Reiki – 1., 2., 3. stupeň: zasvěcení na dálku + Praha, Ostrava, Prostějov, Olomouc

Jedná se o základní kurz, který je vhodný pro každého, kdo se chce naučit pracovat s univerzální léčebnou energií. Reiki = tradiční reiki = klasické reiki = Osho reiki = Usui Shiki Ryoho = Usuiho systém reiki = Usui reiki (čteme: rejky/reiky). Všechny tyto názvy označují tento léčebný systém a kurz, ve kterém získáte schopnost pracovat s univerzální (Rei) energií (Ki). Reiki je zcela bezpečná a vcelku jednoduchá metoda. Studiem starodávného způsobu léčení dochovaného ve spisech v Tibetu se zabýval i Mikao Usui z Japonska. Na sklonku života se stal léčitelem a vytvořil metodiku pro výuku léčebných technik známou jako „Usuiho tradiční metoda reiki“, zkráceně „Reiki“. Pod tímto označením se Reiki po celém světě rozšířila a je takto dodnes vyučována.

Reiky zasvěcení na dálku, Reiki Praha, Ostrava, Olomouc, Prostějov Mikao Usui spolu s dalšími následníky zasvětil mnoho mistrů (učitelů Reiki). Ti dále předávali a předávají svým žákům schopnost spojit se s Reiki. K tomuto dochází při zasvěcení (iniciaci/naladění), při kterém se v žákovi otevřou, odjakživa přítomné, ale u drtivé většiny lidí zcela zablokované, energetické dráhy (meridiány). Tyto energetické dráhy, kterými Reiki poté proudí, zůstanou po zasvěcení odblokovány po zbytek života. Díky tomu v těle i auře proudí snáze vaše vlastní životní energie, necítíte se tolik unavení a jsou energií lépe zásobeny i vaše orgány. Toto vše slouží jako prevence a základ dobrého zdraví do budoucna. Schopnost pracovat s Reiki vám tedy zůstane navždy, opraví a zregeneruje se totiž poškozená energetická část vědomí, která práci s Reiki umožňuje.

Vše okolo nás, i my samotní, jsme energie. Celý Vesmír je jedním obrovským komplexem nekonečných nevyčerpatelných energií a rozprostírá se všude kolem nás jako oceán. Reiki je právě jednou z těchto energií. Reiki má krásnou dlouhou tradici a je zcela aktuální plnohodnotnou duchovní cestou pro každého. Reiki se totiž sama vyvíjí a aktualizuje pro potřeby dneška. Málokdo navíc ví, že symboly Reiki mají nové klíčové funkce (o tom si povíme na 3. stupni).

Pro znatelnější navýšení vašeho energetického potenciálu, projití očistného procesu a procesu dosednutí energie s plným rozvojem účinků zasvěcení na vaši bytost, zasvěcuji stupně Reiki postupně jednotlivě s rozestupy 7-21 dnů. Před zasvěcením do 3. stupně Reiki svým žákům ještě jednou přezasvěcuji oba stupně předchozí jako přípravu a předčištění. Tím dosáhneme předání plného potenciálu Reiki.

Přínos 12 zasvěcení do prvních tří rozšířených stupňů Reiki v mé škole

• Získání schopnosti pracovat s univerzální léčebnou energií osobně i dálkově na sobě i druhých
• Odblokování energetických drah, které vám v těle a auře rozvádí vaši životní energii
• Snížení a odstranění únavy
• Celkové zklidnění a ukotvení
• Probuzení vašeho duchovního vědomí
• Léčení vaší duše a srdce
• Celostní léčení na více úrovních
• Probuzení intuice
• Poznání sebe sama a sebepřijetí
• Rozpuštění nejmasivnějších potlačených emocí, které by se časem mohly zhroutit do nemocí
• Zjemnění karmy vaší a vašeho rodu
• Vyrovnání nedostatků a nezdravých nahromaděnin energie napříč celým vaším energetickým systémem
• Doplnění chybějící energie
• Vnímání okolních energií
• Rozpuštění nejhrubších bloků na úrovni těla, ducha a duše
• Rozpouštění škodlivých podvědomých vzorců chování
• Počátek vaší nové cesty
• Reiki nám pomáhá najít sami sebe

V rámci kurzu rozšířených prvních tří stupňů Reiki obdržíte

  • 12x zasvěcení (1x zasvěcení do 1. stupně Reiki, 1x znovuzasvěcení 1. stupně Reiki + 1x zasvěcení do 1. stupně Nového Reiki, 1x zasvěcení do 2. stupně Reiki, 1x znovuzasvěcení 2. stupně Reiki + 1x zasvěcení do 2. stupně Nového Reiki, 1x zasvěcení do 3. stupně Reiki s přezasvěcením dvou stupňů předchozích v dalších 2 termínech, 1x znovuzasvěcení 3. stupně Reiki + 1x zasvěcení do 3. stupně Nového Reiki + 1x zasvěcení do symbolu Boží Světlo) s rozestupy 7-21 dnů (vždy s vaší 10min energetickou přípravou před každým zasvěcením)
  • Skripta ke každému stupni (tištěná, svázaná do vazby, doporučeně poštou / e-mailem)
  • Certifikát ke každému stupni (tištěný originál na kvalitním papíru s ochrannými prvky, doporučeně poštou)
  • Základní diagnostiku vašich čaker a aury
  • Poradenství k náplni kurzu (v rozumné míře doživotně zdarma)

Nerozhodujte se nikdy pouze na základě ceny, ale hlavně podle vašeho vlastního vnitřního pocitu. Naslouchejte své intuici! Je důležité si uvědomit, že kurz Reiki není zboží, které najdete všude zcela stejné a při projití více obchodů ušetříte. Každý učitel učí Reiki „po svém“ – a to, že vás něčí práce osloví, má svůj vyšší důvod a význam pro vás!

Opakování zasvěcení do Reiki zdarma

Mým absolventům rozšiřujících kurzů Reiki nabízím možnost si zasvěcení do jejich absolvovaného stupně Reiki zdarma na dálku opakovat do odvolání, a to po celou dobu než absolvují další stupeň. Přínosem je zesílení vaší energie, pročištění projevů očistého transformačního procesu, pročištění vaší aury, meridiánů i čaker, pročištění podvědomých negativních vzorců a programů, zvýšení motivace, rozvoj čaker, zvýšení intuice a váš duchovní růst.
– Zasvěcení do 1. stupně Reiki zdarma opakuji každé úterý ve 20:00
– Zasvěcení do 2. stupně Reiki zdarma opakuji každé úterý ve 20:45
– Zasvěcení do 3. stupně Reiki zdarma opakuji každé úterý ve 21:30

Přihláška na kurz Reiki

Požadavky pro absolvování

Žádné

Obsah kurzů

1. stupeň Reiki – začátečník

• Co je Reiki
• Skutečná historie Reiki
• Přínos Reiki pro vás
• 21 denní očistný proces
• 5 pravidel pro změnu v životě
• Typy Reiki terapií
• Polohy rukou při terapii
• Jak přikládat ruce
• Jak předávat Reiki
• Techniky harmonizace čaker a aury
• Vnímání energie

Rozšíření 1. stupně Reiki – mírně pokročilý

• Ježíšovy techniky
• Relaxační meditace
• Ukázky mých vlastních technik
• První symbol Reiki
• Základní diagnostika a metoda skenování
• Energetická ochrana
• Nové Reiki
• Práce se záměrem
• Zjednodušení práce
• Zesílení energie
• Kombinování tradičního Reiki s Novým Reiki
• 5 pravidel Reiki podrobněji
• Reiki jako životní styl
• Praktický nácvik léčení pomocí Reiki
• Sebeléčení
• Meditace na spojení s Vyšším Já
• Nejčastější dotazy
• Prostor pro vaše dotazy

2. stupeň Reiki – středně pokročilý

• Zesílení energie
• Průvodci Reiki
• 3 energetické symboly
• Energetické čištění místností a prostor
• 3 léčebné složky Reiki
• Práce na dálku
• Etika
• Typy dálkové terapie
• Jak vést Reiki terapii na dálku
• Odesílání Reiki
• Podpora v situaci (odeslání Reiki na ideální průběh pohovoru, zkoušky, zubaře, maturity, přijímacího řízení apod.)
• Harmonizace vztahů
• Odpuštění minulosti

Rozšíření 2. stupně Reiki – pokročilý

• Meditace pro sestoupení do hladiny alfa
• Meditace pro nalezení meditační zahrady
• Ukázky mých vlastních technik
• Jiné verze symbolů Reiki
• 2. stupeň Nového Reiki
• Práce se záměrem
• Zjednodušení práce
• Zesílení energie pomocí Nového Reiki
• Kombinování tradičního Reiki s Novým Reiki
• Meditační formy sebeléčení
• Zesílení toku energie pomocí symbolů
• Použití symbolů Reiki na konkrétní problémy
• Reiki Do – Cesta Reiki
• Praktický nácvik jednotlivých technik dálkového působení
• Praktický nácvik technik práce se symboly
• Meditace se symboly Reiki
• Nejčastější dotazy
• Prostor pro vaše dotazy

3. stupeň Reiki – mistr Reiki léčitel

• Další nárůst intenzity energie
• Mistrovský symbol a jeho nová funkce
• Systém sedmi vrstev aury
• Vnitřní průběh léčení
• Opakování základů všech stupňů a symbolů
• Léčení s krystaly a jejich čištění
• Léčení dechem a energetickými body
• Dechové techniky a meditace
• Reiki a zdraví
• Transformace negativní energie
• Odstraňování emočních problémů

Rozšíření 3. stupně Reiki – pokročilý mistr Reiki léčitel

• Symbol Boží Světlo
• 3. stupeň Nového Reiki
• Nové možnosti léčení
• Účinnější energetická ochrana
• Reinkarnace a karma
• Minulé životy, paralelní životy a jejich vliv na naši existenci
• Očista ducha i těla fyzického a energetického
• Zjištění a odvádění přivtělených duší
• Speciální symbol pro odvádění přivtělených duší
• Terapie nalezení radosti v životě
• Meditace na své vnitřní dítě
• Techniky praktické mentální operace a chirurgie
• Práce s éterickými oleji
• Základy léčení hudbou a hudebními nástroji
• Aktivace energie Kundaliní v páteři
• Meditace s mistrovským symbolem
• Příprava na mistra Reiki učitele

Získané schopnosti a způsobilosti

Absolvent prvních tří stupňů pracuje s Reiki osobně i dálkově. Absolvent umí provádět léčení a harmonizaci na všech úrovních bytí. Umí v sobě i druhých probouzet přirozené samoléčebné procesy a obnovovat přirozenou harmonii, ze které jsme se vlivem moderního života odvrátili. Absolvent 3. stupně umí využívat Reiki ve svém každodenním životě (rozproudění a doplnění životní energie, revitalizace nápojů, pokrmů, léků, harmonizace čaker i aury).

Absolvent umí pomocí Reiki překonat migrénu, tlumit bolest, léčit povrchová zranění a lehké/středně závažná onemocnění svoje, rodiny, druhých lidí, dětí, zvířat, stromů i rostlin.

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.