MO terapie

Autentická spirituální terapie sestavená Martinem Ospalíkem

Pojďte vyřešit, co Vás trápí. Pojďme Vás posunout. Odemkneme společně nové a propustíte staré. Zpracujeme Vaše emoce a zranění. Změníme pohled na Váš život.

Od roku 2010 se věnuji léčitelství a výuce spirituálních systémů duchovního léčení a růstu. Postupně jsem se naučil desítky zavedených postupů a technik, které jsem časem vykrystalizoval a přetvořil do jednoho společného způsobu TERAPIE. 

Ústředním principem MO terapie je "princip LOVE":

Láska k životu

Odpuštění

Vděčnost

Energie

efektivně měníme naši realitu, prožívání emocí a vnímání našeho života.

Jak MO terapie probíhá?

  • Soukromý video rozhovor s klientem (ca. 35 minut), kdy se klient svěří, co jej trápí a společně vybereme ZÁMĚR pro sezení. V průběhu rozhovoru se na vymezenou oblast s klientem podíváme s odstupem a pomocí principu LOVE. Tím postupně docílíme prvního klíčového kroku našeho sezení: vymezení a otevření jednoho konkrétního tématu.
  • Po hovoru následuje s klientem ihned dálkové léčebné sezení (60 min), kdy pomocí dálkových léčitelských a spirituálních technik zpracováváme s klientem jeho/její téma. Klient dle instrukcí získaných ve video hovoru zpracovává dechem, zvukem a pohybem své emoce, které propouští ze svého systému.
  • Poté si s klientem opět zavoláme pomocí video hovoru (ca. 15 min) a nastává prostor pro sdílení a probrání dalšího postupu.
  • Následující dny po terapii klient aplikuje princip LOVE ve svém životě. V případě potřeby MO terapii opakujeme, abychom téma dále dočistili a nebo abychom řešili jiné či související téma, které se klientovi po předchozí práci otevřelo.
  • Z video rozhovorů klient obdrží video záznam, takže se může k informacím, náhledům a vhledům vrátit i s odstupem času a použít video záznam pro svou vlastní re-instruktáž a re-motivaci k aplikování ústředního principu MO terapie = principu LOVE ve svém běžném životě.

Komu MO Terapii NEdoporučím?

- NEdoporučím těm, kdo si neumí udělat čas pro společnou práci.

- NEdoporučím, těm, kdo chtějí "koláče bez práce".

Pro koho je MO terapie VHODNÁ ?

Pro všechny, kterým je blízká myšlenka, že nejsme pouze fyzické tělo.

Pro ty, kdo chtějí zkusit alternativní způsob svého vnitřního uzdravení.

Pro ty, kdož jsou ochotní na sobě sami také pracovat.

Pro ty, kterým se zopakovalo/připomenulo něco, co měli již za vyřešené.