Usui Reiki 1. – 4. stupeň

Usui Reiki zasvěcení

Reiki = tradiční Reiki = Usui Reiki je uznávaná metoda alternativní medicíny. Nabízím zasvěcení do Reiki na dálku, kurzy Reiki Praha, Reiki Brno a Reiki Ostrava. Systém léčení spočívá v pokládání dlaní, skrze které proudí univerzální (Rei) energie (Ki). Nelze uškodit ani předávkovat. Příjemce si na podvědomé úrovni bere přesně tolik energie, kolik potřebuje. Reiki terapeut přitom není nikterak ohrožen, jelikož předává energii univerzální (ne vlastní). Reiki je vhodnou metodou pro každého.

K získání schopnosti pracovat s Reiki slouží tzv. zasvěcení, kdy u vás dochází k obnovení energetických drah pro příjem univerzální energie. Podobnou schopnost mají děti, ale brzy ji ztrácí vlivem materialismu. Žáka vždy předem připravím na zasvěcení, které poté probíhá dálkově nebo osobně. Po samotném zasvěcení auru žáka dočišťuji, pokud je třeba. Při zasvěcení aktivuji ochranu, aby se problémy pacienta nepřenášely na terapeuta.

Reiki léčí, napravuje, zlepšuje všeobecnou kvalitu života, spánek, psychickou i fyzickou kondici. Podporuje učení, koncentraci, odbourá stres, pomáhá lidem se najít, duchovně růst, léčí emoční traumata a křivdy. Díky Reiki si „dobijete baterie“, obnovíte samoléčebné procesy těla, duševní pohodu, vnitřní klid.


1. stupeň Reiki s rozšířením

počet zasvěcení vám na míru, skripta 173 str., certifikát

 • Jak Reiki aktivovat a předávat – polohy rukou
 • Vysvětlení 5 pravidel Reiki a čaker dle přírodních zákonů
 • Předání 2 symbolů – „zesilovač Reiki“ a „světelný blesk“ pro ukončení en. spojení
 • Úvod do meridiánů a tradiční čínské medicíny
 • Byosen (metoda skenování a diagnostiky zablokovaných míst těla)
 • Praktická část: nácvik meditace i Reiki meditace, čištění a léčení čaker, zahájení a ukončení Reiki terapie, formy sebeléčení a léčení druhých dospělých, dětí, rostlin a zvířat, vnímání energie v dlaních a cvičení posílení energie, sebepřijetí, práce se symboly Reiki, revitalizace nápojů, pokrmů a léků, nabíjení oblečení, peněženky (podpora financí) či talismanů, energetická ochrana, duševní hygiena, Ježíšova technika léčení těla, mysli, srdce a duše, vyčištění prostor, „energetická koupel“ a očištění aury

Cena: 2.500,- Kč / 110,- €

Provádí se 6 aktivací vašeho energetického kanálu pro udržení energie a přípravu buněk těla, aby mohl celý energetický systém lidského těla čerpat účinnou energii Reiki. Kladu důraz na duchovní vývoj žáka, zlepšení energetických schopností a možnosti používání Reiki v denním životě (pro léčení i duchovní růst). Po 21 dnech má žák možnost projít 2. stupněm.


2. stupeň Reiki

počet zasvěcení vám na míru, skripta 78 str., certifikát

 • Předání 6 symbolů:
  • pro léčbu fyzických obtíží
  • léčení emocionálních a psychických problémů
  • pro dálkový přenos a léčení mentální úrovně
  • pro bezpodmínečnou lásku
  • symbol uzemnění a dosahování cílů
  • symbol intuice a léčby nespavosti
 • Dálkové formy aplikace Reiki (přes fotografii, vizualizaci, atd.)
 • Podpora v situaci (odeslání Reiki na pohovor, zkoušku, zubaře, následující den, jednání, porodu, operace, na bezpečný průběh cesty, „rezervace“ parkovacího místa apod.)
 • Meditace (spojení s vnitřním dítětem – centrum radosti v nitru každého)
 • Praktická část: nácviky aktivace symbolů, praktická meditace, léčba minulých životů, léčba na dálku, odeslání energie na určitý čas, léčba hádek, traumatických vzpomínek, vyrovnání hemisfér, práce se záznamy duše, léčba mezilidských vztahů, práce s průvodci Reiki (pouze osobně)

Cena: 2.900,- Kč / 129,- €

Umožní vám energeticky vyrůst, vnímat ve větší míře sebe a zlepšit zdravotní stav. Vaše emoce a hluboko zakořeněné bloky se rozpustí. Dochází k výraznému rozšíření možností. Brzy si všimnete, jak se váš život mění k lepšímu. Po krátké přestávce mezi stupni může žák získat rozšíření.


Rozšíření 2. stupně Reiki

počet zasvěcení vám na míru, skripta 137 str., certifikát

 • Předání kyvadla a tabulek
 • Předání 3 symbolů (1. stupeň Karuna Ki reiki v ceně):
  • léčení minulých životů a bunečné paměti organismu
  • rozpuštění nezpracovaných stínů a bloků
  • pro odstranění pocitů viny a strachu
 • Levotočivý, pravotočivý, oboustranný silový symbol – rozdíly, využití
 • Praktická část: základní práce s kyvadlem, základy reflexologie, diagnostika psychických příčin nemocí, techniky odstranění pocitů viny a strachu, vnitřní muž a vnitřní žena – význam, nalezení a práce s nimi, techniky energetické mentální Reiki chirurgie (pouze osobně)

Cena: 2.900,- Kč / 129,- €

Nyní aktivujete více energie na mezilidské úrovni. Tento typ práce s energií popisuje koncept: „Nechat naučené prožít” – tedy uplatňování veškerého poznání v každodenním životě. S novými symboly pocítíte nárůst efektivity a zkrácení času potřebného k léčení. Opět při dodržení určité přestávky smí žák absolvovat zasvěcení 3. stupně.


3. stupeň Reiki (mistr)

počet zasvěcení vám na míru, skripta 56 str., certifikát

 • Předání 4 symbolů:
  • dva mistrovské symboly Reiki
  • Tibetský zesilovač – čistí energii
  • pro výdrž, motivaci a silnou vůli
 • Mistrovská úroveň energie – to hlavní z Reiki
 • Aura a vnitřní průběh léčení
 • Gassho meditace pro zvýšení energie
 • Praktická část: nácviky meditací, práce s kyvadlem II, diagnostika 20 oblastí bytí, čištění záznamů duše II, léčení krystaly, práce s energetickými body, dechové techniky, transformace negativních vlastností a energií

Cena: 4.500,- Kč / 200,- €

Tento stupeň je „to hlavní z Reiki“. Energeticky i duchovně jste „dozráli“ a směřovali až sem, abyste našli cestu ke své moudrosti. Mistrovské symboly vám umožní hluboko zakořeněné negativní „programy“, emoce a bloky propustit. Nyní poznáte, jakou silou vás naplňuje univerzální energie. Naučíte se s ní zacházet a používat ji pro sebe i ostatní – nikoli na úrovni žáka, ale již mistra. Naučíte si této energie vážit a respektovat ji. Po zvládnutí mistrovské energie může žák po přestávce projít rozšířením 3. stupně.


Rozšíření 3. stupně Reiki

počet zasvěcení vám na míru, skripta 193 str., certifikát

 • Předání 4 symbolů:
  • Boží Světlo – pro odvádění přivtělených duší a negativní energie
  • pro očistu těch, kteří pracují s lidmi (terapeuti, lékaři, sestry, lékárníci, léčitelé, psychologové…)
  • léčba dlouhodobých zdravotních či psychických problémů a materialisticky zaměřených jedinců
  • pro pozvolnou aktivaci Kundaliní energie v páteři a urychlení toku energie
 • Léčení vnitřního dítěte
 • Reinkarnace a karma – minulé životy a jejich vliv na naši existenci
 • Příčiny nemocí z hlediska stravy
 • Praktická část: práce s kyvadlem III, další techniky meditace, základy akupresury, metoda emoční svobody (EFT) – hledání a rušení bloků, programů a zranění, učení JÁ JSEM

Cena: 4.000,- Kč / 170,- €

Na podvědomých rovinách jste dosud odvedli mnoho práce. Často však slýchám: „To už mám zpracované, tak proč se to vrátilo?“ Zde najdete odpověď i řešení. Přišel čas vynést zbytky svého naprogramování, emocí a přesvědčení nelásky na povrch a vědomě je přijmout a propustit. Tak jako u předchozích stupňů, platí i zde dodržení individuální pauzy z důvodu poměrně silného očistného procesu ve všech aurických tělech a lepšího dosednutí energie.


4. stupeň Reiki (Mistr-Učitel)

počet zasvěcení vám na míru, skripta 84 str., certifikát

Dávno neplatí, že je tento stupeň pouze pro ty, kteří chtějí učit. Dnes je přístupný každému, kdo touží Reiki plně pochopit a prožít. V mém pojetí je celé Usui Reiki základem pro duchovní růst, léčení i pochopení práce s univerzálními energiemi.

 • 2 učitelské symboly
 • Dosažení 100 % potenciálu Reiki
 • Duchovní principy mistra
 • Zasvěcení jako dar a proces transformace
 • Praktická část: vyčištění prostor před zasvěcením, odstraňování negativní energie, meditace, příprava mistra i žáka před zasvěcením, tradiční zasvěcovací postupy do Usui Reiki 1-4 pro skupinové i individuální zasvěcení

Cena: 8.000,- Kč / 350,- €

Novému mistru-učiteli Reiki zopakuji jeho zasvěcení klidně vícekrát dle potřeby. Po dodržení přestávky budete mít možnost získat rozšíření 4. stupně, stupně velmistra nebo další směry Reiki, a rozvíjet tak dále své schopnosti a znalosti z dalších oblastí práce s jinými druhy energií.


Rozšíření 4. stupně Reiki

počet zasvěcení vám na míru, skripta 56 str., certifikát

 • Toto rozšíření je pouze pro mé žáky 4. stupně Reiki !!!
 • Předání 20 symbolů
 • Rozšíření zasvěcovacích postupů o západní a východní styly
 • Praktická část: japonské techniky, léčba skoliózy a obecně obtíží s kostmi i páteří, podpora učení a paměti, léčba láskou, zvýšení tvůrčího potenciálu, nalezení ideální váhy, zprůchodnění energie přes čakry, symboly pro srdce a srdeční čakru, pro vnitřní přítomnost, duchovní spojení, čakrová léčba, léčba klimakterických obtíží

Cena: 6.000,- Kč / 260,- €

Prošel jsem Reiki u různých učitelů a přitom zjistil, že každý učí jiné Reiki. Poprvé to byl tzv. „střed“ – západní styl výuky podobný východnímu. Podruhé to byl originální „východní styl“ Reiki. Potřetí „západní styl“ s mnoha užitečnými symboly navíc. A počtvrté „středo-západ“ – odlehčený západní styl s prvky východu. Rozdíly jsou dány tím, že různí učitelé získali 4. stupně v různých školách. Každý styl zasvěcení byl pro mne nevídaným zážitkem a dobrodružstvím tyto školy projít. Do své vlastní výuky Usui Reiki jsem od každého stylu převzal to nejlepší. Na tomto rozšiřujícím stupni se s vámi podělím o zasvěcovací styly a symboly, které se do předchozích stupňů nevešly.


Co znamená „počet zasvěcení na míru“ ?

Zasvěcení každého stupně opakuji tolikrát, kolikrát je u každého jedince třeba, aby se schopnost pracovat s čistou univerzální energií (Reiki) stabilizovala a zachovala. Nebo opakujeme zasvěcení tolikrát, abyste byli sami s vaším vnímáním energie spokojeni.

K čemu dochází při zasvěcení: Při aktivaci drah pro čerpání Reiki se Vaše pocity a vjemy soustředí na lásku, harmonii, sílu, radost ze života, svobodu, otevřenost, vyrovnanost a na počátku dokonce i na úspěch.


Reiki na dálku

Provádím i plnohodnotné zasvěcení do Reiki na dálku – všech stupňů i směrů, které uvádím na svém webu. Skripta a certifikaci zasílám poštou. Po celou dobu studia máte možnost se na mě obracet se svými dotazy.


Opakování zasvěcení do Reiki zdarma

Moji žáci si mohou zasvěcení Reiki na dálku opakovat. Tím jsou světelné kanály udržovány v dokonalé čistotě, aby jimi proudila více originální energie. Přínosem je stabilizace, růst energie, zjemnění vibrací, vyčištění aury, čaker, podpora intuice a vašeho duchovního růstu. Pokud u mě máte více stupňů, můžete si vybírat. Délka znovu-zasvěcení je 30 min.

1.stupeň – úterky ve 20:00 (doporučuji zopakovat alespoň 1-2x po 30 min).
2.stupeň – úterky ve 20:45 (doporučuji zopakovat alespoň 3x po 30 min).
3.stupeň – úterky ve 21:30 (doporučuji zopakovat alespoň 5x po 30 min).
4.stupeň – netřeba, jelikož mistr-učitel může zasvěcovat sám sebe, a tím se zbavit další části vlastních bloků.

Pokud by vám termíny opakování výše nevyhovovaly, o nic nepřijdete – stačí se domluvit. Moji žáci mohou přijít znovu i na osobní kurz (vstupné činí 300,- Kč / 15,- €).


Forma kurzu

Na dálku a v Brně (v místě mého bydliště) můžeme domluvit jakýkoli kurz Reiki dle vašeho času. Dále jezdím pravidelně již několik let do Prahy, Ostravy a Prostějova.

Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci/předání energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, včetně následné kontroly, zda proběhlo vše v pořádku. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu. Opakování zasvěcení je zdarma.

Na kdy se domluvíme?

… na dálku? Do týdne.
… osobně v Brně? Do 14 dnů.
… osobně v Praze? Viz Termíny kurzů.
… osobně v Ostravě? Viz Termíny kurzů.
… osobně v Prostějově? Viz Termíny kurzů.


Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz
… nebo zavolejte: +420 605 118 044