Archandělské Reiki Velmistr

Zasvěcení do Velmistrovské úrovně Archandělské Reiki: Milí pracovníci Světla, vstupujete do kosmických energií, jež pozvedávají planetu Zemi na vyšší úroveň vědomí a světelné vibrace. V tomto procesu transformace a probouzení budete o to více podporováni archanděly a jejich velmistrovským zasvěcením. 

Předpokladem pro toto zasvěcení je předchozí absolvování zasvěcení Archandělské Reiki