Andělské Světlo

Andělské Světlo prostřednictvím nebeské světelné energie vytváří soulad mezi tělem, duší a duchem. Je to proces sebereflexe, což vede k hluboké emocionální harmonii a blahobytu. Re-aktivuje samoléčebné schopnosti těla, mysli a duše.

Dojde k prosvětlení vaší aury, navýšení vašich osobních vibrací - stanete se takovými malými „Světlonoši“. V tomto systému předávám rovněž Diamantové srdce pro zvýšení vlastního soucitu a povědomí o své vnitřní božské podstatě. Jedná se v podstatě o vícerozměrný vibrační energetický diamant zářivého světla uvnitř vašeho srdce. 

Andělské Světlo

1. Archanděl Michal
2. Archanděl Gabriel
3. Archanděl Rafael (nebo Labbiel)
4. Archanděl Ariel (Uriel)
5. Anděl přítomnosti Krista
6. Anděl otevřeného srdce
7. Anděl snů, které se stávají skutečností
8. Andělé jádra Země
9. Anděl Božské Matky
10. Anděl Já jsem přítomnost
11. Archanděl Raziel
12. Dvanáct andělů slunce
13. Andělé, kteří náleží k této situaci
+ Andělské Světlo Šakti

Andělské Světlo je transcendentálně účinné, silné a krásné zasvěcení.

Andělské Světlo společně vás spojí také s tzv. anděly slunce, jež očistí fyzické, emocionální i mentální tělo od všech balastů, energetického odpadu, nefunkčních energetických struktur. 

Jednoduše řešeno: Andělské Světlo uvolní a odvede pryč vše staré, co jste připraveni alespoň na 30 % opustit, aby neblokovalo příchod a manifestaci nového.