Reiki Velmistr 5. – 21. stupeň

Velmistr Reiki Praha, Brno, Ostrava

Tyto stupně jsou přímým pokračováním Usuiho systému reiki. Předávám 17 velmistrovských symbolů Reiki, které po zasvěcení výrazně navyšují spektrum energie, se kterým velmistr pracuje, rozšiřují škálu využití energie za hranici běžného používání a zvyšují vibrace, sílu i účinnost energie. Jednotlivé symboly rozšiřují velmistrovi jeho energetické a léčebné schopnosti i energetický potenciál, prohlubují duchovní vědomí. Na každém stupni obdržíte skripta, která obsahují veškeré informace k danému stupni, včetně nových technik, jež s jednotlivými velmistrovskými symboly souvisí.

Každý stupeň a symbol nás po zasvěcení duchovně, vibračně i energeticky pozvedne tak, jako bychom meditovali desítky let. Absolvent je velmistr Usuiho reiki, problematiku práce s Reiki plně zvládnul na nejvyšší úrovni a je schopen samostatně efektivně léčit středně závažné problémy, samostatně zasvěcovat i vyučovat libovolný stupeň Reiki (1. – 21.). Všechny stupně Reiki Velmistra a postupné léčení vaší duše budete vstřebávat a postupně procházet po dobu až 2 let. Od února 2017 vyučuji velmistrovské stupně Reiki rozšířeně.

Já sám jsem vnímal každé velmistrovské zasvěcení jako obrovské duchovní nakopnutí vpřed, jako obrovské léčení všech rovin mého bytí: nejen těla, ale i srdce a duše – hloubkovou transformaci mého vědomí společně se vším, co dosud tlelo v hloubi bez povšimnutí. Po každém zasvěcení jsem měl 21 dní pocit, jako by mi někdo „strčil hlavu do trouby“: nové energie a vibrace samy od sebe přicházely ve večerních hodinách i několik dní po zasvěcení. Každý, kdo říká, že velmistrovské stupě Reiki nepotřebuje, jednoduše nedozrál, aby je mohl přijmout. Přiznávám, že nejsou pro každého.. Avšak ti, kteří dozráli, mohou po každém semináři jednohlasně potvrdit, o jak úžasný a výjimečný krok se vždy jedná.

Reiki Velmistr 5. – 21. stupeň

17 zasvěcení, skripta 250+ stran

Velmistr Reiki je obeznámen s filozofií velmistra, chápe princip rozšiřujících stupňů v kontextu Reiki, odborně zvládá práci se všemi symboly (jak s jednotlivými symboly, tak v sekvencích), umí je vhodně kombinovat, a zacílit tak jejich účinek pro maximalizování intenzity, síly a účinku Reiki. Kromě toho velmistr chápe důležitost a přínos meditace s jednotlivými symboly Reiki, absolvoval s každým symbolem sérii meditací, díky čemuž se s každým symbolem zvlášť hluboce obeznámil daleko za hranicí skript. Naučíte se a dozvíte se mnoho nového – nové techniky Reiki a práce s energií včetně metody emoční svobody EFT.

Absolvent posledního stupně velmistra Reiki je již dostatečně pročištěný, aby u něj mohlo, pokud sám chce, samovolně dojít k postupnému neinvazivnímu, bezpečnému a kontrolovanému otevírání pokročilejších duchovních schopností, jako je naslouchání intuici, komunikace s průvodci Reiki, schopnost přijímat zprávy a poselství shora pro sebe i druhé. Velmistr reiki má již dostatečně rozvinutý energetický potenciál s dostatečnou energetickou základnou, je již plně napojen na zdroj Reiki a chápe pokročilejší principy práce s energií i symboly, jejich význam, rozumí fungování tohoto světa a zná svůj úkol v něm.

Všechny u mě absolvované stupně Reiki opakuji zdarma

Mým absolventům velmistrovských stupňů Reiki nabízím možnost si do odvolání na dálku zdarma opakovat zasvěcení do všech stupňů Reiki a velmistra Reiki, které u mě absolvovali, a to po celou dobu než absolvují další stupeň. Přínosem je zesílení energie, pročištění projevů očistého a transformačního procesu, pročištění vaší aury, meridiánů i čaker, pročištění podvědomých negativních vzorců a programů, zvýšení motivace, rozvoj čaker, zvýšení intuice a váš duchovní růst.
– Možnost opakování každé 4 týdny, termíny individuálně dle dohody

Obdržíte

 • Zasvěcení (17x 45 min)
  + Vaše předčištění (17x 90 min)
  + Dočišťující terapii (17x 60 min)
  + Vyčištění vašeho obydlí (17x 10 min)
 • Výuku (telefonicky / Skype / Viber / Whatsapp / osobně)
 • Skripta 250+ stran (A4, svázané do vazby)
 • Certifikaci (17x: ke každému stupni)
 • Možnost opakování a zesílení zasvěcení
 • Diagnostiku čaker a aury
 • Poradenství

Kdo může toto zasvěcení přijmout

Absolventi 4. stupně Reiki

Forma studia

Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času po dobu ca. 6 – 30 měsíců.
Osobní seminář je pro zájemce možný v Praze, Brně a Ostravě.
… více informací o průběhu studia?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: každý stupeň 4.100,- Kč
180,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €