7 paprsků lásky * 7 paprsků osvícení

Archandělé jsou poslové, kteří k nám jednoduchým a praktickým způsobem přivádějí inteligenci vesmíru. Mají své vlastní paprsky lásky. Tyto paprsky jsou jimi transformovány z vyšších dimenzí do naší, abychom je mohli používat k našemu dobru, pro své léčení, zacelení ran i duchovní vývoj. Na naší cestě nás podporují nejen těmito paprsky, nýbrž působí i jako naši průvodci při různých duchovních činnostech.

Aby se mohli archandělé plně projevit, přináší vám možnost zasvěcení do těchto Sedmi paprsků lásky. Poté nás podporují doslova v každé vteřině našeho života a je zcela jedno, zda jejich přítomnost cítíme či zatím nikoli. Každý z těchto Sedmi paprsků lásky má také určitou hlavní čakru, na kterou může působit obzvláště vyrovnávajícím způsobem, přivést nás tím k vyšším úrovním vědomí a posílit naše spojení se Zdrojem.

Teprve když jsou naše čakry v dokonalé rovnováze, pak proudí vitalita a čistá energie Zdroje do všech našich aurických těl, a spolu-utváří tak naši pohodu, zdraví, jednotu i vnitřní klid.

Archandělé nám při všech našich duchovních činnostech prostřednictvím zasvěcení Sedmi paprsků lásky a navazujících Sedmi paprsků osvícení pomáhají s naší ochranou při samotné práci, s tím, aby naše vnitřní chtění či ego neovlivnili naši duchovní práci ani její výsledky a aby naše duchovní činnost byla zcela nezávislá na naší aktuální psychické či fyzické formě.

V neposlední řadě pomáhá Sedm paprsků lásky nepřetahovat problémy druhých na sebe a přispívá k vaší celkové ochraně při práci s Vyšším Já i energiemi.

7 paprsků lásky

1. Archanděl Michael: "archanděl ochrany a ochránce víry" - Archanděl Michael má moc zvýšit energii Světla a pozvednout ji na úroveň, v níž jsou možné zázraky. Čakra: krční.

 • Paprsek ochrany archanděla Michaela: je to energie podobná síle mocného válečníka, která je kombinovaná s láskou a něžností, které nalézají svou cestu k celé bytosti - k srdci, Duchu i duši.

2. Archanděl Jofiel: "archanděl osvícenosti" - Pomáhá k uvolňování a odstraňování pevně zakořeněných názorů, udržuje zákon rovnováhy mezi dáváním a přijímáním. Čakra: korunní.

 • Paprsek osvícení archanděla Jofiela: umožní očistu korunní čakry, která umožní dojít do hlubokého vědomí, čímž umožní, abyste šli po vaší duchovní cestě.

3. Archanděl Chamuel: "archanděl uctívání" - Chamuel pročišťuje a harmonizuje vztahy všeho druhu. Jeho energii budete vnímat jako hřejivé srdečné objetí. Čakra: srdeční.

 • Paprsek vzývání archanděla Chamuela: jde o uklidňující energii v lásce, soucitu, vděčnosti a ctnosti. Pomůže navázat nová přátelství, zlepšit napjaté vztahy a smířit se. Chrání také skutečná stávající přátelství.

4. Archanděl Gabriel: "archanděl zmrtvých vstání" - je strážcem našich myšlenek, slov a činů. Pomáhá při vyrovnávání karmické zátěže a rozpouští bloky a bolesti srdeční čakry. Čakra: kořenová.

 • Paprsek harmonie archanděla Gabriela: hlavní význam láskyplného paprsku harmonie spočívá v upřímnosti během komunikace, harmonii se všemi bytostmi, čistotě a souladu.

5. Archanděl Rafael: "archanděl uzdravování a posvěcení" - Rafael znamená "Bůh uzdravuje". Je archandělem skutečného uzdravení. Transformuje minulost, čímž umožňuje pochopení souvislostí v současnosti. Čakra: Třetí oko.

 • Paprsek léčení archanděla Rafaela: je krásná a dokonale přijatelná láskyplná energie. Hlavní náplní tohoto smaragdového paprsku léčení je uzdravení, láska, pokora, nevázanost a čistota srdce.

6. Archanděl Uriel: "archanděl služby" - Podporuje léčitelství. Osvobozuje od závislosti, projekcí ega a duchovní pýchy. Čakra: solar-plexus.

 • Paprsek soucitu archanděla Uriela: je zprostředkováván míruplnou energií, která společně s půvabem a láskou nalézá svůj domov v srdci, v duši a ve skutečném jádru bytosti.

7. Archanděl Zadkiel: "strážce kosmických zákonů" - S jeho pomocí se lze zbavit karmických chyb a dluhů. Dovede vás poatupně k vaší skutečné duchovní svobodě. Čakra: sídlo duše.

 • Paprsek očisty archanděla Zadkiela: je zklidňující očistná energie kombinovaná s bezpodmínečnou láskou, která vstupuje do srdce, duše a do skutečného nejvnitřnějšího jádra bytosti.

Zasvěcením jste přímo napojeni na výše uvedené Archanděly a jejich 7 paprsků lásky. Na závěr předávám svým žákům navíc symbol anděla ochrany.

7 paprsků osvícení

Navazuje na 7 paprsků lásky. Zde dále rozšiřujeme spirituální možnosti těchto archandělských paprsků.

Paprsky zde představují sedm základních božských ctností - moudrost, lásku, čistotu, moc, odpuštění a službu. Tyto ctnosti jsou známé také jako Sedm paprsků osvícení, jež k nám přivádí vesmírnou moudrost. Na této vyšší úrovni se adeptům často již daří propojit se s univerzálním vědomím.

Každý paprsek má svou barvu, která je řízena jedním z archandělů. Archandělé transformují paprsky a jejich kvality z vyšších dimenzí do té naší, abychom je mohli využívat.

Nejen, že nás na naší cestě podporují ve formě paprsků, ale zároveň jsou našimi průvodci. Jsou s námi každou vteřinu a nezáleží na tom, zda jsme si vědomi jejich přítomnosti či zrovna ne.

I ve vyšších dimenzích spolupracuje mužský a ženský princip, tak jako je tomu na Zemi. Archandělé spolupracují se svými ženskými protějšky, tzv. dvoupaprsky. Společně zavádí kvalitu daného paprsku do lidského vědomí:

 • 1. paprsek - archanděl Michael a Faith: ochrana, Boží vůle, naděje a odevzdání (krční čakra)
 • 2. paprsek - archanděl Jofiel a Christina: osvícení, boží moudrost, věrno (korunní čakra)
 • 3. paprsek - archanděl Chamuel a Charity: soucit, úcta, boží láska, vděčnost (srdeční čakra)
 • 4. paprsek - archanděl Gabriel a Hope: naděje, harmonie, čistota, znovuzrození a vzestup (kořenová čakra)
 • 5. paprsek - archanděl Rafael a Matka Marie: soustředění, pravda, uzdravování (čakra Třetí oko)
 • 6. paprsek - archanděl Uriel a Aurora: mír, služba (čakra solar plexus)
 • 7. paprsek - archanděl Zadkiel a svatá Amethysta: čistota a transformace (čakra Sídlo duše)

Prvním krokem je 7 paprsků lásky. 

Druhým krokem je 7 paprsků osvícení.

7 paprsků lásky a osvícení

7 paprsků lásky: 

 • ✓ Dálková aktivace čaker s možností dalšího opakování a prohloubení ZDARMA 
 • ✓ Ebook (28 str.) 
 • ✓ Videokurz (3h:26min) 
 • ✓ Meditace "Miluji Tě" 
 • ✓ Meditace se 7 paprsky lásky 
 • ✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků 
 • ✓ Měsíční poradenství (telefonát, emaily, živý webinář)

7 paprsků osvícení: 

 • ✓ Dálková aktivace čaker s možností dalšího opakování a prohloubení ZDARMA 
 • ✓ Ebook (29 str.) 
 • ✓ Spirituální dálkové léčení a pročištění Vašich vnitřních bloků 
 • ✓ Měsíční poradenství (telefonát, emaily, živý webinář)

Zvolte si variantu:

Cena od 5 477,00 Kč 15 980,00 Kč