Rozšíření 2. stupně Reiki

Výuka rozšířené velké terapie Reiki, 3 nových symbolů, práce s kyvadlem a preciznější diagnostika. Na rozšíření 2. stupně stupně Reiki dále vyučuji metody práce s kyvadlem, aby si žák mohl zefektivnit terapii nejen prací se symboly Reiki, ale zejména precizní diagnostikou problémových míst i příčin nemocí a jejich cíleným zaléčením. Žák již nemusí provádět polohy rukou jen proto, že se je dříve naučil, ale může vědomě pracovat na místech, která péči vyžadují. Současně se klade důraz na časovou souslednost terapií, aby bylo docíleno maximálního kumulativního léčebného efektu plynoucí ze série rozsáhlejších terapií dle individuálního časového rezestupu mezi léčebnými terapiemi Reiki na dosednutí předané energie v kombinaci s reflexologií.

Do svých skript jsem zahrnul navíc vlastní poznatky z léčitelské praxe a zajímavosti ze všech i nesnadno dostupných knih a spisů o Reiki + nové techniky a zásadní informace, které nikde jinde nenajdete + 3 nové symboly (z 1. stupně Karuna Ki reiki) od května 2017.

Rozšíření 2. stupně Reiki

1 zasvěcení, skripta 99 stran

 • Základy kyvadla (malé kyvadélko v ceně)
 • Základy meditace
 • Základy reflexologie
 • 3 symboly (1. stupeň Karuna Ki reiki):
  • 1. Léčení minulých životů a energetické buněčné paměti organismu
  • 2. Vyrovnání psychické, mentální, emocionální a spirituální úrovně, zvyšuje sebedůvěru (v životě i ve vaší vlastní duchovní práci)
  • 3. Pro ukončení terapie, uzemnění, odstranění pocitů viny a strachu
 • Diagnostika psychických příčin nemocí
 • „Katalog symbolů“
 • Doplnění symbolu záměrem
 • Velká terapie Reiki – 8 fází
 • Levotočivý, pravotočivý, oboustranný silový symbol – léčba ženy a muže
 • Více o symbolech – původ, jiné verze, zesílení energie, zacílení na konkrétní problém, další aplikace
 • Meditační a jiné formy sebeléčení – každodenní Reiki Do
 • Zaměření Reiki na konkrétní problém, nemoc jako proces
 • Meridiány, vrstvy aury, mantry, tóny
 • Léčení a snížení vlivu paralelních životů a existencí

Získáním rozšíření 2. stupně se žák dostává na ca. 60 % potenciálu Reiki.

Opakování zasvěcení do 2. stupně Reiki zdarma

Mým absolventům nabízím možnost si zasvěcení do jejich stupně Reiki zdarma na dálku opakovat – do odvolání, a to po celou dobu než absolvují další stupeň. Opakovaným zasvěcováním jsou udržovány světelné kanály v dokonalé čistotě, aby jimi proudila čím dál více originální zasvěcovaná energie. Přínosem je zesílení energie, pročištění aury, meridiánů i čaker žáka, pročištění podvědomých negativních programů, rozvoj čaker, zvýšení intuice a motivace žáka pro duchovní růst.
– Zasvěcení 2. stupně Reiki zdarma opakuji mým žákům každé úterý ve 20:45 – uzávěrka 2 prac. dny předem

Obdržíte

 • Zasvěcení (1x 45 min)
  + Vaše předčištění (1x 90 min)
  + Dočišťující terapii (1x 60 min)
  + Vyčištění vašeho obydlí (1x 10 min)
 • Výuku (telefonicky / Skype / Viber / Whatsapp / osobně)
 • Skripta 99 stran (A4, svázané do vazby)
 • Malé kyvadlo + 4x tabulky
 • Certifikaci
 • Možnost opakování a zesílení zasvěcení
 • Diagnostiku čaker a aury
 • Poradenství

Kdo může toto zasvěcení přijmout

Absolventi 2. stupně Reiki

Forma studia

Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času po dobu ca. 1 měsíce.
Osobní seminář je pro zájemce možný v Praze, Brně a Ostravě.
… více informací o průběhu studia?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 2.900,- Kč
135,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €