Kundaliní reiki

Kundaliní reiki Praha, Brno, Ostrava
Kundaliní reiki zasvěcení na dálku

Když už s energií pracujete, probuďte své energetické dráhy ze stavu „polní cesta“ na „čtyřproudou dálnici“. Nejlépe vám to vysvětlí obrázek v této sekci. Proč chodit oklikami, když celým vaším tělem vede přímá cesta? Je to „Kundaliní“ – síla ukrytá v páteři. Kundaliní reiki je indickou školou, která je jednoduchá a přesto komplexnější. Na rozdíl od většiny jiných zasvěcení, zde nedochází pouze k aktivaci 4 horních, ale všech čaker. Nechybělo vám dosud v Reiki nebo Shamballe něco? Nevěděli jste co? Toto je chybějící dílek skládačky. Kundaliní reiki aktivuje sídlo energie Kundaliní ve vaší páteři a rovněž vedlejší čakry na rukou i nohou.

Kundaliní je spící síla/energie v nás, která sídlí v kořenové čakře a která nás při řádné aktivaci spojuje s Universem. Hlavním úkolem zasvěcení Kundaliní reiki je umožnit, aby naše přirozená Kundaliní energie stoupala čakrami vzhůru, a vedla nás tak k naší prapodstatě a osvícení.

Lidé totiž kvůli svému způsobu života ztratili sami sebe a svůj střed. Své čakry si lidé sami deformují, čímž vzniká nedostatek energie, a tak lidé uměle utváří hádky, spory či rozepře, aby si svou životní energii doplnili energetickým vysáváním své rodiny a přátel. Kundaliní reiki energeticky probudí, posílí všechny vaše čakry a rozproudí meridiány.

Léčení s Kundaliní reiki je velice jednoduché a efektivní. Aktivujte energii a většinou po 3-5 minutách pocítíte konec energetického toku. V těle i auře bude hojivá energie nadále pracovat. Touto energií lze léčit karmické problémy, vztahy, situace, emoce, blokace energie, negace, aj. Kundaliní je popsána jako duchovní síla v člověku, kterou každý nese v sobě. Symbolicky je vyjádřena ve formě hada, který odpočívá na konci páteře. Tato energie se může předávat na dálku, nebo vyvolat „napojením“ (iniciací) , čímž pak vystoupá po páteři, otevírá, a pročišťuje čakry a energetický koloběh v těle.

Kundaliní reiki 1. – 3. stupeň

obdržíte: počet zasvěcení vám na míru, skripta 84 str., certifikát

  • V průběhu prvních tří stupňů aktivujeme postupně vaši energii Kundaliní, jež je umístěna v první čakře, a následně rozproudí energie všech čaker.
  • Proto je toto zasvěcení velmi vhodné i pro ty, kteří mají problémy se vstřebáváním toku energie.
  • Kundaliní reiki lze přijmout bez jakýchkoli předpokladů, protože je paralelní k Usuimu tradičnímu reiki, a není tedy nutné předtím klasické Reiki absolvovat.
  • Nepracuje se symboly ani mantrami, proto je velice snadné se Kundaliní reiki naučit.

Kundaliní reiki 4. – 12. stupeň

obdržíte: počet zasvěcení vám na míru, skripta 49 str., certifikát

  • Zájemci o energetické rozšíření Kundaliní reiki mají nově možnost po 3. stupni získat navíc tzv. boostery (= „zvýšení“ či „pozvednutí“) formou 4. – 12. stupně Kundaliní reiki

Kundaliní reiki uvedl dánský učitel meditace Ole Gabrielsen a jeho vědění bylo channelováno Nanebevzetým Mistrem Kuthumi. Mistrovská energie čistí těla i Ducha a vyjasňuje problémy ega. Je podporováno univerzální vědomí, láska a harmonie. Pomáhá jemným a bezpečným způsobem vědomě vést energii Kundaliní tak, aby vyživovala naši duši a byla i výživou i pro naše tělo a buňky. Spojuje Matku a Otce v jeden celek. Odtud plyne to osvícení u lidí, kteří probuzení Kundaliní prožili.

Proudění energie páteří vzhůru je spojeno s prožíváním všech rozměrů bytí. Jsme to my, kdo tyto dvě části odděluje a my jsme zároveň těmi, kdo může umožnit a ztělesnit jejich opětovné setkání. Její síla je v každém z nás ukryta. Je to síla obrovské energie a moci. Někteří lidé se jí obávají, protože vyslechli příběhy těch, kteří jejím náhlým probuzením prošli zcela nepřipraveni. Valící se energie narážela plnou silou do jejich bloků, do jejich nezpracovaných záležitostí v čarách a nacházela si cestu ve svém toku ven v místech nejmenšího odporu.

Srovnání Usui Reiki a Kundaliní reiki

Jaké jsou rozdíly mezi Usui Reiki a Kundalini reiki

Srovnat Usui Reiki a Kundaliní reiki je téma na samostatný kurz, ideální je si to prožít. Nicméně velice stručně zmíním několik rozdílů: V Usui Reiki se aktivují čakry 7-4. V Kundaliní Reiki se aktivují čakry 1-7 s důrazem na oživení 1-3 + čakry vedlejší. Ideální je Usui Reiki a Kundaliní reiki kombinovat dohromady, kdy získáte tzv. vyvážení do středu.

Probouzení Kundaliní proto musí být vždy spojené s duchovní prací a vlastním úsilím a odpouštěním všeho, co brání v našem dokonalém vyjádření, co kazí naši čistotu a co brání Kundaliní ve volném pohybu. Zasvěcení Kundaliní reiki je takovým procesem. Tento systém přináší takové nástroje práce s energií, které podporují tento proces jemnější a bezpečnou cestou. Kundaliní – Reiki se nepoužívají symboly, pracuje se s energií napřímo, myšlenkou se čistí bloky a staré nevyřešené emoce či situace, je proto velmi snadné s ní pracovat.

Kundaliní energie sídlí v každém z nás, je to tzv. hadí, dračí síla svinutá v základní kořenové čakře, kde spí a čeká na probuzení a aktivování. Tím, že aktivujete energii Kundaliní pozvednete a pročistíte svá energetická centra od kořenové čakry směrem vzhůru po páteři. Je-li tato síla probuzena, pak vystupuje vzhůru, prochází energetickými centry (čakrami) energie a její působení se projeví ve formě duchovního poznání a mystických zkušeností.

Kundaliní reiki 1

– otevírá kanál a umožňuje energii proudit, jsi připravován/a na probuzení Kundaliní
– je otevřena a také posílena temenní, srdeční a ruční čakra
– učíš se léčit kontaktně i na dálku Stav po Kundaliní reiki I
– z pohledu vibračních úrovní energií se rovná zasvěcení Kundaliní reiki třem stupňům systému Usui reiki

Kundaliní reiki 2

– zasvěcení je možné přijmout nejdříve 2 dny po zasvěcení do Kundaliní 1 (u začátečníků při práci s energiemi doporučený odstup 7 – 10 dnů mezi zasvěceními)
– zesiluje kanály reiki
– je probuzena jemně a bezpečně energie a oheň Kundaliní, který dosáhne minimálně čakry solar-plexu a jsi připraven/a na úplné probuzení energie Kundaliní
– na podporu svého očistného procesu doporučuji pravidelně používat meditaci Kundaliní (ve skriptech), silněji se rozproudí energie

Kundaliní reiki 3 (mistr-učitel)

– zasvěcení se doporučuje přijmout asi 10 dnů po Kundaliní reiki 2
– zasvěcením v tobě může energie proudit plnou silou. Je otevřena základní čakra a celý energetický kanál je rozšířen nad úrovní čaker.
– staneš se mistrem a můžeš energii předávat dál.
– lze čistit i traumata spojené s porodem, prenatálním věkem, minulými (případně budoucími) životy, karmické vztahy a spoustu dalších problémů

Po absolvování Kundaliní reiki můžete energii dále rozšířit formou zasvěcení tzv. boosterů (zesilovačů) a stupňů velmistra – viz níže – nebo energie vibračně zjemnit prostřednictím navazujícího zasvěcení Gold reiki. Můžete projít oběma cestami, jedna druhou nevylučuje.

Kundaliní reiki Booster I.

– zasvěcení Kundaliní reiki 4-6
– zdvojnásobí se energetická úroveň
– zajištění jemného rozšiřování energie
– můžete do tohoto rozšíření zasvěcovat i ostatní

Kundaliní reiki Booster II.

– zasvěcení Kundaliní reiki 7-9
– dosáhnete plné úrovně Kundaliní reiki
– můžete do tohoto rozšíření zasvěcovat i ostatní
– oproti Kundaliní reiki 3 je zde energetická úroveň čtyřnásobná

Kundaliní reiki Booster III.

– zasvěcení Kundaliní reiki 10-12
– dosáhnete maximální možné úrovně Kundaliní reiki
– můžete do tohoto rozšíření zasvěcovat i ostatní

Kundaliní reiki Velmistr I. – III.

obdržíte: počet zasvěcení vám na míru, skripta 96 str., certifikát

– velmistrovské stupně a zasvěcení Kundaliní reiki
– dva symboly Kundaliní posilují a pročišťují reiki kanály

  • Jednou z možností, jak najít tu správnou cestu, je právě probuzení, či aktivace energie Kundaliní, kdy vlastně zapnete svůj vlastní generátor a jedete si sami za sebe. K této aktivaci potřebujeme vyčistit bloky k zajištění volného toku energie v našem těle.

Kundaliní reiki je předpokladam i pro možnost získání mnoha dalších energií. Zájemcům se dále nabízí Krystal reiki a např. i Tachyon reiki, aj.

Forma kurzu

Na dálku lze individuálně dle vašeho času. / Osobně v Praze, Brně a Ostravě dohodou.

Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku a kolikrát je třeba zasvěcení zopakovat. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu. Opakování zasvěcení je zdarma.

Na kdy se domluvíme?

… na dálku? Do 14 dnů.
… osobně v Brně? Do 14 dnů.
… osobně v Praze? Každou 1. a 3. středu v měsíci.
… osobně v Ostravě? Každou 4. středu v měsíci.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz
… nebo zavolejte: +420 605 118 044

Cena: 1. – 3. stupeň: 7.000,- Kč
300,- €
4. – 12. stupeň: 4.000,- Kč
170,- €
Velmistr I-III: 6.000,- Kč
260,- €