvod.

✓ Klíč k minulosti

Klíč k duši

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 1.700 Kč + DPH (objednávka)

Klíč k minulosti neboli "Klíč k duši" jedinečný symbol, který nám umožní si minulost efektivně dořešit. Někdy máme tendenci svádět věci na minulý život. Každý člověk má svoji vlastní minulost a vlastní karmu ke zpracování. Vždy existují dveře, které musíte otevřít a projít jimi, aby pro vás bylo možné začít novou část života. Velkým tématem zde je odpuštění, propuštění, osvobození a následné rozpuštění.

Pokud chcete, můžete právě teď zpracovat věci ze své minulosti i své karmy. Symbol Klíč k minulosti vám v tom pomůže. Pomůže vám při otevření oněch dveří. Symbol Klíč k minulosti vám umožní pochopit staré příběhy, zkušenosti a konečně odpustit (i sami sobě).

Klíč k minulosti

 • Symbol klíče k duši
 • Ochrana před negativními energiemi
 • Klíč k odpuštění starých vin
 • Modlitby

✓ Probuzení strážců Grálu

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 1.800 Kč + DPH (objednávka)

Toto zasvěcení neslouží jen pro léčení, ale zejména k vašemu dalšímu duchovnímu vývoji, k probuzení skrytých talentů a rozšíření těch stávajících. Kolem Svatého Grálu se váže nespočet tajemství. Svatý Grál má dávat věčný život i věčné zdraví, ale má rovněž přinášet naší Zemi blaho tím, že prosvětluje šeď a temnotu běžných dní. Dlouhou dobu Svatý Grál byl považován za mýtus či za ztracený a málokdo se o něj zajímal. V dnešní době se mnohé změnilo. Na světe přibývá přírodních katastrof, náš život podléhá neustále rychlejším impulzům, ve společnosti se projevuje odklon od pravých hodnot k materialismu.

Často se dnes hovoří o zániku světa. Energie, které svět udržují v rovnováze, polevují. A právě v této době negativního přelomu zesilují energie Grálu. V dobách klidu se nikdo o Grál nezajímal, dnes však se vrací zpět do povědomí a života lidí. V dřívějších dobách existovali vždy muži i ženy, jenž střežili Svatý Grál po celá dlouhá staletí. Kde zůstali tito rytíři Grálu, strážci Svatého kalichu? Vymřeli? Kdepak. Strážci Grálu pouze spí. Ve vybraných lidech tyto energie odpočívají a čekají jen na to, až budou probuzeny.

Probuzení strážců Grálu

 • Zajímáš se o Grál?
 • Lákají tě energie Svatého Grálu?
 • Cítíš se také povolán/a stát se jedním ze strážců Svatého Grálu?
 • Toto zasvěcení znovu-otevírá kanál, aby ses mohl/a na tento úkol rozpomenout a dále jít svou cestu strážce. Tímto zasvěcením v tobě bude tato spící energie probuzena. Ta energie, kterou v sobě nosí vyvolení strážci Grálu.
 • Obsahuje 4 symboly.

✓ Svatý Grál

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.100 Kč + DPH (objednávka)

Podle legendy má Svatý grál vliv na blaho Země a také má dávat věčný život a zdraví. Po dlouhou dobu se jednalo o pouhý mýtus, takže zájem o něj postupně začal. V současnosti se lidé, zejména vlivem přírodních katastrof, čím dál tím více zajímají o pravdivost Svatého grálu, čímž dochází k určitému odklonu od náboženství.

V obdobích klidu se o něj nikdo nezajímal, ale nyní se začíná navracet do lidského povědomí. Dříve byl Svatý grál chráněn tzv. rytíři grálu. Co se s nimi však stalo? Vymřeli snad? Odpověď zní ne, pouze usnuli hlubokým spánkem. Jejich energie odpočívají ve vyvolených lidech a čekají na probuzení.

Co myslíte, patříte k těmto vyvoleným?

Svatý Grál

Obsahuje 21 symbolů, které nám byly předány od archanděla Michaela, Kryona, Tobiáše a Saint Germania pro osobní a duchovní růst. Rozvíjejí náš potenciál a esoterické schopnosti, je pomocníkem při transformaci a v uvědomění. Např. symboly:

 • na zesílení a rozšíření vědomí
 • na očistu a projasnění
 • vystoupení z karmického kola
 • sebeláska a bezpodmínečná láska
 • kreativita, hojnost
 • Božství, Svatý Grál - předat něco duchovnímu světu pro nejlepší možnost řešení tvé prosby
 • zesilovač energie, transformace

Svatý grál = vůle a láska Boha Podstaty světa ke všemu hmotnému stvoření, pozorovatelná lidským duchem (Abdrushin: Poselství grálu) = Zdroj energie Stvořitele Tento systém lze zařadit mezi energie vysokých vibrací a osobního vzestupu.

✓ Machu Picchu

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 1.700 Kč + DPH (objednávka)

Energie Machu Picchu jsou velice silné, dokonce silnější než energie Tachyon reiki, se kterými se pracuje obdobně. Energie Machu Picchu se projevují silným propojením s Matkou Zemí. Jakmile jsme seznámeni s těmito energiemi, postupně si začínáme rozpomínat na schopnosti, které jsme dříve běžně používali. V systému energií Machu Picchu se pracuje nejen energeticky, ale také meditačně.

Je pravda, že více lidí má problémy s uzemněním, takže i následná detoxikace je k tomu odpovídající. Je však také po této proceduře poznat velká úleva a lehkost jak v jednání člověka, tak i po fyzické stránce. Cítíte se lehcí, jako byste ze sebe shodili tunu. Přicházejí k vám nápady a jiné vhledy na určité způsoby řešení mnohem snadněji.

Po zasvěcení dochází k silnějšímu průběhu čištění. Je to dáno tím, že většina lidí má problém s uzemněním, a proto musí být detoxikace silnější. Posléze však pocítíme značnou úlevu a určitou lehkost v našem chování i po fyzické stránce. Najednou k nám s lehkostí začnou přicházet nápady a jiné způsoby řešení.

✓ Reiki Zlatého trojúhelníku

Golden Triangle Reiki (Trianglí Reiki)

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.020 Kč + DPH (objednávka)

James Purner, duchovní léčitel a učitel reiki, obdržel tento léčebný energetický systém od bohyně Isis v roce 1986. Pojmenoval jej Golden Triangle - tedy "Léčebný systém Zlatého trojúhelníku" (zkráceně jen Reiki Zlatého trojúhelníku, neboli Golden Triangle Reiki).

Zlatý trojúhelník je egyptský energetický systém, který se často používá také v jiných formách jako léčebná metoda v mnoha jiných národech (zlatý oheň či zlatá spirála).

Jedná se o intenzivní a podpůrnou energii bohyně Isis. Systém je bez symbolů, pracujete s vizualizací. Používá se pouze symbol Isis. Můžeme jej používat společně i s jinými systémy, jelikož se s nimi výborně doplňuje. Jestliže jej použijeme společně s jiným systémem, pak jeho síla bude větší díky jeho vysoké energetické frekvenci.

Reiki Zlatého trojúhelníku

Reiki Zlatého trojúhelníku (Golden Triangle Reiki) je nádherná a velmi jednoduchá energie, kterou můžeme používat nejen ke své ochraně, ale také k ochraně ostatních. Podporuje intuici a vede k poznání života. Je to také velmi jednoduchý způsob, jak léčit nemoci, zmírnit bolesti a obnovit hojnost v životě.

Sídlem sebepoznání je čelní čakra (3. oko), která je úzce propojena s čakrou korunní. Obě čakry souvisí s méně známou, zato neméně důležitou čakrou mezi nimi (čakra 45. stupně). Vyladění a energizace právě této čakry posiluje schopnosti vnímání. Telepatické spojení může vést až k obrazovým vzhledům. To je důvod, proč mnoho lidí miluje práci se zlatým trojúhelníkem.

✓ 13 křišťálových lebek

Toto zasvěcení můžete zakoupit i samostatně za 2.490 Kč + DPH (objednávka)

Lebky mají symboliku ochrany, ale také pokory a skromnosti. Jedinečná energie, která je vhodná pro každého. Jde o velice příjemnou energii. Určitě ji nepřehlédnete. A teprve další dny si postupně sedá předává podněty k zamyšlení. Uděláte si zkrátka pořádek ve svých energetických tělech procesem vnitřní očisty.

Tento systém slaďuje a zasvěcuje příjemce s energií 13 křišťálových lebek. Energie je čistá a silná. Pracuje na vyčištění jakékoli negativní energie v člověku i v prostředí. Vede ke zvýšení a posílení léčivých schopností a pomáhá při hlubší aktivaci čakry Třetího oka. Posiluje spirituální i vizualitační schopnosti.

13 křišťálových lebek je jedním z nejmocnějších objektů symbolismu energie v lidské historii. Několik jich bylo nalezeno v části střední a jižní Ameriky. Věří se, že jsou 3500 - 5000 let staré. Místní lidé, kteří tyto křišťálové lebky objevili, pravili, že lebky mají magickou moc a léčivé vlastnosti. Mnoho z křišťálových lebek bylo a je přesně k těmto účelům využíváno v různých kulturách.

Tento systém slaďuje a zasvěcuje příjemce s energií 13 křišťálových lebek. Energie je čistá a silná. Pracuje na vyčištění jakékoli negativní energie v člověku i v prostředí. Vede ke zvýšení a posílení léčivých schopností a pomáhá při hlubší aktivaci čakry Třetího oka. Posiluje spirituální i vizualitační schopnosti.


Dálkové online kurzy dělám již od roku 2010.

Těším se, až Vás touto cestou provedu, stejně jako stovky mých klientů před Vámi.

Martin Ospalík

Co vše obdržíte:

✓ Studijní materiály (Ebook) v rozsahu 149 stran

✓ Postupnou aktivaci (iniciaci) každé výše uvedené energie

✓ Iniciaci všech energií si můžete bezplatně opakovat a dále prohloubit - tolikrát, kolikrát budete chtít - zcela ZDARMA

✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků

✓ Přístup do členské sekce s dalším hodnotným obsahem

Kompletní výukovou část pro učitele a lektory (kdykoli budete moci začít sami také vyučovat tyto kurzy pro své klienty, budete-li chtít)

Podporu a poradenství

Jestliže jste tento text dočetli až do konce, není to náhoda, ani pouhá zvědavost. Náhody neexistují. Tento online trénink Vám má, co předat. Má Vás někam posunout a otevřít Vám další kousek poznání na Vaší cestě spirituálního růstu a duchovní transformace.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se novou cestou, jež Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?

Získejte 20% slevu při nákupu všeho najednou jako balíček: