Aktivace duchovních průvodců

"16 spirituálních průvodců Vyššího Já"

 • Předtočený VIDEO KURZ (3h:09min)
 • Ebook (39 str., vč. výukové části pro lektory)
 • Nahrávka meditace se 16 duchovními průvodci a jejich 16 léčivými energiemi
 • Zasvěcení na dálku + možnost dalšího opakování a prohloubení zasvěcení
 • Vyčištění vašich bloků a čehokoli, co bude třeba před zasvěcením
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Každý čtvrtek ve 20h živý webinář + záznam + podpora ve skupině na FB

Zasvěcení do 16 energií nanebevzatých mistrů a archandělů. Pro vaše duchovní vedení v životě, uvědomění, léčení, růst vědomí a podporu intuice. Je to klíčová aktivace co se týká zkvalitnění Vašeho duchovního vedení, intuice, duchovních a léčitelských schopností a zejména jedním ze základních stavebních kamenů pro plnou aktivaci Vašeho Vyššího Já.

Co je Vyšší Já? Je to soubor spirituálních duchovních průvodců (andělů, archandělů, nanebevzatých mistrů), jenž provádí naši duši skrze jednotlivé životy, vede nás ke konkrétním rozhodnutím, podporuje nás v každodenním životě, předává nám formou intuice různá nasměrování a poselství.

4 archandělé:

 1. Michael (ochrana, odvaha, síla a pravda)
 2. Rafael (největší léčitel, celistvost, jednota, souznění, léčení)
 3. Gabriel (síla, vize, motivace, vedení a inspirace)
 4. Jofiel (moudrost, osvícení, inspirace, motivace a radost)

12 nanebevzatých mistrů:

 1. Saint Germain (transformace, změna, nové začátky, svoboda)
 2. Kuan Jin (odpuštění, soucit, milosrdenství)
 3. Kuthumi (mír, spokojenost se sebou i bližními)
 4. Maria (soucit, požehnání, léčení, ochrana žen a dětí)
 5. Serapis Bey (čistota, jednota a důvěra)
 6. Padre Pio (uzdravení, odpuštění, duchovní růst)
 7. Buddha (vnitřní klid a mír, radost, vzestup vědomí)
 8. Kristus (léčení, odpuštění, oddanost, důvěra, uskutečnění)
 9. Merlin (božská magie, posílení duchovních schopností)
 10. Maitreya (radost, požehnání a láska pro vás i ostatní živé bytosti)
 11. Sanat Kumara (osvobození od nízkých energií a otevření Ducha)
 12. Abundia (důvěra, blahobyt, hojnost a zlepšení financí)

Nejvhodnější čas na ZMĚNU byl včera. Druhý nejlepší čas je NYNÍ.

Aktivace duchovních průvodců: 16 spirituálních průvodců Vyššího Já

Jedná se o velmi hlubokou aktivaci spirituálních průvodců na alfa úrovni Vyššího Já, která slouží jako ochrana před vlivy ega, strachů či aktuálního stavu mysli na duchovní a energetickou práci. Díky tomuto zasvěcení na alfa úrovni Vyššího Já, kterou jsem objevil a úspěšně prozkoumal jako další předpoklad pro zkvalitnění Vaší každodenní duchovní praxe na cestě k Osvobození a Osvícení duše. 

Navíc zde dochází k odblokování dávno ve stovkách minulých životů skrytého léčitelského a spirituálního potenciálu, darů a schopností duše, takže se za nedlouho po zasvěcení postupně u mnohých začínají objevovat doslova "dosud nepředstavitelné zázraky", ke kterým se každý postupně dobere a promedituje.

Otevírá se před Vámi nová cesta sebepoznání a vnitřního léčení.

Vydáte se svou cestou společně se 16 duchovními průvodci, které Vám Vesmír z dobrého důvodu prostřednictvím této stránky poslal?