Rozšíření 2. stupně Reiki

Výuka rozšířené velké terapie Reiki, 6 nových symbolů, práce s kyvadlem, preciznější diagnostika, hloubkovější a přesnější léčení za použití nových symbolů Reiki. Na rozšíření 2. stupně stupně Reiki dále vyučuji metody práce s kyvadlem, aby si žák mohl zefektivnit terapii nejen prací se symboly Reiki, ale zejména precizní diagnostikou problémových míst i příčin nemocí a jejich cíleným zaléčením. Žák již nemusí provádět polohy rukou jen proto, že se je dříve naučil, ale může vědomě pracovat na místech, která péči vyžadují. Současně se klade důraz na časovou souslednost terapií, aby bylo docíleno maximálního kumulativního léčebného efektu plynoucí ze série rozsáhlejších terapií dle individuálního časového rezestupu mezi léčebnými terapiemi Reiki na dosednutí předané energie v kombinaci s reflexologií.

Do svých skript jsem zahrnul navíc vlastní poznatky z léčitelské praxe a zajímavosti ze všech i nesnadno dostupných knih a spisů o Reiki + nové techniky a zásadní informace, které nikde jinde nenajdete + 6 nových symbolů (z 1. stupně Karuna Ki reiki) od května a září 2017. Díky novému způsobu zasvěcení dochází u žáka k rozvolnění karmy a zatížení rodových linií („karmy rodu“) o 30 %.

Předpoklad: 2. stupeň Reiki. Přijímám také cizí žáky.

Rozšíření 2. stupně Reiki

2x zasvěcení, skripta 153 str., certifikát, kyvadlo, tabulky, výuka

 • Základy kyvadla (malé kyvadélko v ceně)
 • Základy meditace
 • Základy reflexologie
 • 6 symbolů (1. stupeň Karuna Ki reiki):
  • 1. Léčení minulých životů a energetické buněčné paměti organismu
  • 2. Vyrovnání psychické, mentální, emocionální a spirituální úrovně, zvyšuje sebedůvěru (v životě i ve vaší vlastní duchovní práci)
  • 3. Pro ukončení terapie, uzemnění, odstranění pocitů viny a strachu
  • + 4. Léčení ženské kvality energie
  • + 5. Léčení mužské kvality energie
  • + 6. Reaktivace samoléčebných procesů, léčení těžkých případů a materialisticky založených lidí
 • Diagnostika psychických příčin nemocí
 • Vnitřní muž a vnitřní žena – význam, nalezení, práce s nimi
 • Velká terapie Reiki – 8 fází
 • Levotočivý, pravotočivý, oboustranný silový symbol
 • Více o symbolech – původ, jiné verze, zesílení energie, zacílení na konkrétní problém záměrem, další aplikace, „katalog symbolů“
 • Meditační a jiné formy sebeléčení – každodenní Reiki Do
 • Zaměření Reiki na konkrétní problém, nemoc jako proces, energetická buněčná paměť organismu, duše, aj.
 • Meridiány, vrstvy aury, tóny, mantry, mantrování
 • Léčení a snížení vlivu paralelních životů a existencí

Získáním rozšíření 2. stupně se žák dostává na ca. 60 % potenciálu Reiki.

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Opakování zasvěcení do 2. stupně Reiki zdarma

Mým absolventům nabízím možnost si zasvěcení do jejich stupně Reiki zdarma na dálku opakovat – do odvolání, a to po celou dobu než absolvují další stupeň. Opakovaným zasvěcováním jsou udržovány světelné kanály v dokonalé čistotě, aby jimi proudila čím dál více originální zasvěcovaná energie. Přínosem je zesílení energie, pročištění aury, meridiánů i čaker žáka, pročištění podvědomých negativních programů, rozvoj čaker, zvýšení intuice a motivace žáka pro duchovní růst. Délka opakovaného zasvěcení je ca. 45 min. Doporučuji, aby si každý absolvent své zasvěcení 2. stupně Reiki alespoň třikrát zopakoval.

Zasvěcení 2. stupně Reiki opakuji mým žákům ZDARMA každé úterý ve 20:45. Napište mi.

Objednávka