1. stupeň Reiki s rozšířením

1. stupeň Reiki

První stupeň Reiki u mě probíhá tak, že žáka nejprve předčistím, tj. připravím na zasvěcení. Jedná se o přípravnou terapii, kdy jsou energetické kanály, čakry a meridiány žáka postupně jemně otevírány, čištěny a připravovány na zasvěcení. Čistím zde pomocí kyvadla také podvědomé programy a bloky pro správné přijetí zasvěcení, práci s energií, bloky na úrovních éterické, emocionální, mentální a na úrovni duše. Tato procedura trvá 90-120 min. Žák při ní většinou odpočívá a studuje si materiály. Kvalitní předčištění je základem správného zasvěcení.

Poté probíhá zasvěcení do 1. stupně Reiki sestávající se minimálně ze čtyř zasvěcovacích kol. Jedno zasvěcení probíhá 30-60 min. Při zasvěcení žák sedí nebo leží a vnímá přicházející zasvěcující energii. Žáci zasvěcení do 1. stupně Reiki popisují jako „znovuzrození“, kdy se obnovuje napojení na univerzální energii, které děti po narození mají a které ztrácí vlivem výchovy, materiálního stylu života společnosti a zátěži rodových linií.

Po zasvěcení žáka ještě dočistím, tj. vyčistím a zharmonizuji jeho auru a veškeré podvědomé programy a emoce odvedu a rozpustím. Dočišťovací terapie zabere 60 min. Žák si při dočištění opět odpočívá, medituje a dává si Reiki. Díky dočištění je zajištěno, že žákovi zasvěcení správně dosedne, a žák tak bude čerpat Reiki naplno. Žákovi předávám techniky duševní hygieny a jak udržovat si svou energii čistou.

Žák průběžně svým tempem studuje materiály a po zasvěcení zkouší jednotlivé vyobrazené techniky z mých skript. Průběžné otázky se mnou můžete konzultovat zdarma. Na závěr probíhá výuka (mám i Skype, Viber a Whatsapp), kdy probereme vaši vlastní práci s Reiki a otázky, dále doplním informace navíc a provedu diagnostiku vaší aury, kdy provedu dálkovou kontrolu dosednutí zasvěcení a zjistíme, kam vás zasvěcení posunulo i na jaké oblasti se máte v následujícím období zaměřit. Trvání výuky je u každého žáka individuální. Někdo řeší otázky průběžně, jiný si přeje vše probrat na závěr. Stejně tak probíhají v mé škole i vyšší stupně.

Svým žákům 1. stupně Reiki opakuji v případě zájmu jejich zasvěcení ZDARMA – každé úterý ve 20 hod. Opakovaným zasvěcením dochází k zesílení energie a duchovnímu růstu. Opakování zasvěcení trvá ca. 45 min.

Vhodné pro každého.

1. stupeň Reiki

zasvěcení, skripta 146 str., certifikát, výuka

 • Úvod do alternativní medicíny a metody Reiki
 • Jak doplňovat energii sobě i druhým pomocí Reiki
 • Dotyková a bezdotyková terapie
 • Zásady pro bezpečnou práci s Reiki
 • 5 principů Reiki
 • Čakry a aura – ovlivňované orgány, význam, funkce, nadměrná či nedostatečná funkce (tj. „přebuzená“ či „zablokovaná“ čakra)
 • Jak se zbavit „emočního tukového štítu“
 • Praktická část: Jak léčit s Reiki (36 poloh rukou, jak držet ruce apod.), sebeošetření, 3 techniky harmonizace čaker, léčení druhých dospělých, dětí, zvířat či rostlin pomocí Reiki, cvičení na vnímání a posílení energie, základní diagnostika při terapii skrze vjemy v dlaních, uzemnění po ukončení terapie

Získáním 1. stupně Reiki se žák dostává na ca. 20 % potenciálu Reiki.

Kdy může proběhnout zasvěcení ?

 • na dálku: již do 2 dnů od přijetí úhrady (platební údaje obdržíte e-mailem po vyplnění formuláře dole)
 • osobně v Praze, Brně a Ostravě: ve stanovené termíny, viz formulář níže
 • kurz můžete absolvovat plnohodnotně dálkově a později si jej přijít zopakovat osobně – kolikrát chcete

První stupeň Usui reiki je základní kurz vhodný pro každého. Reiki je zcela bezpečná a jednoduchá metoda. Nemusíte mít žádné předchozí zkušenosti ani vědomosti. Techniky 1. stupně můžeme používat pro samoléčbu sebe sama i druhých prostým přikládáním dlaní. První stupeň Reiki učí žáka přijetí sebe sama, umožňuje odstraňování bloků, potlačených emocí, zbavení těla škodlivin, přínos uvolnění do vašeho života a navýšení vaší životní energie. Schopnost používat Reiki je žákovi předána zasvěcením, které provádí Velmistr Reiki Martin Ospalík.

V průběhu vašeho zasvěcení do Reiki prvního stupně probíhá otevření vašich energetických kanálků pro příjem Reiki. Účinek zasvěcení prostupuje fyzické, emoční a další energetické roviny a odstraňuje bloky, které vám dosud brání v kontaktu s univerzální léčebnou energií. Správným zasvěcením do Reiki, které provádím každému svému žákovi, získáváte ochranu, díky které při léčení nepřenášíte svou životní energii, ale pouze Reiki, a současně nepřebíráte energie pacienta.

Reiki je metoda práce s energií v těle i auře skrze energetické body a dráhy. Doplňuje se univerzální vesmírná (Rei) energie (Ki) do biopole člověka k léčení zdravotních obtíží a předcházení jim. Všechny nemoci jsou psychosomatické (stres a prožitá traumata), genetické (karmické) či plynoucí ze špatného způsobu myšlení. Při aplikaci Reiki neléčíme pouze následek (bolest), ale i duševní příčinu (původce obtíží). Reiki lze vnímat jako životní styl vedoucí k dobré kvalitě života a duchovnímu růstu. Reiki je jednoduchou bezpečnou a účinnou metodou pro každého.

Metodu Reiki založil před téměř 100 lety v Japonku Mikao Usui. Z hlediska numerologie vychází sečtením čísel slova „Reiki“ číslo 7, což (jako nic na světě) není náhoda, protože náhody neexistují. Sedmička je číslo Universa, duchovna, léčení a poznání duchovních principů. Žák postupně začíná postupně rozkrývat svůj úkol na Zemi, své spojení s Jednotou a Bohem/Universem. V historických pramenech je kaligrafie slabik „Rei“ a „Ki“ symbolem ochrany.

Abych předešel případnému mylnému závěru některých jedinců, podotýkám, že tento systém léčení nenahrazuje klasické lékařské ošetření. Bezpochyby je však Reiki jednou z nejlepších doplňkových metod. Ideálním stavem by ve zdravotnictví bylo, kdyby se lékaři a Reiki vzájemně doplňovali. Předmětem zájmu lékaře je především tělo. Předmětem zájmu Reiki jsou duchovní příčiny problémů a léčení rovin, kde se problémy usazují.

Vše okolo nás, i my samotní, jsme energie. Celý Vesmír je jedním obrovským komplexem nekonečných nevyčerpatelných energií a rozprostírá se všude kolem nás jako oceán. Reiki je právě jednou z těchto energií. Přestože má Reiki krásnou dlouhou tradici, je zcela aktuální a plnohodnotnou duchovní cestou pro každého. Reiki se totiž sama vyvíjí a aktualizuje pro potřeby dneška. Málokdo navíc ví, že symboly Reiki mají nové vlastnosti (o tom si povíme na 2. stupni a na 3. stupni).

Reiki je skutečně pro každého a osobně věřím, že nastane doba, kdy se Reiki bude běžně na základních školách vyučovat a děti budou mít v osnovách místo i pro určité elementární základy duchovna (zákon přitažlivosti, učení já jsem, meditace, etika, empatie, láskyplná komunikace, základy slušnosti a vzájemnosti, umění bez strachů naslouchat druhým, svému tělu a intuici). Taktéž určitě přijde doba, kdy Reiki a léčitelství obecně bude vyučováno společně s klasickou medicínou i na zdravotnických a vysokých školách. Objednávka a cena úplně dole na této stránce.

Rozšíření 1. stupně Reiki

zasvěcení, skripta 123 str., certifikát, výuka

 • První symbol – „zesilovač Reiki“
 • 11, 21, 23 a 36 poloh rukou + významy pozic
 • 5 pravidel Reiki podrobněji (Reiki jako životní styl)
 • Základní anatomie těla
 • Úvod do meridiánů a tradiční čínské medicíny
 • Naučení se přijmout sebe sama, jací jsme (sebe přijetí prostřednictvím Reiki terapie)
 • Jak Reiki funguje – drobnohled
 • „Reiki meditace“
 • Revitalizace nápojů, pokrmů, léků
 • Nabíjení oblečení, peněženky (podpora financí) a talismanů
 • Praktická část: ochrana proti energetickým upírům (lidé, v jejichž blízkosti ztrácíte sílu), zjištění aktivní a pasivní ruky, Byosen (metoda skenování a diagnostiky zablokovaných míst těla), Reiji (intuitivní cítění), Ježíšova technika léčení těla, srdce a duše, techniky zklidnění pomocí Reiki, Atlantské techniky, spuštění energie přes symbol, základní vyčištění prostor, „suchá energetická koupel“, energetické očištění rukou, čaker a aury, Reiki na dobrou noc

Získáním 1. stupně Reiki s rozšířením se žák dostává na ca. 30 % potenciálu Reiki.

Rozšíření prvního stupně posouvá žáka dále jak informačně, tak energeticky. Rozšíření 1. stupně Reiki probíhá v zásadě stejně jako klasický první stupeň – žáka 90-120 min předčistím. Poté zasvěcení probíhá novým způsobem zasvěcování (30-60 min), které energii nasměruje i tam, kam dosud neproudila, a u žáka dochází k rozvolnění zátěže karmy a rodových linií o 15 %. Poté opět žáka dočistím (60 min) a probíhá výuka. Na rozšíření se věnuji zejména duchovnímu růstu žáka, důraz kladu na čistotu a kvalitu žákovy energie, cestě nalezení vnitřního klidu žáka, technikám celkové energetické hygieny a REIKI meditaci. Předávám také první symbol Reiki, aby si žák zvykl na práci se symboly a byl později na druhém stupni připraven na přijetí šesti symbolů (místo základních tří).

Rozšíření přináší žákovi zesílení energie a výrazný duchovní růst. Také žáci vyšších stupňů popisují své zážitky ze zasvěcení rozšíření 1. stupně Reiki jako nevídaný zážitek. Doporučuji i těm z vás, pokud vyšší stupně máte například od jiného mistra – zejména pokud vás před zasvěcením vždy řádně alespoň 90 min nepředčistil a nezopakoval vám čtyřkolové zasvěcení alespoň třikrát (tedy alespoň 3x30min).

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Opakování zasvěcení 1. stupně Reiki zdarma

Mým absolventům nabízím možnost si zasvěcení do jejich stupně Reiki zdarma na dálku opakovat – do odvolání, a to po celou dobu než absolvují další stupeň. Opakovaným zasvěcováním jsou udržovány světelné kanály v dokonalé čistotě, aby jimi proudila čím dál více originální zasvěcovaná energie. Přínosem je zesílení energie, pročištění aury, meridiánů i čaker žáka, pročištění podvědomých negativních programů, rozvoj čaker, zvýšení intuice a motivace žáka pro duchovní růst. Délka opakovaného zasvěcení je ca. 45 min. Doporučuji, aby si každý absolvent své zasvěcení 1. stupně Reiki alespoň dvakrát zopakoval.

Zasvěcení 1. stupně Reiki opakuji mým žákům ZDARMA každé úterý ve 20:00. Napište mi.

Je zasvěcení na dálku stejně kvalitní jako osobní?

Rozhodně ANO. Osobní a dálková zasvěcení ode mne jsou zcela rovnocenná. (Mimochodem, již žáci 2. stupně umí odesílat Reiki na dálku.) Od roku 2010 jsou dálkové kurzy nejžádanější – zejména, když si zavoláme a ve výuce si vše řekneme.

Jsem začátečník, mohu se přihlásit současně na 1. stupeň i na rozšíření?

Ano, klidně můžete. Rozšíření vám 1. stupeň výborně doplní.

Objednávka