Hvězdné dítě


Sídlem hvězdného dítěte jsou naše srdce. Hvězdné dítě nás doprovází na vnitřní cestě k dosažení moudrého, citlivého, nadšeného, zářivého a zázračného dítěte. Tímto dítětem jsme byli před samotným početím. Tedy předtím, než jsme si vybrali své rodiče a inkarnovali se na Zemi. Hvězdné dítě v nás probouzí vzpomínky na opravdové a božské kvality bytí, které v sobě máme. Těmito kvalitami jsou přirozenost, čistota, nevinnost, vděčnost, důvěřivost, neomezená schopnost milovat a radostné bytí.

Hvězdné dítě je naším Andělem Strážným. Chrání nás, žehná nám a pomáhá nám dostat se z traumatických zážitků způsobených ostatními nebo námi samotnými. Chce, abychom odstranili všechna zranění minulosti a znovu objevili božské vlastnosti a schopnosti, které utváří naši pravou podstatu. Pomáhá nám uvolnit i naši karmu, díky čemuž se stáváme svobodnými. Díky němu naplníme své životy láskou, světlem, radostí, vírou, důvěrou, nadějí, pravdivostí a ryzostí.

Jestliže budeme milovat, budeme milováni. Jestliže budeme žehnat, budeme požehnáni. Věřme v sílu modlitby, věřme v sílu Světla, věřme v sílu lásky, a hlavně věřme sami sobě! O zasvěcení může žádat každý, kdo ve svém srdci cítí volání Hvězdného dítěte. Předpokladem je fyzická a psychická zatížitelnost jedince. Odpovědnost zůstává na klientovi. Ten je zodpovědný za to, co se dozví či prožije.

Systém hvězdného dítěte je rozdělen na tři jednotlivé části a předává se 3 zasvěceními:

  • Po prvním zasvěcení se v nás začíná probouzet Hvězdné dítě.
  • Po druhém zasvěcení se v našem Hvězdném dítěti spouští proces rozpomínání se na pravou podstatu a přirozené schopnosti.
  • Po třetím zasvěcení dochází k aktivaci energie a schopností Hvězdného dítěte na maximum a dochází k jejich ukotvení v našem bytí.

Každému zasvěcenému přeji, aby jej Hvězdné dítě bezpečně dovedlo zpátky „domů“. Systém lze zařadit mezi meditační energetické systémy a energie osobního vzestupu.

Rozestup mezi zasvěceními by měl být u většiny adeptů ca. týden (stanovíme na míru dle vaší duchovní pokročilosti).

Obdržíte: 3 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Hvězdného dítěte

Zasvěcení do Hvězdného dítěte na dálku činí 1.800,- Kč / 80,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Hvězdného dítěte s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 3.010,- Kč / 130,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi