Shamballa 2002 / 3110 / 12D


Shamballa 2002

Shamballa 2002 ("šambala 2002") je pokračováním Shambally 1024. Shamballu 2002 jsem začal označovat jako "druhý mistrovský stupeň Shambally" (prvním stupněm je dokončení předchozí Shambally 1024).

Na Shamballe 2002 proniknete do tajů, jak vstoupit do meditativního éterického města Shamballa. Co se týká samotné energie, je Shamballa 2002 rychlejší, pružnější, její energie je výraznější, znatelnější a ostřejší, což se hodí při léčení hluboko zakořeněných a karmických záležitostí.

Tento stupeň Shambally je darem nanebevzatých mistrů Saint Germaina a Kuan Jin. Dalších 978 symbolů je opět tradičně přenášeno telepaticky přímo do aury žáka, kde se připojí k již integrovaným 1024 energetickým symbolům ze Shambally 1024 a utvoří dohromady celek do celkového počtu 2002. Jako vždy, i zde, předávám svým žákům navíc další individuální symboly Shambally, na které jsou připraveni.

Shamballa 2002 nás otevře novým formám našeho bytí, včetně našich minulých životů, vývoje naší intuice, energetických spojení, práce s našimi duchovními průvodci a pomocníky, kteří nás bezpodmínečně milují a ochraňují.

Shamballa 2002

Otevíráme se hluboké lásce planetě Zemi. Se Shamballou 2002 jsem vždy měl výborné výsledky na zvýšení životních dispozic klientů. Během zasvěcení se otevírá Třetí oko, pročišťuje srdeční čakra a aktivuje hadí síla (páteřní energetický kanálek Kundaliní). Symboly jsou přenášeny telepaticky přímo do energetického systému zasvěcovaného, a mohou tak zvýšit jeho vibrace na vyšší duchovní úroveň.

Mistr Shambally 2002 je seznámen s jemnohmotnými světy za hranicí našeho běžného vnímání, umí s nimi pracovat v meditacích, získá zkušenosti s prací v hladině alfa, chápe Shamballu nejen jako energii, ale i jako energetické transcendentální místo.

Po zasvěcení do Shambally 2002 se mi teprve Shamballa otevřela, vstoupil jsem v meditaci města Shambally, kde jsem ucítil přítomnost vysokých duchovních bytostí Světla a Lásky. Ocitl jsem se v záři Světla, bylo to nepopsatelné - klid, mír, objevil jsem to pravé "uvnitřnění". Je to éterická rajská oáza.

Shamballa 3110

Třetí mistrovský stupeň Shambally. Energie Shambally 3110 je znatelnější, výše vibrující a paprsky energie jsou opět hustější. Shamballa 3110 má již dostatečný energetický potenciál i průraznost na to, aby se s ní daly efektivně léčit karmické nemoci i deprese. Po zasvěcení bude aura žáka obsahovat 3110 léčitelských symbolů. Samozřejmě i zde předávám každému svému žákovi symboly navíc, na které je připraven.

Shamballa 3110 je nejen multidimenzionální, ale už i multispektrální léčebný systém, ve smyslu dosažení vyšších energetických pásem a změny energetických paprsků, jež jsou (na rozdíl od Shambally 2002) hustější tvarem, počtem, intenzitou i šíří toku.

Shamballa 3110

Shamballa 3110 proudí k pacientovi nejen skrze ruce léčitele, ale také mimo něj a nezávisle na něm, čímž dochází k výraznému navýšení potenciálu Shambally - bez omezení stavem a potenciálem léčitele. Shamballa 3110 je kromě Saint Germaina a Kuan Jin reprezentována i nanebevzatým mistrem Sanat Kumarou (což málokdo ví).

Energetické paprsky Shambally 3110 jsou z kvantového hlediska širší, mnohem hustší a mají již dostatečnou dílu, aby dosáhly i na karmickou rovinu a karmické nemoci - na toto je nejlepší kombinovat Shamballu 3110 s Imara Reiki.

Absolvent Shambally 3110 ji může opět osobně i dálkově zasvěcovat, chápe význam karmy a karmických nemocí, je schopen efektivně vést terapie na léčení karmických nemocí a zmírnění karmické zátěže.

Mistr Shambally 3110 chápe význam meditace pro svou práci a posun, získává podrobnější informace o duchovních aspektech a principech fungování Shambally a tohoto světa, učí se blíže o nanebevzatých mistrech a bytostech Shambally.

Shamballa 12D

Představte si, jak ohromná energie vám bude k dispozici po zasvěcení do Shambally 12D, která se zrcadlí ve 12 dimenzích. Budete napojeni na 12 vysokovibračních energií a budete moci čerpat energie Shambally 12D z 12 dimenzí současně.

Energie Shambally 12 D proniká ještě hlouběji než předchozí Shambally. Jde až do pravých kořenů problémů - tj. všude tam, kde se problém zrcadlí i na hlubších úrovních bytí. Multidimenzionalita Shambally 12D tkví v celistvosti. V jeden okamžik tedy léčíte s energiemi jak z této, tak z dalších 11 vyšších dimenzí (celkem 12 D) - a to po dobu až 12 dnů. Přesně toto je Shamballa 12D.

Shamballa 12D

 • Mým žákům se Shamballou 12D předávám 12.288 symbolů (tedy 12x 1024) + opět moji žáci obdrží i další individuální symboly navíc, na které jsou připraveni.*

Čím dále se na vibračním spektru Shambally dostáváte, tím více možností máte si všimnout jednoho pro Shamballu typického jevu: Čím výše vaše energie Shambally vibruje, tím silnější se stává, tím účinnější je, ale přesto se energie zjemňuje. Je to dáno zejména vysokými vibracemi 12 D a úrovní vašeho vlastního pročištění, které absolvováním Shambally 1024, 2002, 3110 a 12 Ddosáhnete.

* informace o předávaných symbolech platí pouze pro mé žáky - je to dáno historií a vznikem Shambally 12D, kterou jsem později o tyto symboly rozšířil.

Shamballa je energií, která nás spojuje s léčebnými energiemi z dalekých vesmírných končin a s našimi nehmotnými léčiteli (nanebevzatými mistry, anděly, archanděly, bytostmi Světla apod.)

Shamballu 12D jsem začal ve své škole označovat jako "první velmistrovský stupeň Shambally", poté následuje druhý velmistrovský stupeň: Kristova Shamballa a třetí velmistrovský stupeň: Buddha Shamballa.

Shamballa 12D pracuje zejména na integraci vašeho hmotného těla pro vyšší vibrace a aktivaci vašich krystalických světelných těl (utvoří tedy dobrou základnu pro plnou aktivaci všech vrstev aury a jemnohmotných těl).

Předpoklad: 4. stupeň Shambally 1024

Shamballa 2002, 3110, 12D

Shamballa 2002: 

 • ✓ Dálková aktivace čaker s možností dalšího opakování a prohloubení ZDARMA 
 • ✓ Ebook (23 str.) 
 • ✓ Videokurz (3h:27min) 
 • ✓ Meditace 
 • ✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků 
 • ✓ Měsíční poradenství (telefonát, emaily, živý webinář)

Shamballa 3110: 

 • ✓ Dálková aktivace čaker s možností dalšího opakování a prohloubení ZDARMA 
 • ✓ Ebook (23 str.) 
 • ✓ Videokurz (2h:51min) 
 • ✓ Meditace 
 • ✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků 
 • ✓ Měsíční poradenství (telefonát, emaily, živý webinář)

Shamballa 12D: 

 • ✓ Dálková aktivace čaker s možností dalšího opakování a prohloubení ZDARMA 
 • ✓ Ebook (71 str.) 
 • ✓ Videokurz (2h:37min) 
 • ✓ Meditace 
 • ✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků 
 • ✓ Měsíční poradenství (telefonát, emaily, živý webinář)

Zvolte si variantu:

Cena od 5 477,00 Kč 28 970,00 Kč