✓ Archandělské Reiki

 • Předtočený VIDEO KURZ (2h:24min)
 • Ebook (87 str.)
 • Nahrávka meditace s archanděly
 • Nahrávka meditace "Odpuštění druhým i sobě"
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Archandělské Reiki je zaměřena na přímou práci s 12 archanděly. Archandělé jsou považováni za nejvyšší anděly v nebeské hierarchii. Byli kromě mnohých dalších úkolů pověřeni uskutečňováním Božích projektů a plánů, stali se prvními duchovními učiteli a vůdci lidí a zároveň dohlíží na naše vlastní anděly strážné. 

Archandělé mají úžasné energie a pokud vám už se všech těch energií jde hlava kolem a nevíte, kudy vede vhodná cesta vašeho dalšího duchovního vývoje, pak vězte, že archandělé si vás prostřednictvím Archandělské Reiki právě volají.

Dříve jsem si říkal, k čemu mi bude zasvěcení do archandělů, když už jsem s nimi komunikoval, to, co jsem však s archanděly prožil během zasvěcení a v týdnech po zasvěcení, mě přesvědčilo, že zasvěcení napojení na archanděly umocňuje a teprve je zplnomocní vám skutečně pomáhat.

Obdržíte zasvěcení do krásných energií:

1. Archanděla Rafaela 
2. Archanděla Michaela 
3. Archanděla Gabriela 
4. Archanděla Uriela 
5. Archanděla Camaela 
6. Archanděla Zadkiela 
7. Archanděla Daniela 
8. Archanděla Zaphkiela 
9. Archanděla Metatrona 
10. Archanděla Haniela 
11. Archanděla Raziela 
12. Archanděla Chamuela

12 archandělů Vás provede těmito procesy:

 • Odpouštění a odstraňování karmických pout
 • Léčení vztahů s rodiči, partnery, kolegy a příbuznými
 • Osvobození od zátěže strachu a učení prožívání lásky
 • Poselství archandělů
 • Očista od negativní energie
 • O našem světě - z pohledu archandělů
 • Léčení skrze archanděly
 • Poselství archandělů k postupu do vyššího vědomí, k dosažení hojnosti a dostatku
 • Osvícené vztahy - co nám v nich brání, pochopení minulosti
 • Zpracování pýchy, žárlivosti, závisti
 • Akáša - čištění záznamů
 • Poselství archandělů k hojení a uzdravení duše i těla, příjmu informací a zvládání očisty i zkoušek
 • Nalezení své "Cesty světla"

✓ Archandělské Reiki Velmistr ™

© Martin Ospalík

 • Ebook (21 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Archandělé změní váš život, prosvětlí jej a zaléčí Vás na všech úrovních, které jste dosud nezvládali. 

Zasvěcením do Velmistra Archandělské Reiki získáte na jednotlivé archanděly o to hlubší napojení a i ti, kteří s anděly a archanděly dosud komunikují potvrzují, že po zasvěcení se jejich vztah posunul o několik úrovní výše. Je to i má vlastní zkušenost.