Alfa Fialový plamen

Alfa Fialový plamen je nástavbou Fialového plamene. Zde proudí energie 100% pouze a jen přímo z Prvotního Zdroje. Proto má toto zasvěcení Fialového plamene v názvu Alfa. Jedná se o skutečně vysokovibrační a velice silné zasvěcení pro pokročilější duše. Buťe bez obav. Ti, kdož toto zasvěcení mají mít = ti, kterým má Alfa Fialový plamen pomoci v jejich dalším duchovním vývoji, si k němu cestu v pravý čas najdou, dříve či později.

Toto zasvěcení je darem od nanebevzatého mistra Saint Germaina, Ježíše Krista a nanebevzaté mistryně Kuan Jin.

Po zasvěcení do Alfa Fialového plamene

Dochází k výrazně hlubší transformaci duše, vědomí i nevědomí, energetické buněčné paměti, energetické paměti duše i Ducha. Tímto zasvěcením jsou také pročištěny jakékoli negativní programy týkající se Vyššího Já (tedy pro každou duši individuálnímu sboru duchovních bytostí, které mají na starost duchovní vývoj konkrétní duše napríč všemi jednotlivými životy). Nejen to, čistí se také všechny hloubkové negativní programy duše, vč. slibů z minulých životů (a to vč. současného života). Dále dochází k pročištění a povedenému odrušení zbytkové negativní karmy, které již nemá význam, ale pouze duši zpomaluje či drží bez nějakého vyššího záměru zbytečně na místě.

A jako bonus jsou vyčištěny všechny bloky, které brání žákovi k plnému prožívání Alfa stavu mysli - jak při meditacích, tak snadněji v běžném životě při vědomých a jiných duchovních činnostech.