Esoterická škola Martina Ospalíka – Velmistr Reiki Ospalík

O Reiky Velmistrovi

Jsem Velmistr Reiki 22. stupně. Osvojil jsem si západní i východní styl Reiki, meditaci a další směry léčení energií.

Rejky a čakry

Není mistr jako mistr. Každý učí Reiki jinak. Většina učitelů se žákovi věnuje jednorázově. U mě si můžete své zasvěcení ZDARMA opakovat. Podporuji vás i po kurzu.

Rejki a vliv na intuici

Opakuji zasvěcení mým žákům zdarma pro pročištění a zvýšení energie, vibrací, dlouhodobou harmonii, vnitřní klid a růst.

Reiki zkušenosti

Za 10 let mou školou vyhledalo 5.000 žáků. V prvních letech jsem pracoval s velkým počtem. Postupně jsem zvýšil kvalitu zasvěcení a množství péče i času pro každého.

Reiky zasvěcení

Zasvěcení do Reiki vícekrát pro kvalitu: 1. stupeň Reiki zasvěcuji 4x30min. 2. stupeň Reiki 5x30min. 3. stupeň 7x30min… Možnost opakování zůstává i poté zdarma.

Rejki/Rejky kurz

Každý kurz obsahuje: Úvodní konzultaci, předčištění a přípravu žáka, vícenásobné zasvěcení, dočišťující terapii, skripta, výuku, konzultace, certifikát a možnost opakování zasvěcení.

Martin Ospalík Reiky

Mé poslání je mým koníčkem i profesí. Všechny kurzy, které uvádím na tomto webu nabízím formou zasvěcení na dálku i osobně v Brně, Praze, Ostravě.

Správné zasvěcení Reiki na dálku

Na dálku a plnohodnotně. Jako velmistr Reiki umím správné a plnohodnotné zasvěcení na dálku. Zájemci mohou navštěvovat osobní semináře v Brně, Praze a Ostravě dle dohody.

Reiki, léčení a duchovní růst

Podstatou alternativní medicíny je práce na úrovních, které soudobá medicína zatím nezná: duchovní vzestup a transformace, aura, čakry, meridiány, karma, změna myšlení o sobě, světě i druhých atd. Mezi největší problémy klasické západní medicíny patří fakt, že zatím stále odděluje mysl od těla – a má tak za vyléčené to, co chemická látka znecitliví. Cílem Reiki, na rozdíl od toho, není pouhé znecitlivení bolesti, nýbrž skutečné odstranění příčin, nedostatku energie, bloků v meridiánovém i čakerním systému aj. Ideálním stavem tedy je, když budete kombinovat klasické lékařské ošetření (zaměřené na tělo) s technikami medicíny alternativní (mysl, Duch). Na východě je alternativní medicína rovnocenným partnerem medicíny klasické a je v řadě případů hrazena zdravotními pojišťovnami. Dokonce v Německu byla metoda Reiki uznána vrchním soudem jako plnohodnotná léčebná metoda.

Nejbližší Reiki semináře

Na dálku: do týdne. Osobně v centru Brna: do 14 dnů. Pravidelně jezdím do Prahy a Ostravy:

Ostrava Reiki III. 18.3.2018 od 14:30 hod 4.500,- Kč (200,- €)
Praha Jakýkoli kurz 4.4.2018 čas dohodou
Praha Setkání absolventů 4.4.2018 od 17.20 hod 300,- Kč (15,- €)
Praha Reiki I. + Rozšíření Reiki I. 8.4.2018 od 10.00 hod 2.500,- Kč (110,- €)
Praha Rozšíření Reiki III. 8.4.2018 od 14.00 hod 4.000,- Kč (170,- €)
Ostrava Reiki I. + Rozšíření Reiki I. 14.4.2018 od 10:30 hod 2.500,- Kč (110,- €)
Ostrava Reiki II. 14.4.2018 od 14:30 hod 2.900,- Kč (129,- €)
Praha Jakýkoli kurz 18.4.2018 čas dohodou
Praha Reiki I. + Rozšíření Reiki I. 21.4.2018 od 10.00 hod 2.500,- Kč (110,- €)
Praha Reiki IV. 21.4.2018 od 14.00 hod 8.000,- Kč (350,- €)
Ostrava Jakýkoli kurz 25.4.2018 čas dohodou

V případě zájmu mi napište: pomoc@shamballa-reiki.cz. Moji žáci si mohou přijít po dohodě seminář zopakovat. Další termíny najdete v sekci Termíny kurzů. Možnost sjednat všechny stupně i kurzy z mé nabídky dohodou.

Jmenuji se Martin Ospalík, jsem Velmistr Reiki a již 10 let je mým posláním pomáhat těm, kteří jsou ochotni na sobě pracovat a změnit sebe, styl svého života i způsob myšlení. Můj přístup netkví v tom vám předat jedno či dvě zasvěcení a tvrdit vám, že více již nepotřebujete a že vám toto málo vystačí k vašemu vysněnému životu dobrého zdraví, k dokonalému partnerovi, ideální rodině, upřímným vztahům a dalším věcem, které mohou pro většinu lidi znamenat šťastný život. Z počátku chci každému ukázat tu správnou cestu a vést vás po této cestě, dokud nebudete dobře znát sami sebe a svou duši, abyste svou cestu pro tento život zde na Zemi mohli úspěšně sami dokončit.

Směry a školy reiki

Je mnoho duchovních směrů, ve kterých se léčí přikládáním rukou skrze různě silné vibrace duchovní síly. Jiné směry se zaměřují spíše na duchovní vývoj jedince. Některé směry vznikly v různých epochách vývoje lidstva – například v Atlantidě, Starém Egyptě, Indii, či moderním Japonsku. Své systémy a energie léčení měli již druidové, afričtí šamani, Mayové či Keltové. Duchovní vzestup je jedním ze základních pilířů Buddhismu a celoživotní náplní Tibetských mnichů, od kterých se učil i Mikao Usui, zakladatel Reiki.

Během své cesty jsem se snažil načerpat co nejvíce od různých učitelů, Senseiů, abych porozuměl tomu, jak „to dělají“. Seznámil jsem se proto s jejich učením a postupně prošel zasvěcení různých směrů a škol reiki v Evropě i zámoří, kdy jsem se pokaždé seznámil s novými informacemi, technikami, a rozšířil tak svůj energetický potenciál, tj. svou schopnost pracovat s ještě širším spektrem univerzální energie, než doposud. Díky tomu jsem si mohl zpracovat, co bylo mým úkolem a nyní pomáhám ostatním najít „cestu domů“.

Někteří říkají, že energie je pouze jedna a že existuje pouze jedno Reiki. Kdo to však může tvrdit? Většinou právě ti, kteří nezkusili; ti, kteří tam ještě nedozráli; ti, kteří se pro délku cesty bojí vůbec vykročit; a nebo ti, které do jednoho či dvou jiných směrů zasvětil za dvě odpolední grilování u piva kamarád, jenž má do pravého mistra daleko.

Vždyť léčení duchovními silami existovalo mnohem mnohem dříve než Japonsko vůbec vzniklo. Navíc, ne všechna učení, která nabízím, se týkají přímo Reiki. Jsou to často moudrosti duchovních posbírané z celého světa, které rozhodně stojí za uvedení do praxe. Schopnost pracovat s duchovními léčebnými silami je totiž stará jako lidstvo samo. Staré civilizace napříč všemi věky měly schopnost léčit pomocí univerzální energie prostým přikládáním rukou. Celé toto vědění se předávalo tisíce let z generace na generaci. Vzhledem k tomu, že jsme nevědomky sami sebe zanášeli a jiný než hmotný svět lidstvo dlouho nezajímal, toto učení vymizelo a nakonec bylo vše téměř zapomenuto. Ne však úplně. Naštěstí zůstaly dochovány pozůstatky v písemnostech a ústním podání několika málo jedinců (duchovních mistrů v Tibetu). V rámci jednotlivých kurzů jsou vám tyto schopnosti postupně navráceny a rozvíjeny.

Reiki neboli Usui reiki, tedy energie a systém práce s ní, který vychanneloval a založil Mikao Usui, obsahuje významnou část, určitý úsek všeprostupující univerzální energie. Je známo, že Mikao Usui se zabýval studiem starých způsobů duchovního vzestupu, na které navázal a díky tomu dosáhl Satori, ve kterém získal schopnost pracovat s určitou vibrací léčivé univerzální energie. Po něm přišli další jedinci, kterým se podobným způsobem taktéž podařilo dosáhnout Satori (osvícení) a jimž se otevřela další část spektra univerzální síly a poznání. Případně na duchovnost Mikao Usuiho navázali.

Usui reiki (zkráceně Reiki) je dnes většinou považováno za základ. Někteří vidí v této metodě začátek i konec. Jiní – včetně mě – měli tu čest překonat hranici omezování a rozšířit své znalosti i spektrum vibrací o další – stejně dobré a mnohdy intenzivnější energie a směry reiki. Je to ostatně přirozené: duchovní vzestup je vývoj, který vyžaduje svůj čas. Žák na sobě pracuje průběžně a do vyšších směrů reiki je zasvěcen, až jakmile je připraven. Nelze předat vše najednou, žák by to ani správně nepřijal. Dobrou zprávou pro všechny je, že po získání prvního stupně mitra-učitele je to vždy snadnější…

Má práce s žákem – Velmistr Reiki Martin Ospalík

V Japonsku bývalo a je zvykem, že se žák ke svému učiteli nastěhuje, pracuje pro něj (počínaje úklidem a pomocí v kuchyni až po uvádění hostů). Bývá tak zkoušeno žákovo odhodlání a teprve pokud žák obstojí při různých učitelových zkouškách, je mu předáno první poznání. Alternativou je, že se žák k učiteli přestěhuje a za své vzdělání, ubytování a stravu platí.

Martin Ospalík Reiki Osobně zastávám názor, že jestliže je žák připraven, učitel se najde. Z praxe vím, že největším projevem odhodlání je výdrž žáka přijít více než jednou a pracovat s učitelem alespoň po nějaký čas a opakovaně. Nepracuji vyloženě „východním způsobem“ a moji žáci se ke mně nestěhují – k předávání znalostí, energií a duchovnosti dochází prostřednictvím jednotlivých kurzů a konzultací. Všichni moji žáci přitom mají možnost se se mnou domluvit na osobní semináře, každý má možnost si zvládnutí nových schopností ověřit v praktických zkouškách, absolventských praxích a setkáních.

Musím se však distancovat od typicky západního způsobu chápání Reiki, kdy má k předání všeho dojít během jednoho či dvou dnů. Každý můj kurz – ať osobní či dálkový – trvá dle pokročilosti žáka zhruba jeden až dva měsíce, kdy s ním průběžně pracuji. Osobní kurzy navíc obsahují minimálně jednodenní seminář. Po dodržení individuální nutné přestávky na správné dosednutí zasvěcení, zvládnutí očistného procesu, vlastního studia, výuku s konzultací dotazů a praktických nácviků žáka je teprve doporučen další postup.

Distancuji se rovněž od typického západního „konzumního“ stylu výuky, kdy si žák myslí, že za něj mistr vše vyřeší a že žákovi stačí si zaplatit dvě-tři zasvěcení a že se vše zázrakem ihned v dobré obrátí. V první radě se snažím každého svého žaka dovést k poznání, jak na sobě pracovat a jak nové poznatky, schopnosti a účinky zasvěcení zahrnout do svého života. Objevíte principy, které se ve školství bohužel neučí a získáte schopnost rozvíjet a léčit sebe i druhé metodami, které nepracují na rozdíl od medicíny klasické jen s následky, ale i s pravými příčinami problémů.

Pokud hledáte jen levné zasvěcení, kdy nejste na jeho příjem ani náležitě připraveni a po provedení jednoho zasvěcení se vám učitel již dále nevěnuje, pak jděte jinam. Vězte však, že kvalita takového zasvěcení nemusí být vždy valná a pak mohou na tomto základě vznikat názory, že reiki údajně nefunguje. V alternativní medicíně se snažím o pozvednutí standardů, které se v posledních letech v České i Slovenské republice snížily vlivem přílivu nevyzrálých mistrů. Osobně si dávám na většinu dnů v měsíci již jen jeden či dva druhy zasvěcení, aby všichni žáci vždy dostal maximum. V tom mi pomáhá také fakt, že jsem se v roce 2011 propojil s univerzálním vědomím a v roce 2017 tento proces dokončil. Byl to i rok, kdy se mi podařilo dosáhnout 21. a začátkem roku 2018 také 22. stupně Velmistra Reiki.

Pokud se otevřete učiteli, kterého si intuitivně vyberete pro jeho přístup, otevřete se něčemu novému a obdržíte vše správně, jak se sluší a patří, necháte se vybraným učitelem vést, pak vám jakýkoli navazující druh reiki nejen fungovat bude, ale doslova vás při vaší svědomité práci na sobě „katapultuje vpřed“. Za kvalitou své práce si stojím ve 100 % případů. Mezi základní pilíře mé práce patří zkušenost v oboru, maximální péče o klienty, poctivě odvedená práce, pečlivě provedené zasvěcení v maximální možné kvalitě a odpovědnost vůči vám. Dle východních tradic jsem svým žákům k dispozici i po kurzu, mají možnost se mnou své dotazy zdarma konzultovat i kdykoli později a jsem s nimi v kontaktu dle možností víceméně pravidelně.

Moje léta s Reiki

S odstupem 10 let praxe zřetelně vidím pozitivní změny nejen sám na sobě, ale i u mých 5000 žáků Reiki, celkový duchovní posun a zajímavé zkvalitnění života každého. Právě toto je pro mne něčím, co mi činí tu největší radost. Je to pro mne pokaždé neopakovatelné ujištění a pochvala, že dělám dobře své poslání Učitele Reiki. Nehledám ráj na nebi, ale snažím se o to již přímo tady a teď. Neslibuji nesplnitelné a jsem vděčný za každý den, který strávím na této planetě. Vážím si, že mohu dělat to, co mě baví čestně, poctivě a naplno – přesně tak, jak jsem se to kdysi na prvním stupni Reiki naučil. Kdo mě požádá, tomu se snažím pomoci i dnes.

Reiki na dálku – dálkové studium

Všichni, kteří nemají možnost přijít na mé osobní semináře nabízím plnohodnotnou dálkovou formu všech mých kurzů. Jako Velmistr Reiki za vysokou kvalitu svých dálkových i osobních kurzů ručím, jelikož umím provádět správné zasvěcení do Reiki na dálku i osobně. Skripta zasílám tištěná svázaná do vazby prostřednictvím přepravní společnosti (ČR, Slovensko i zahraničí). Příprava žaka, samotné zasvěcení a dočišťování probíhá pohodlně na dálku v dohodnuté termíny – samozřejmě si postupy předem vysvětlíme. Vše lze do značné míry přizpůsobit vašemu volnému času. Výuka, konzultace a komunikace probíhá telefonicky a e-mail či přes Skype, Whatsapp, Viber. Po celou dobu studia máte možnost se na mě obracet se svými dotazy. O pomoc samozřejmě můžete požádat i kdykoli později. Kdykoli máte možnost se se mnou domluvit na osobním semináři a nebo si kurz přijít po domluvě zopakovat i osobně do Prahy, Brna či Ostravy. Více o formách studia? Chcete se o dálkových kurzech dále informovat?

Přečtěte si na mém webu, cokoli vás zaujme, protože nic není náhoda – ani vaše přítomnost na tomto webu. Přeji vám k tomu dobrou náladu a pohodové ráno, den či večer. Jste na dobré cestě, poněvadž jste se pročetli až sem. Podívejte se na kurzy Reiki, které nabízím, a doufám, že se brzy uvidíme či uslyšíme.

Martin Ospalík – velmistr Reiki, Shambally, Ra-Sheeby a dalších směrů