Řád Zlatého Saint Germaina


Řád Zlatého Saint Germaina zasvěcení
Toto zasvěcení je tzv. přenosné mezi životy, tzn. že si jej duše bude v příštích životech pamatovat.

Zasvěcením do Řádu Zlatého Saint Germaina se stáváte jedním z rytířů Řádu Saint Germaina, který zvládl v sérii navazujících zasvěcení přetransformovat celé své vědomí i nevědomí do 12. dimenze. Stáváte se tak imunní proti nízkým entitám a energiím (diskarnátům, přivtěleným duším, běžným psychosomatickým nemocím, onemocněním z nedostatku energie, nenávisti, očerňování, černé magii, závisti, uřknutím apod.)

Postupně přetransformujeme vaše vědomí i nevědomí do vyšší dimenze a zbavíme je starých traumat, zranění, vzorců myšlení i chování. Na zasvěcení musí být žák připraven již ze svého dosavadního rozvoje, viz níže požadavky pro absolvování.

Tato energie transformuje mentální a emocionální zátěže a čistí karmu, uvolňuje stará pouta a umožňuje tak nové náhledy, hlubší pochopení a změnu chování vedoucí ke svobodné volbě. Toto zasvěcení je jedno z velmi mála přenosných zasvěcení. To znamená, že jeho přínosy neztrácíte v tomto životě, ale máte možnost je čerpat samovolně i v životech následujících.

PásmoZasvěceníVibracePřenosné
I.Saint Germain5,0 – 5,75
II.Saint Germain + Symbol Soran5,0 – 6,00
III.Fialový plamen5,0 – 6,25
IV. + V.Reiki Fialového plamene5,0 – 7,5
VI. + VII.Violet Flame Prime5,0 – 8,75
VIII.Řád Zlatého Saint Germaina5,0 – 9,99ANO

Saint Germainova práce na poli svobody a transformace lidstva započala již za časů prvních civilizací zhruba před sedmdesáti tisíci lety. Saint Germain byl knězem ve Svatyni očištění, v Chrámu Fialového plamene na Atlantidě. Poté se dočkal duševního růstu (ať již zrovna měl nějaké to tělo hmotné povahy či nikoli a tvořila jej jen duševní entita bez formy). Zároveň i studia božské alchymie (jmenovitě k tomu došlo v Chrámu anděla Zadkiela na Kubě – to ale jsou již celá staletí, ba tisíciletí poté, co byla potopena Atlantida). Studoval tak dlouho a tak intenzvně, dokud se nestal strážcem v Chrámu Fialového plamene a Chohanem Sedmého paprsku. Vesmírné jméno Saint Germaina znamená „Svoboda“.

NOVĚ zde předávám další, dosud nezveřejněné, informace a postupy k Saint Germainovi i samotnému Fialovému plameni, který se tímto zasvěcením přetransformuje na nejvyšší vibraci univerzální lásky.

Předpoklad pro toto zasvěcení: Saint Germain + Symbol Soran + Fialový plamen + Reiki Fialového plamene + Velmistr Fialového plamene

Obdržíte: 12 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Řádu Zlatého Saint Germaina

Zasvěcení do Řádu Zlatého Saint Germaina na dálku činí 18.500,- Kč / 800,- €

Další možnost rovněž je osobní zasvěcení do Řádu Zlatého Saint Germaina s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 19.710,- Kč / 850,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi