Rozšíření 4. stupně Reiki

Předmětem rozšíření 4. stupně Reiki je také výuka a poznávání dalších větví Usuiho reiki. Málokdo ví, že existují 3 větve: 1. západní (která se větví na další dvě), 2. tzv. „střed“, 3. východní. Každá větev má nejen různé způsoby zasvěcení a aktivace energie žáka, z nichž každá má své výhody, ale obsahují také různé techniky aplikace energie, liší se přístup k žákovi, aj. Tyto větve vznikly tím, jak metoda Reiki vycestovala z Japonska, obletěla celý svět a několik málo tehdejších mistrů přizpůsobilo výuku potřebám západních obyvatel. Ti totiž byli a jsou i dnes mnohem více zablokovaní, než lidé na východě, jenž mají spiritualitu a pokoru tak nějak „více v krvi“, než zápaďané a Evropani. Proto existuje více větví, více způsobů zasvěcení a všechny jsou předmětem rozšíření 4. stupně.

Lidé se často ptají, jaké jsou rozdíly mezi západním a východním/původním Reiki. Obě větve mají své kořeny u Mikao Usuiho (zakladatel) a Chujiro Hayashiho (lékař, nástupce). Poté se Reiki rozšířilo z Japonska do celého světa prostřednictvím dalších učitelů. Tito učitelé vyškoleni východním způsobem museli podniknout kroky, aby se popasovali s rozdílnými kulturními prostředími, jinak nastavenými lidmi řešícími odlišné problémy a v neposlední řadě rovněž se západním způsobem myšlení a odmítání toho, co není vidět. Proto je zcela pochopitelné, že některé východní prvky jednoduše přežít nemohly. Pokud by se totiž učitelé Reiki na západě drželi striktně původní formy, zcela jistě by daný učitel nemohl na „západních trzích“ obstát, a metoda Reiki by tak se ani zdaleka nerozšířila po celém světě a nepomohla by stovkám milionů lidí. Z tohoto důvodu považuji za zcela přirozené, že se Reiki v různých kulturách vyučuje a šíří různými způsoby.

Každý učitel Reiki si přirozeně hájí „to své“, tedy konkrétní větev, kterou absolvoval. Bohužel však pramálo z nich skutečně prošlo CELÝMI liniemi (tedy všemi stupni) ostatních větví. Nemusíte nyní absolvovat celé Usuiho reiki čtyřikrát jako já u učitelů různých větví, abyste Reiki a jeho vývoj skutečně pochopili. Vše, co by měl Mistr Reiki Učitel všech větví vědět, umět a znát, si předáme právě na tomto kurzu.

Východňáci říkají, že učí originál. Zápaďáci zjistili, že originál je pro západní civilizaci nevhodný či neúčinný… No, není v tom zmatek? Není. Je to krása a pravé pochopení Reiki i samotného zasvěcování. A teprve zde, kdy se mistr seznámí se všemi základními větvemi Reiki, se teprve stává Mistrem… Bohužel tento další krok celé řadě učitelů Reiki chybí. Je to však zcela přirozené. K tomuto se mistr musí propracovat. Více na mém semináři.

Všechny stupně Reiki (i jejich rozšíření, jež jsem vytvořil) jsem pojal tak, aby se jednalo o klasickou metodu Reiki, tedy Usui Reiki Ryoho, rozšířenou o techniky východu, středu i západu. Nyní vše završíme. Výsledkem pro vás tedy po absolvování Reiki 1 – 4 vč. rozšíření těchto stupňů bude stav, který je shodný s tím, jako byste Reiki absolvovali znovu a znovu všechny stupně Reiki u několika učitelů různých větví. Výstupní přidanou hodnotou pak je, že se budete v Reiki zcela orientovat, umět postupy, techniky, specifika a výhody každé větve – a toto vědění budete umět využívat ve své Reiki praxi. Samozřejmě vždy průběžně doplňuji o své osobní zkušenosti, vlastní techniky a určitý nadhled získaný v rámci své praxe a absolvováním také jiných směrů, druhů a škol reiki.

Předpoklady: mistr-učitel Karuna reiki + rozšíření 1. – 3. stupně Reiki

Rozšíření 4. stupně Reiki

4x zasvěcení, skripta 140 str., certifikát, výuka

 • 20 nových symbolů
 • Reiki jako poslání
 • Západ, Střed, Východ a jejich podvětve
 • Programování Reiki, utváření programů
 • Jak a kdy začít učit Reiki – etika učitele Reiki, čeho se při výuce vyvarovat, psychologie vedení žáka, vedení kurzů Reiki osobně i na dálku, vedení skupinových seminářů, extrémní situace při výuce či zasvěcování a jejich řešení
 • Tradiční, alternativní a nové zasvěcovací metody
 • Význam opakovaného zasvěcení žáka a znovuzasvěcení sebe sama
 • Zasvěcení svého prvního mistra Reiki jako nová kvalita energie
 • Techniky přípravy a dočištění žáka před a po zasvěcení
 • Zasvěcování a výuka rozšířených stupňů Reiki
 • Pokročilá práce s průvodci Reiki
 • Slib Světla

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Mistr-Učitel Reiki je od května 2017 na tomto rozšiřujícím stupni rovněž napojen postupně na GAMA sektor (běžná vibrace Reiki), poté na BETA sektor (tedy na úroveň vibrací mezi naším Sluncem a Velkým Centrálním Sluncem) a poté, dle své připravenosti, i na ALFA sektor, kde proudí energie nejvyšší čiré lásky. Tímto zasvěcením dochází k významné transformaci mistra na všech jeho úrovních vědomí a urychlení procesu cesty duše k osvícení. Netřeba se obávat převibrování, protože při každém kontaktu přichází energie samovolně vždy ze zdroje, na jaký je jeho energetický systém příjemce energie připraven. Při aktivaci žáka do sektoru ALFA se také skládá individuální slib světla, který vám umožní přijetí výrazně vyšších vibrací energie pro vaši vlastní práci s Reiki.

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena: 8.000,- Kč
350,- €