4. stupeň Reiki Mistr Učitel

4. stupeň Mistr Reiki Učitel Praha, Brno, Ostrava

Zasvěcení do mistrovského stupně Usui reiki je vzrušujícím krokem pro každého, kdo cítí touhu zasvěcovat, nebo chce dosáhnout kompletní ucelené Reiki. Osobně chápu Usuiho reiki 1 – 4 jako základ pro celkové pochopení práce s energií a 4. stupeň jako ukončení první etapy vašeho vývoje. V některých školách je tento stupeň také známý jako stupeň 3B. Není titul jen, ani povolání, je to spíše poslání. Mistr Reiki učitel získává poslední symbol, který mu svěřuje schopnost úspěšně dokončovat zasvěcení do libovolného ze stupňů, včetně samotného mistrovského. U učitele Reiki dochází k výraznému zvýšení energetického potenciálu a k mnohem hlubšímu napojení na Reiki.

Častý dotaz k IV. stupni Reiki

Je mistrovský stupeň jen pro ty, kteří chtějí Reiki učit? ODPOVĚĎ: Dávno to již neplatí. Titul mistr Reiki učitel je dnes přístupný každému. Po absolvování zasvěcení do 4. stupně můžete pokračovat rozšířením 4. stupně a po dodržení individuálního rozestupu můžete získat titul Velmistra Reiki či mistrovské tituly jiných směrů reiki. A je klíčový, pokud chcete Reiki skutečně porozumět a pochopit význam i průběh správného zasvěcování.

Již v dávných dobách bylo výsadou mocných určité „tajné učení“, které pojednávalo o tom, jak si v životě přivolat štěstí a součástí byly techniky na spojení se s léčivou energií. Toto se předávalo vyvoleným formou iniciace (zasvěcení). Bylo to tak v každé kultuře (Atlantida, Mayové, Keltové, Egypt, Druidové, Aztékové, Inkové, Peru apod.). Přestože tyto původní kultury již dávno neexistují, střípky tohoto vědění zůstaly uchovány.

Dříve nebyli všichni lidé na toto duchovní učení připraveni, ale dnes je situace jiná díky transformaci, která velice intenzivně dobíhá až do roku 2032 (a její další fáze začala právě na konci Mayského kalendáře 21.12.2012). Dnes lidé kolektivně dosáhli zvýšení vibrací planety a je tedy možné pro mnohem širší spektrum zájemců opětovně dosáhnout k léčivé energii, duchovnímu růstu a jiným formám vzestupu. Následně se objevují duše pokročilejší než ostatní, které si volí za svůj úkol pomáhat ostatním lidem při jejich individuální transformaci, vzestupu, léčení a duchovním růstu. Někteří pokročilejší mistři formou channelingu či jiné formy osvícení či napojení na univerzální vědomí, kde od Universa obdrží určitou energii, která se velmi rychle rozšíří po celé planetě. Příkladem je široké spektrum různých druhů a směrů reiki a jiných forem léčení a růstu (Reiki Fialového plamene, Tera-Mai reiki, ANaGaNA reiki, Boží pečeť, původní učení formou Tibetské reiki či zázračný Seichim reiki a další…), které fungují mnohdy s vyšší intenzitou energie a efektivnější ve vnitřním procesu léčení i duchovního vzestupu.

Usuiho reiki je konkrétním příkladem výše uvedeného, kdy Japonec Mikao Usui po 21 dnech meditací, půstu a celoživotní duchovní práci, od Universa získal schopnost pracovat s určitou vibrací léčivé univerzální energie, která nám byla jeho prostřednictvím seslána jako dar, který nám má v dnešní době pomoci s naším léčením a vzestupem.

Předpoklad: 3. stupeň Reiki. Absolvování rozšíření 3. stupně Reiki značnou výhodou. Přijímám také cizí žáky.

4. stupeň Reiki (Mistr-Učitel Reiki)

7x zasvěcení, skripta 223 str., certifikát, výuka

 • 5 symbolů:
  • 1. Zasvěcovací symbol Reiki
  • 2. Symbol moudrosti
  • 3. Adžna symbol – pro vývoj třetího oka a schopnosti dálkového napojení
  • 4. Symbol dokonalosti a živlů
  • 5. Pro osvícení a duševní pohodu
 • Duchovní principy mistra
 • Učitelský symbol, jeho význam a užití
 • Opakování stupňů předchozích
 • Zasvěcení jako proces transformace
 • Vyčištění prostor před zasvěcením
 • Příprava mistra a žáka před zasvěcením
 • Léčení a zasvěcení – jednotlivce, malé i velké skupiny
 • Otázka Reiki a výměny energií
 • Tradiční zasvěcovací postupy do všech stupňů a přístupy k výuce Reiki

Absolvováním 4. stupně se žák, tedy již nový „Mistr-Učitel Reiki“, dostává na plných 100 % potenciálu Reiki.

V květnu 2017 u mne mistrovský stupeň Reiki prošel významnou vibrační transformací a jeho absolventi se nově dostávají nejen na vrchol GAMA sektoru, kde Reiki běžně proudí, ale také i do BETA sektoru (vyšší frekvence energie). Kromě významné transformace nového mistra je výsledkem fakt, že kromě samotné Reiki nově proudí i energie lásky a síly). Na ALFA sektor (tedy na zdroj čiré lásky) je absolvent dle své připravenosti napojen na kurzu rozšíření 4. stupně.

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena: 8.000,- Kč
350,- €