Tera-Mai reiki

TeraMai reiki

Západní styl školy Tera Mai vznikl proto, že pro zatížení lidí ze západu východní styl nepostačoval. Tera-Mai reiki je obohacením Karuna reiki, jelikož symboly z Karuny dále energeticky rozvíjí a přináší další, jež je doplňují. Nejde pouze o symboly, je to zcela nové energetické pole se zcela novými vibracemi energie i samotných symbolů. Tera-Mai reiki se řadí stejně jako Karuna reiki do západní větve Reiki a je jejím završením. Samozřejmostí jsou i jiné zasvěcovací postupy a způsoby aktivace této energie. Tera-Mai reiki je dokonalý léčivý paprsek elementu Země. Tera Mai je pozvednutím Karuny, platí to však i obráceně. V těchto dvou liniích spatřují vzájemně se rozvíjející a povznášející reiki systémy.

Vše začalo, když Kathleen Ann Miller obdržela Mistra-Učitele Reiki. Záhy jí bylo jasné, že to nemůže být všechno a začala tedy usilovně hledat a modlit se. Po čase byla její upřímná touha po poznání vyslyšena a nová energie jí byla krok po kroku odhalována. Tuto novou energii s dalšími symboly nazvala jako energetický systém „Tera Mai reiki“ (čteme: „tera mej“).

Tera-Mai reiki se předává ve třech stupních, kdy je žákovi předávána kompletní energie Tera-Mai reiki. Žákovi se mnohem více rozevírá jeho energetický kanál pro přijímání duchovních energií, výrazně se rozšiřuje jeho duchovní vědomí, jemní se karma a otevírají horní čakry.

Předpoklad: mistr-učitel Karuna reiki

Tera-Mai reiki 1. – 3. stupeň

4x zasvěcení, skripta 80 str., certifikát, výuka

Ve skriptech Tera-Mai reiki je rovněž malý návod, jak se cíleně spojovat se svou vnitřní moudrostí a jak uvědoměle utvářet svůj svět. Po zasvěcení do Tera-Mai začnete vnímat naši planetu jako živou bytost a budete cítit pokoru před silou přírody a jejich elementů.

Díky energiím Tera-Mai jsem si rozpomněl na své působení v Tibetu coby duchovní mnich a vrátila se mi moudrost s duchovností, kterou jsem v tamním životě měl možnost získat pod vedením Tibetských mistrů. Po 4 týdnech u mne došlo k aktivaci energetického kanálu Matky Země, kterou v posledním/čtvrtém zasvěcení provedu i vám – pro čerpání energie z pěti elementů a upevnění vašeho středu.

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena: 5.500,- Kč
240,- €