Terapie Agapé

na dálku, v pohodlí Vašeho domova

Terapie Agapé je dálkovým energetickým něžným pohlazením. Pracuji zde s energií univerzální lásky, prvky spirituální tantry a léčení základních oblastí bytí tak, abychom byli spokojení, láskyplní, naplnění a vyrovnaní se sebou samými i s druhými lidmi. 

Terapie Agapé je novým vědomým dálkovým procesem prožívání lásky v sobě sama. Tuto terapii Agapé jsem začal letos postupně nabízet jako speciální druh dálkového energetického působení a pomoci ženám. Ženy pravidelně od roku 2010 totiž vždy tvořily naprostou většinu mé klientely.

Něžné energetické pohlazení, obejmutí a povzbuzení s energií lásky Agapé pro 4 oblasti bytí:

  • 4. čakry (srdce, vztahy, láska, vnitřní bohatství, laskavost, schopnost vnímat, přijímat a dávat lásku, schopnost vzájemného souznění ve vztazích, tvoření láskyplných a radostných vztahů, což je jedním z úkolů každé duše),
  • 3. čakry (sebeláska, naše já, sebepřijetí své podstaty a toho, kdo opravdu jsme, přátelství, sebedůvěra, programy vnímání okolí a spolupráce s okolím v lásce, otevřenost změnám, svoboda projevování vlastního názoru, tvoření empatie a pochopení ve vztazích),
  • 2. čakry (intimita, kreativita, vztahy, inspirace, trpělivost, vlastní božská tvořivost, přirozenost, něha, poznávání vlastního těla a potřeb, transformace bloků v oblasti intimity, vědomí sebe sama, vnímání lásky, tvoření respektu a vzájemnosti ve vztazích)
  • 1. čakry (žití, bytí, bezpečí, zázemí, odvaha, spokojená a naplněná existence, hojnost, radost, dostatek, vnitřní síla, zdraví, odpovědnost za svůj život, vytrvalost, vědomé utváření svého života, blízkost, intimita, tvoření svobody ve vztazích)

Při terapii Agapé si postupně všechny tyto oblasti prodýcháváte a užíváte si přicházející energii lásky Agapé do každé z těchto čaker. Při terapii Agapé se ve vás probouzí postupně široké spektrum emocí, pocitů a energií 4., 3., 2. a 1. čakry, kterými postupně procházíte, poznáváte, přijímáte, prodýcháváte a užíváte si přítomnost čirého bytí a lásky. 

V moderní době má stále více žen problémy či bolesti v oblasti pohlavních orgánů, močového měchýře a ledvin. Je to často způsobeno nedostatkem lásky, něhy, pochopení, nedostatkem pozornosti od partnera či vztahová nenaplněnost, nedoceněnost nebo naprostá rozdílnost vnímání světa mezi partnery. Podobně například partnerský nesoulad, vnitřní strachy, bloky či nesoulad sama se sebou jsou časté duchovní příčiny problémů s otěhotněním, jenž jsou taktéž rozšířené v dnešní moderní uspěchané době. 

I proto jsem vytvořil terapii Agapé, jejíž podstatou je právě pozornost a láska soustředěná pouze pro Vás. Terapie Agapé trvá většinou 40 - 75 minut (záleží hodně na tom, jak se Vy sama otevřete a uvolníte a také na tom, jak dlouho si budete chtít užívat závěrečný vnitřní klid a hluboké uvolnění).

Třeba jste měla rázného tatínka, který Vás nenechával svobodně se projevovat a začala jste potlačovat sama sebe? Třeba jste si poté vybrala partnery, kteří Vám tatínka zrcadlili. Očistí se záležitosti týkající se rodin, rodové linie od matky, babičky, prababičky... Cokoli, co se přihodilo 7 generací žen ve Vaší rodině nazpět a není zpracováno a uvolněno do Světla. Takto postupně procítíte a pochopíte, co je láska. Co je láska mezi mužem a ženou, láska mezi matkou a ditětem. Každý člověk je jedinečný a když pochopíme to, kým jsme, jaké máme talenty a dovenosti, stáváme se šťastnějšími. Agapé terapie je o otevření se a naplnění se. Dovolte si žít jinak, než Vaši rodiče či prarodiče. Žít podle své duše znamená žít podle sebe a v souladu se svou podstatou.

V průběhu terapie dochází k postupnému očištění negativních programů, které Vám byly předány od rodičů (jsou to například programy nelásky, nedůvěry v sebe sama, programy nelaskavé, nenaplněné či bolestné intimity, bloků na prožívání celistvé naplněné a spokojené existence. Vědomá terapie Agapé nás učí najít lásku v sobě samé, ne "za každou cenu" v náručí druhých.

Jak dálková terapie Agapé probíhá?

Terapii Agapé přijímáte v leže v pohodlí svého domova (na pohovce, v posteli, u krbu na dece na zemi, nebo tam, kde je Vám příjemně). Já dálkově posílám lásku Agapé Reiki v kombinaci s Tantra Reiki, Capai Reiki, Fontánou lásky, 7 paprsků lásky a jinými energiemi dle Vašich potřeb. 

Nejčastější průběh a vnímání energie začíná v oblasti hřejivého tepla na srdci. Sem dýcháte po celou dobu, co cítíte energii na 4. čakře. Energie se po čase postupně přesune do oblasti břicha, kam si opět dýcháte po celou dobu, co ucítíte na své 3. čakře hřejivou hladící energii. Následně se energie přesouvá do oblasti podbřišku, kam si opět dýcháte celou dobu, co si užíváte láskyplné energetické působení na svou 2. čakru. Terapie vrcholí energetickým působením do oblasti 1. čakry, kde si prodýcháváte ty nejintenzivnější tvořivé vibrace Vašeho celistvého bytí tak dlouho, jak budete chtít, nebo jak budete potřebovat. Budete-li chtít, můžete si v této části pro zintenzivnění svého prožitku položit jednu svou dlaň do oblasti 1. čakry nebo podbřišku a svou druhou dlaň na srdeční čakru. Pokud Vám chybí pohlazení a objetí, můžete se v této části terapie začít sebe sama hladit a rozvést energii dále, kam budete chtít, případně jednejte dle své intuice a pocitu. K terapii přistupuji otevřeně a profesionálně, nesoudím, pouze k Vám a pro Vás nechávám proudit energii lásky Agapé.

Závěr terapie Agapé se nese v hlubokém vnitřním klidu a doznívání všech prožitých energií, pocitů a vibrací. Dochází k závěrečnému propojení 1., 2., 3. a 4. čakry, čímž se propojují pozemské aspekty existence a díky otevřenosti 4. čakry mají možnost dalšího propojení s duchovním aspektem bytí. Dopřejte si na závěr několik minut hlubokého uvolnění, klidu, ticha a vědomé relaxace, kdy necháte všechny své příjemné vjemy a energie doznít. Tento pocit ženy často popisují jako návrat své duše nazpět domů. Samozřejmě i Vy mi můžete po skončení napsat své dojmy, ale nemusíte, záleží čistě na Vás, jak budete chtít.

Terapie Agapé - láska, přijetí a pochopení pro Vás

Terapie Agapé je zaměřena na lásku, přijímání sebe sama, sebepohlazení. Touto terapií se můžete klidně pravidelně rozmazlovat. Přínosem terapie Agapé pro Vás je ukotvení se v sobě samé, prohloubení vnitřního klidu, míru a pohody. Je to další forma sebepoznání a práce na sobě. Terapie Agapé přináší další rozměr transformace právě prostřednictvím uvolnění a revitalizace spodních čaker, které jsou zaměřeny na fyzické tělo, fyzické prožitky a propojuje je se spiritualitou. Terpaie Agapé bude taková, jakou ji potřebujene, nebo chcete. Pro někoho milé spirituální povzbuzení, pro jiného příjemné vzrušení s celistvostí a následným vnitřním mírem.

Muž a žena jsou dvě opačné polarity energií (mužský-ženský princip, jin-jang). Proto touto dálkovou Agapé terapií mohou procházet výhradně ženy, aby byla udržena přirozená rovnováha energií zastoupených v terapii. Děkuji za pochopení.

Pokud Vás terapie Agapé zaujala, je to pro Vás rozhodně vhodná cesta a z nějakého důvodu s k Vám nyní našla cestu. Dovolte si rozmazlit trošku sebe sama. I o to, že samy sobě dovolíte a dopřejete, protože si to zasloužíte, je součástí procesu mít se ráda a součástí spokojeného naplněného života.