Reiki Praha, Brno, Ostrava – Velmistr Reiki Martin Ospalík

Jmenuji se Martin Ospalík, jsem Velmistr Reiki a již přes 10 let je mým posláním pomáhat těm, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a změnit sebe, styl svého života, způsob myšlení. Osvojil jsem si západní i východní styl Reiki, umění meditace a další směry léčení energií. V tom mi pomohl také fakt, že jsem se v roce 2011 propojil s univerzálním vědomím a v roce 2017 tento proces dokončil. Byl to i rok, kdy se mi podařilo dosáhnout 21. a začátkem roku 2018 také 22. stupně Velmistra Reiki.

Martin Ospalík Reiki Mnozí z vás se možná ptají, jestli „na to mají“, nebo zdali jsou „pro to vhodní“. Zastávám názor, že jestliže je žák připraven, učitel se v pravý čas najde. Z praxe vím, že největším projevem odhodlání je výdrž žáka přijít více než jednou a růst po nějaký čas pod vedením mistra. Sejít se můžeme v mé škole Reiki v Brně, domluvit se můžeme případně na plnohodnotné dálkové formě studia. Dále jezdím pravidelně do Prahy, Ostravy a Prostějova. K předávání znalostí, energií a duchovnosti dochází prostřednictvím jednotlivých kurzů a konzultací.

Za kvalitou své práce si stojím ve 100 % případů. Mezi základní pilíře mé práce patří zkušenost v oboru, vyčištění žáka před i po zasvěcení, pečlivě provedené zasvěcení, opakování zasvěcení tolikrát, kolikrát je pro každého individuálně potřeba a odpovědnost vůči vám. Dle východních tradic jsem svým žákům k dispozici i po kurzu, mají možnost se mnou své dotazy ZDARMA konzultovat kdykoli později a jsem s nimi v kontaktu dle možností víceméně pravidelně.

Reiki, léčení a duchovní růst

Podstatou alternativní medicíny je práce na úrovních, které moderní medicína zatím nezná: emocionální příčiny nemocí, duchovní vzestup, transformace, aura, čakry, meridiány, karma, změna myšlení, atd. Mezi největší problémy západní medicíny patří fakt, že zatím stále odděluje mysl od těla. Cílem Reiki oproti tomu není pouhé znecitlivení bolesti, nýbrž skutečné odstranění skutečných duchovních příčin, nedostatku energie, bloků v čakerním systému aj. Objevíte duchovní principy, které se ve v západním školství bohužel zatím neučí… Avšak v Německu již byla metoda Reiki uznána Vrchním soudem v Hamburku jako plnohodnotná léčebná metoda. Na východě je alternativní medicína dokonce rovnocenným partnerem medicíny klasické a je v řadě případů hrazena zdravotními pojišťovnami.

Směry a školy reiki

Je mnoho duchovních směrů, ve kterých se léčí přikládáním rukou skrze různě silné vibrace duchovní síly. Jiné směry se zaměřují spíše na duchovní vývoj jedince. Některé směry vznikly v různých epochách vývoje lidstva – například v Atlantidě, Starém Egyptě, Indii či moderním Japonsku. Své systémy a energie léčení měli již druidové, afričtí šamani, Mayové i Keltové. Duchovní vzestup je také např. jedním ze základních pilířů Buddhismu a celoživotní náplní Tibetských mnichů, od kterých se učil i Mikao Usui, zakladatel Reiki.

Během své cesty jsem se snažil načerpat co nejvíce od různých učitelů, Senseiů, abych porozuměl tomu, jak „to dělají“. Seznámil jsem se proto s jejich učením a postupně prošel zasvěcení různých směrů a škol reiki v Evropě i zámoří, kdy jsem se pokaždé seznámil s novými informacemi, technikami, a rozšířil tak svou schopnost čerpat, vnímat a předávat širší spektrum univerzální energie. Díky tomu jsem si mohl sám zpracovat, co bylo mým úkolem, vyčistil jsem si vlastní bloky a následně pomáhám ostatním najít „cestu domů“.

Schopnost léčení energií je stará jako lidstvo samo. Staré civilizace napříč všemi věky měly schopnost léčit pomocí univerzální energie – prostým přikládáním rukou. Celé toto vědění se předávalo tisíce let z generace na generaci. Vzhledem k tomu, že jsme nevědomky sami sebe zanášeli a jiný než hmotný svět lidstvo dlouho nezajímal, toto učení vymizelo a nakonec bylo vše téměř zapomenuto. Ne však úplně. Naštěstí zůstaly dochovány pozůstatky v písemnostech a ústním podání několika málo duchovních mistrů v Tibetu. V rámci jednotlivých kurzů jsou vám tyto schopnosti postupně navráceny a rozvíjeny. Jsou to často moudrosti duchovních posbírané z celého světa, které rozhodně stojí za uvedení do praxe.

Kurz Reiki 1. – 4. stupně je dnes považován za základ. Někteří vidí v této metodě začátek i konec. Jiní – včetně mne – jsme měli tu čest rozšířit své znalosti i spektrum vibrací o další, stejně dobré a mnohdy intenzivnější energie a směry reiki. Je to ostatně přirozené: duchovní vzestup je vývoj, který vyžaduje svůj čas. Žák na sobě pracuje průběžně a do vyšších směrů reiki je zasvěcen, až jakmile je připraven. Nelze předat vše najednou, žák by to ani správně nepřijal. Dobrou zprávou pro všechny je, že po získání prvního stupně mitra-učitele je to vždy snadnější…

Moje léta s Reiki

S odstupem více než 10 let praxe zřetelně vidím pozitivní změny nejen sám na sobě, ale i u mých 5.000 žáků Reiki, celkový duchovní posun a zajímavé zkvalitnění života každého. Právě toto je pro mne něčím, co mi činí tu největší radost. Je to pro mne pokaždé neopakovatelné ujištění a pochvala, že dělám dobře své poslání Učitele Reiki. Nehledám ráj na nebi, ale snažím se o to již přímo tady a teď. Neslibuji nesplnitelné a jsem vděčný za každý den, který strávím na této planetě. Vážím si, že mohu dělat to, co mě baví čestně, poctivě a naplno – přesně tak, jak jsem se to kdysi na prvním stupni Reiki naučil. Kdo mě požádá, tomu se snažím pomoci i dnes.

Reiki na dálku – dálkové studium

Všichni, kteří nemají možnost přijít na mé osobní semináře nabízím plnohodnotnou dálkovou formu všech mých kurzů. Jako Velmistr Reiki za vysokou kvalitu svých dálkových i osobních kurzů ručím, jelikož umím provádět správné zasvěcení do Reiki na dálku i osobně. Skripta zasílám tištěná svázaná do vazby prostřednictvím přepravní společnosti (ČR, Slovensko i zahraničí). Příprava žaka, samotné zasvěcení a dočišťování probíhá pohodlně na dálku v dohodnuté termíny – samozřejmě si postupy předem vysvětlíme. Vše lze do značné míry přizpůsobit vašemu volnému času. Výuka, konzultace a komunikace probíhá telefonicky a e-mailem. Po celou dobu studia máte možnost se na mě obracet se svými dotazy. O pomoc samozřejmě můžete požádat i kdykoli později.

Důvody pro Martina Ospalíka

7Nejvyšší vzdělání v Reiki (22. stupeň), Shamballe (Kristova) i Ra-Sheebě (8. stupeň)
6Pravidelné tréninky na podporu a výměnu zkušeností
5Přes 10 let zkušeností
4Rozšířená výuka
3Voláme si, píšeme, konzultujeme
22 formy studia (dálkově / osobně)
1Semináře v Praze, Brně, Ostravě a Prostějově

Přečtěte si na mém webu, cokoli vás zaujme, protože nic není náhoda – ani vaše přítomnost na tomto webu. Přeji vám k tomu dobrou náladu a pohodové ráno, den či večer. Jste na dobré cestě, poněvadž jste se pročetli až sem. Podívejte se na kurzy Reiki, které nabízím, a doufám, že se brzy uvidíme či uslyšíme.

Máte možnost se se mnou domluvit na osobním semináři v Praze, Brně, Ostravě a Prostějově nebo na dálkovém studiu. V obou případech získáte možnost navštěvovat REIKI tréninky, které pro své žáky pravidelně pořádám.

Martin Ospalík – velmistr Reiki, Shambally, Ra-Sheeby a dalších směrů