Komyo Kai reiki

Komyo reiki Kai zasvěcení na dálku, Praha, Brno, Ostrava

„Originální japonské Reiki“. Východní větev Reiki přímo od zakladatelů metody. Původní zasvěcovací postupy umožní energii procítit jemněji a hlouběji. Klade se důraz na duchovní růst žáka, nikoli „jen“ na léčení. Tento systém je vhodný jak pro začátečníky, tak jako nadstavba běžně vyučované Reiki. Vyšší frekvence naladění energie žáka vede ke zvýšení jeho energetického potenciálu i vnímavosti. Již absolvování samotné iniciace 1. stupně Komyo Kai je zážitkem i pro praktiky vyšších stupňů západní větve. Duchovní růst a vnitřní klid jsou zde cestou i cílem. Teprve poté může přijít vyléčení.

Komyo Kai reiki, neboli „Velké Světlo“ je původní japonská větev Usuiho reiki. Je velkým přínosem a obohacením pro učení Reiki. Kromě naprosto odlišného zasvěcení nám Komyo Kai reiki nabízí další techniky práce s touto energií. O tomto reiki se dá říci, že se více zaměřuje na duchovní růst jak žáka, tak mistra. Dalším rozdílem je, že západ se zaměřuje na práci s čakrami, ale Komyo Kai reiki na práci s meridiány. Západ se dále zaměřuje na polohy rukou, Komyo Kai reiki na meditativní proces samoléčení. Západ se zaměřuje na symboly a jejich mantry, zatímco Komyo Kai reiki… více na mých kurzech.

Zakladatelem tohoto systému je ctihodný sensei Hyakuten Inamoto, japonský Mistr reiki a buddhistický mnich žijící v Kyotu v Japonsku. Název tohoto systému vychází z části názvu čtvrtého mistrovského symbolu reiki. „Komyo“ lze volně přeložit jako „zářící Světlo“ – „energie proudící bez konce“ – „Centrální Slunce“. Energie zprostředkovaná naladěním do Komyo reiki Kai je svojí frekvencí odlišná od tzv. západní větve Reiki a to z důvodů odlišného způsobu techniky a počtů iniciací, hlavně však použitím originálních symbolů a manter, odlišných od těch, které jsou běžně používány a předávány mistry tzv. západní větve Reiki. Symboly a mantry tvoří jádro a formuli reiki, jsou klíči k používání a předávání tohoto starobylého učení, jsou energetickými zářiči trojrozměrného tvaru a zvuku a jejich prostřednictvím energie reiki proudí jistou vibrací k určitému účelu (uzdravení – tedy harmonizace fyzického těla, jemněhmotných těl, ducha). Lze ji také vysílat mimo prostor a čas, do minulosti a budoucnosti.

Zatímco nám známé Reiki prošlo téměř celou zeměkoulí (z Japonska na Havaj, poté do USA a Evropy), Komyo Kai reiki přišlo přímo prostřednictvím reverenda Hyakutena Inamota z Japonska. Systém Komyo reiki Kai vychází z klasické původní Usui reiki. Abychom mohli uzdravit a poté udržet v harmonii fyzické tělo a duši, je potřebné vyléčit, harmonizovat a rozvíjet své vědomí. Energie Komyo reiki Kai usměrňuje na cestu empatie a bezpodmínečné lásky ke všem bytostem, zvířatům, planetě. Jste vedeni k harmonickému a šťastnému životu. Poslední záznamy z originálního učení Mikao Usui dokazují, že kladl největší důraz právě na duchovní vývoj žáka reiki. Toto je také principem vyučování zakladatele systému Komyo reiki Kai – Hyakutena Inamota, který je posledním žijícím mistrem, jenž je čtvrtý v linii mistrů Mikao Usuiho.

Linie Komyo Kai reiki: Mikao Usui (Japonsko) –> Chujiro Hayashi (Japonsko) –> Chioko Yamagushi (Japonsko) –> Hyakuten Inamoto (Japonsko) –> Česká republika.

Komyo Kai reiki vycházející z původní metody Usui reiki však není jen duševní léčebný postup. Jedná se také o přímý a obzvlášť silný fyzický léčebný postup. Energie je vyzařována také tělem praktika Komyo reiki Kai, z rukou, očima i dechem. V systému Komyo Kai reiki existují čtyři úrovně nebo stupně: Shoden, Chuden, Okuden a Shinpiden. Zaměření prvních dvou stupňů je spíše na rozvoj terapeutických aspektů Reiki, zatímco poslední dva stupně se více zaměřují na rozvoj duchovních aspektů.

Motto Komyo Kai reiki zní: „Jdi klidně ve středu mezi chválou a vinou.“

Komyo Kai jsem obdržel jako letitý Učitel Reiki. Již při prvním seznámení s Komyo Kai reiki jsem pocítil pocit „elegance“. Elegance plynoucí z jednoduchosti a důmyslnosti „originálního japonského Reiki“, které do ČR přivezl japonský Mistr/Učitel Reiki, čtvrtý mistr linie: 1. Mikao Usui -> 2. Chujiro Hayashi -> 3. Chioko Yamagushi. Zasvěcení do Komyo Kai reiki jsem u sebe vnímal jako silnější a intenzívnější.

Japonský i západní styl Reiki mají z mého pohledu rovnocennou kvalitu a svá opodstatnění. Je proto zcela na vás, co je z vašeho pohledu „to pravé“ a co vás láká či oslovuje. Domluvit se se mnou jde na dálkovém i osobním zasvěcení všech stupňů. Pro zájemce o Mistra-Učitele Komyo Kai reiki je podmínkou video hovor přes Skype pro zachování čistoty v zasvěcovacích technikách.

Vhodné pro každého. Doporučuji jak naprostým začátečníkům, kteří žádné Reiki ještě nemají – tak rozhodně všem, kdo Reiki již mají.

Komyo Kai reiki 1. – 4. stupeň

zasvěcení 4x 120 min, skripta 130 str., certifikáty

  • Shoden (1. stupeň) – Zaměřuje se především na samoléčbu, rodinu a přátele, dobré zdraví, štěstí, dále také na léčbu ostatních a na učení, jak praktikovat samoléčebné techniky a bezdotykovou léčbu. Naučíte se, jak s Reiki pracovat tradičním způsobem. Poznáte originální techniky pokládání rukou, tradiční meditaci a metodu vnímání energie.
  • Chuden (2. stupeň) – Zaměřuje se na pomoc druhým prostřednictvím léčení na dálku a pomáhá žákovi si lépe uvědomovat koncept ne-duality, jeho souvislost s okolním světem a vliv na něj. Prostor je samozřejmě věnován japonským technikám Reiki. Obsahuje první tři symboly (ze čtyř), ktéré vám pomohou na cestě za vnitřním klidem. Dozvíte se, jak předávat Reiki celým tělem, dále detoxikační techniky a speciální techniky senseie Hayashiho.
  • Okuden (3. stupeň) – Zaměřuje se na duchovní praxi Reiki Ryoho, předání originálních mistrovských technik a na rozvoj „pravé mysli“, pokročilé techniky senseie Hayashiho, praxe všímavosti jak v každodenním životě, tak ve vlastní Reiki praxi. Předává se poslední, mistrovský, symbol. Určeno pro ty, kteří chtějí prohloubit pochopení Reiki Ryoho a rozvinout svůj vnitřní růst.
  • Shinpiden / Shihan (Mistr-Učitel) – Završení Komyo Kai reiki, předání originálních zasvěcovacích postupů, které jsou velice silné. Příprava mistra i žáka, výuka Komyo Kai reiki, principy školy, práce s originálními mudrami. Odpověď na otázku, zdali má originální Reiki (tedy Komyo Kai) i pátý symbol.

Forma kurzu

Na dálku lze individuálně dle vašeho času. / Osobně v Praze, Brně, Ostravě, Prostějově dohodou.

Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku a kolikrát je třeba zasvěcení zopakovat. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu. Opakování zasvěcení je zdarma – viz sekce Opakovaná zasvěcení.

Na kdy se domluvíme?

… na dálku? Do týdne.
… osobně v Brně? Do 14 dnů.
… osobně v Praze? Od dubna do 14 dnů
… osobně v Ostravě? Do měsíce.
… osobně v Prostějově? Do měsíce.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz
… nebo zavolejte: +420 605 118 044

Cena: 1. stupeň: 1.500,- Kč
70,- €
2. stupeň: 2.000,- Kč
90,- €
3. stupeň: 4.000,- Kč
170,- €
Mistr-Učitel: 10.000,- Kč
430,- €