2. stupeň Reiki

2. stupeň Reiki symboly

Druhý stupeň Usui reiki otevírá žákovi široké spektrum nových možností využití Reiki v denním životě, zdokonaluje možnosti léčení a práce na sobě novými technikami. Zvyšuje se intenzita energie, zkracuje doba potřebná k léčení, žák se učí dále pracovat se symboly Reiki. Díky nim je vám zpřístupněna dálková aplikace Reiki, středně pokročilé čištění prostor, techniky zesilování léčení, čištění emocí, podvědomí a léčení myšlenek i myšlenkových vzorců, odesílání Reiki do situací (podpora na zkoušky, stresové situace, pohovory, obchodní jednání, soudní řízení apod.), léčba karmy atd. Žákovi se otevírají nové nevídané možnosti využití Reiki ve svém životě.

Na druhém stupni Reiki předávám tři základní symboly Reiki a kromě toho předávám ještě další tři navíc (celkem tedy 6 symbolů). Jedná se o symboly intuice, uzemňování a bezpodmínečné lásky. Starodávné civilizace znaly stovky různých energetických symbolů a některé z nich zůstaly zachovány v nejrůznějších spisech a svitcích do dnešních dnů. Ty nejužitečnější, jejichž vlastnosti či funkcionality Reikistům běžně jinak chybí, učím v tomto kurzu bez dalších příplatků. Jen drobná ukázka z některých funkcionalit všech 6 symbolů druhého stupně Reiki:

Symboly Reiki 2. stupně

 • 1. Silový symbol aktivuje tok Reiki. Zesiluje energii. Pomocí tohoto symbolu lze intenzitu energie zesilovat prakticky neomezeně podle potřeby až na energetické maximum, na které je žák v daný moment připraven. Symbol se zaměřuje zejména na léčení fyzického těla a éterické úrovně. Umí léčit také úroveň emocionální. Dále také například čistí prostory, lze jej používat při přípravě na Reiki terapii, k očistě aury, energetizaci nápojů a potravin, zbavení se negativní energie apod. Všechny tyto techniky se naučíme.
 • 2. Emocionální symbol po zasvěcení vyzařuje láskyplnou energii soucitu. Léčí emocionální rovinu bytí, tedy emoce, srdce, city. Symbol má výborné výsledky při léčbě psychických obtíží. Dodává lásku, soucit a pochopení. Umožňuje silnější energetickou ochranu – vytvoříte si svoji energetickou bublinu a již nebudete vnímat energie ostatních vystresovaných lidí například v obchodním centru či MHD. Symbol zaceluje energetické díry v auře vzniklé stresem a dlouhodobou nerovnováhou. Symbol umí také velmi dobře uspat při obtížích s usínáním.
 • 3. Mentální/vzdálenostní symbol má dvojí funkci. Jeho energie umí léčit mentální úroveň bytí – tedy myšlenky. A nejen je, umí léčit také negativní podvědomé programy, umí neutralizovat negativní vše, co o sobě či druhých proneseme či pomyslíme. Platí to i naopak – čistí tu část aury, která nese soudy ostatních o nás samotných. Každá myšlenka je energií a tento symbol v tom umí chodit. Druhou funkcí symbolu je dálkový přenos energie. Symbol umí energii posílat skrze prostor i čas. Nejen že budete moci odesílat energii kamarádovi/členovi rodiny/komukoli mající zájem na dálku, ale naučím vás posílat energii i napříč časem, tj. odešlete si energii na celý následující den, na ideální průběh zkoušky/pohovoru/schůzky a stejně tak se naučíte léčit minulost (hádky, neodpuštění, traumatické situace) a také minulé životy (karmická zátěž, karmické vztahy apod.).
 • + 4. Symbol bezpodmínečné lásky lečí vztahy, zlomená srdce, pomáhá nalézt sebedůvěru a lásku v sebe i ostatní po těžkých vztahových zkušenostech. Symbol přináší vibraci a energii bezpodmínečné lásky tam, kde jej aktivujete. Léčí city, ne-sebelásku, neutralizuje podvědomé programy nutící člověka sám sobě ubližovat a místo toho pomáhá lidem začít jednat se sebou samými i s ostatními lidmi v lásce. Učí lidi a umožňuje jim láskyplně komunikovat. Pomáhá překonat vztahové problémy a zahojit zranění z nich. Energie symbolu bezpodmínečné lásky pomáhá lidem začít znovu důvěřovat mužům/ženám, i přestože nám ublížili.
 • + 5. Symbol uzemňování slouží nejen pro uzemnění po meditacích, zasvěceních, terapiích, ráno po probuzení či pro celkové uzemnění se, aby člověk nezapomínal žít tady a teď. Současně energie tohoto symbolu je možné zacílit pro uskutečnění cílů a přání, pro vytvoření priorit a dále např. pro léčení lidstva. Energie symbolu rovněž umožnuje jakékoli terapie, sebeošetření a zejména zasvěcení a očistné procesy s ním spojené mnohem lépe vstřebat. Symbol uzemňování sám denně používám při meditacích a zasvěcování pro uzemnění a snadnější správné navrácení vědomí klienta (i mé) do těla. Symbol se pro mne v tomto ohledu stal věrným pomocníkem, jehož pomoc se stala součástí veškerých mých postupů a technik. Doporučuji všem jako základní esenciální nástroj pro práci s druhými i sebou samými !!! Energie symbolu mi umožnila mnohem snáze přijmout nejvyšší velmistrovská zasvěcení Reiki.
 • + 6. Symbol intuice podporuje otevření čakry Třetího oka, urychluje váš vývoj v tomto životě a u některých jedinců pozvolna aktivuje jasnozřivost a vyšší úroveň práce s energiemi. Energie Symbolu intuice přináší mír a utváří důvěru v život sám. Lze jím úspěšně léčit nespavost, paniku, úzkosti a další nejrůznější lidské strachy. Symbol intuice také blahodárně působí na vaše Třetí oko a zlepšuje nejen intuici, ale i vaše celkové duchovní vnímání. Doporučuji každému, komu mozek neslouží pouze jako nástroj, ale stále vládne jeho životu. Mozek je tu pro nás, ne my pro něj. Jste duchovní bytost, a pokud vám hlava neustále klade různé zbytečné překážky, vývoj 6. čakry (Třetího oka) skrze tento symbol vám pomůže. Vím to ze své vlastní dávné osobní zkušenosti, pomohl totiž i mně..

Výše uvedené jsou jen orientační ukázky nových schopností, které budete moci využívat poté, co vás zasvětím do druhého stupně se šesti symboly. Mnohem více se dozvíte na mém kurzu 2. stupně Reiki se zasvěcením (dálkovém i osobním v Praze, Brně či Ostravě). Bez řádného zasvěcení konkrétních symbolů vám totiž symboly nebudou fungovat tak, jak mají. Přihlásit se můžete vyplněním formuláře na konci této stránky. Nemusíte se obávat, techniky práce se symboly učím jednoduše a navíc se mě můžete ohledně symbolů a technik Reiki kdykoli bezplatně obrátit i po ukončení vašeho kurzu. Více o 2. stupni v obsahu níže:

2. stupeň Reiki

1 zasvěcení, skripta 112 stran

 • 6 symbolů:
  • 1. silový
  • 2. emocionální
  • 3. mentální/vzdálenostní
  • + 4. léčení srdce, citů, vztahů
  • + 5. uzemňovací
  • + 6. pro zvýšení intuice, léčení nespavosti aj.
 • Dálkové formy aplikace Reiki (přes fotografii atd.)
 • Podpora v situaci (odeslání Reiki na ideální průběh pohovoru, zkoušky, zubaře, maturity, přijímacího řízení, následujícího dne, schůzky, jednání, porodu, operace, na bezpečný průběh jízdy/cesty, „rezervace“ parkovacího místa apod.)
 • Léčení psychických, emocionálních a psychosomatických obtíží
 • Jak s Reiki získat a udržet ideální váhu
 • Šestý, sedmý a osmý princip pro život s Reiki
 • Léčba nemožnosti otěhotnění
 • „Krabička léčení, záměrů, cílů a přání“
 • Uzemnění a duchovní růst – dva přirozeně střídající se stavy a jak s nimi pracovat
 • Praktická část: práce se symboly Reiki, energetické čištění místnosti, odklánění patogenních zón, odrušení záření z mobilních telefonů, Wi-Fi aj., léčba minulých životů, léčba na dálku, odeslání energie na určitý čas, harmonizace hádek/traumatických situací/vzpomínek, práce se zablokovanými emocemi, zacelení děr v auře a zabránění únikům energie, vyrovnání hemisfér, práce s Akášou (univerzální kronika), léčba mezilidských vztahů (se šéfem, kolegyní, rodiči, dětmi, sourozenci atd.), ochrana věcí a osob, techniky energetické mentální Reiki chirurgie (pro pokročilejší)

Získáním 2. stupně Reiki se žák dostává na ca. 50 % potenciálu Reiki.

Opakování zasvěcení do 2. stupně Reiki zdarma

Mým absolventům nabízím možnost si zasvěcení do jejich stupně Reiki zdarma na dálku opakovat – do odvolání, a to po celou dobu než absolvují další stupeň. Opakovaným zasvěcováním jsou udržovány světelné kanály v dokonalé čistotě, aby jimi proudila čím dál více originální zasvěcovaná energie. Přínosem je zesílení energie, pročištění aury, meridiánů i čaker žáka, pročištění podvědomých negativních programů, rozvoj čaker, zvýšení intuice a motivace žáka pro duchovní růst. Doporučuji, aby si každý absolvent své zasvěcení 2. stupně Reiki alespoň třikrát zopakoval.
– Zasvěcení 2. stupně Reiki zdarma opakuji mým žákům každé úterý ve 20:45 – uzávěrka 2 prac. dny předem

Obdržíte

 • Zasvěcení (1x 45 min)
  + Vaše předčištění (1x 90 min)
  + Dočišťující terapii (1x 60 min)
  + Vyčištění vašeho obydlí (1x 10 min)
 • Výuku (telefonicky / Skype / Viber / Whatsapp / osobně)
 • Skripta 112 stran (A4, svázané do vazby)
 • Certifikaci
 • Možnost opakování a zesílení zasvěcení
 • Diagnostiku čaker a aury
 • Poradenství

Kdo může toto zasvěcení přijmout

Absolventi 1. stupně Reiki. Přijímám také cizí žáky (i bez absolvování rozšiřujících kurzů, které jiní mistři neznají)

Forma studia

Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času po dobu ca. 1 měsíce.
Osobní semináře pořádám v Praze, Brně a Ostravě (3-6 účastníků).
… více informací o průběhu studia?

Objednávka

Dálkový kurz II. stupně Reiki je u mě individuální a trvá ca. měsíc, kdy průběžně komunikujeme, zasvěcujeme, studujete a zkoušíte techniky Reiki atd. Nebo můžete zvolit osobní variantu, která v mém podání obsahuje vše výše uvedené + navíc jednodenní osobní seminář Reiki v Praze, Brně či Ostravě (pro 3 – 6 účastníků). Termíny pro Brno a Ostravu dle dohody. Termíny v Praze níže: