MerKaBa

Aktivace světelného těla KA, MerKaBa zasvěcení

MerKaBa = Aktivace těla Ka = Aktivace světelného těla KA je něco zcela nového, než na co jste byli dosud zvyklí například z Reiki či energie Shamballa. Jedná se o, pro vás jedinečnou a nevídanou, transcendentální jemnohmotnou energetickou zkušenost, která vás posouvá vpřed na úrovni duchovního vědomí o stovky let, které byste museli jinak promeditovat.

Další rozdíl je v informacích, jež na tomto kurzu vyučuji a které jdou hluboko do propojenosti všeho a všech, což vás i na vědomé úrovni společně s vibračně-transformačním efektem přivádí k dalšímu a hlubšímu pochopení toho, jak funguje zasvěcování i léčení na dálku i osobně a energetické práce jako oboru. (Na tyto informace v jiných kurzech bohužel není místo, proto je předávám právě v MerKaBě, která duchovní principy, na kterých tento svět funguje, popisuje).

Aktivace MerKaBy se u každého projeví individuálně. Aktivací těla KA (postupně všech vrstev aury) všeobecně dochází k významnému navýšení duchovního potenciálu jedince – pro práci s energií, léčení, napojení na Universum i svou duši, rozšířené lepší vnímání, zlepšení zdraví fyzického i dušeního, snadnější komunikaci jednotlivých aktivovaných aurických těl (vrstev aury), jakožto také lepší průchodnost poselství, energií a informací shora.

V lidském vědomí probíhá mnoho změn, které nám zprostředkovávají přístup do nových dimenzí. K vyšším vibracím máme přístup díky světelnému tělu KA. S tímto tělem se spojíme sérií zasvěcení, kdy postupně dochází k otevření vyšších čaker žáka a k jeho přípravě k přijetí nového přívalu světla, vibrací a nových hladin vědomí.

Při práci s MerKaBou se používá zejména vizualizace. Při zasvěcení do MerKaBy vám aktivuji výraznou část vaší aury, která se při běžných zasvěceních ani běžné energetické práci nevyužívá, ale je klíčová pro růst vašeho vědomí i energetického potenciálu. To, co s MerKaBou trvá úspěšně zvládnout 1 rok, bez MerKaBy 10 let.

Nechte MerKaBu rozvinout a aktivovat, uvědomujte si své světelné tělo KA (všechny nově aktivované vrstvy aury) a vnímejte postupně, jak se díky aktivaci těl vaše schopnost pracovat s energií vyvíjí a roste.

V MerKaBě dochází k vašemu celostnímu léčení právě skrze jednotlivé aktivace. Jakmile MerKaBu již jednou máte kompletně dokončenou, celý život pro vás již pracuje a to nejen na úrovni fyzické a úrovni srdce, ale pracuje pro vás i na úrovni duše a bude vás provázet i dalšími životy. MerKaBa je jako jedno z mála zasvěcení přenosné mezi jednotlivými životy (což málokterý učitel ví), ale pouze pokud je vhodně předána!

Absolvent MerKaBy se stává tzv. plnohodnotným samostatným „pracovníkem Světla“, který zná principy krystalické mřížky, dálkového přenosu energie, ví, že osobní přenos energie ve skutečnosti rovněž probíhá „dálkově“ a chápe principy Universa v rozsahu, v jakém MerKaBu vyučuji. Absolvent skrze MerKaBu poznává celé duchovní pozadí a principy práce s univerzální vysokovibrační léčebnou energií jako oboru alternativní medicíny.

Veškeré stvoření je kristalinového původu. Energetická mřížka v nitru Matky země je kristalinového původu. Shamballa, město harmonie, dokonalosti, lásky a vyrovnanosti je kristalinového původu. Tedy i naše těla, která používáme k životu, jsou kristalinového původu. Abychom mohli dosáhnout zářícího stavu, je třeba integrovat více Světla, nasát tuto lásku, přijmout ji do našich kristalinových struktur fyzického těla, duchovních těl, do dokonalého těla, do každého vlákna své fyzické struktury. Jsou nám naprogramovány krystaly, aby přinášely Světlo a bezpodmínečnou lásku, harmonii a dokonalé spojení se VŠÍM, CO JE.

Absolvent se stává mistrem MerKaBy, je schopen si ji udržet i pro další své životy, chápe její funkce a principy. Vědomí mistra MerKaBy je přetransformované na vyšší úroveň, díky čemuž se mu otevřel vyšší kanál učení. Absolvent je seznámen s jednotlivými dimenzemi/periferiemi MerKaBy a sám si je prožil, což jej vedlo k jejímu komplexnímu pochopení jako autonomního energetického systému. Absolvent má dále schopnost MerKaBu v podobě Aktivace světelného těla KA zasvěcovat/předávat/aktivovat VHODNÝM ZPŮSOBEM tak, aby MerKaBa pomáhala i v příštích životech, i dalším lidem.

Mé zasvěcení do každého stupně MerKaBy bylo nádherné, při každém stupni se moje srdeční čakra zvětšovala do stále větších rozměrů. Cítil jsem velké teplo, klid a mír. Při každé aktivaci se mé energetické tělo KA probouzelo, až se mi plně aktivovalo napojení na univerzální vědomí, odkud jsem schopen stahovat informace a poselství nejen pro sebe, ale i pro své klienty. A konečně se mi enormně zesílila schopnost předávání energie dálkově i osobně díky zesílení mého napojení na krystalickou mřížku. Konečně jsem pochopil léčení skrze jemnohmotné energie, již jsem nebyl odtržen od Zdroje.

MerKaBa 1. – 4. stupeň

Naučíte se / obdržíte:

 • 4 zasvěcení, skripta a certifikát
 • Aktivace světelného těla KA – 12 úrovní, 12 čaker, 12 životních zkoušek, transformační proces, převibrování aury, zvýšení vibrací, regenerace energetické DNA
 • Krystalická mřížka – funkce, naše poslání na mřížce, role při osobních/dálkových terapiích i zasvěceních
 • Uvědomělá duchovní práce – vizualizace, síla společného záměru, rozvoj lidstva a transformace Země do 5. dimenze
 • Roky 2012, 1986, konvergence, Světelné bytosti, změna kódů, význam geometrie
 • Plejády, chrámová zasvěcení, vyšší dimenze „Já“, principy zasvěcování s pohledem do zákulisí
 • Praktická část: léčení pomocí MerKaBy, práce s Láskou a Světlem, 12 kroků MerKaBy, práce s mřížkou, vědomé spojení a odpojení, aktivace MerKaBy u druhých osob (zasvěcovací postupy pro 1. – 4. stupeň)

Rozšíření MerKaBy 5. – 8. stupeň

Naučíte se / obdržíte:

 • 4 zasvěcení, skripta a certifikát
 • Prohloubení aktivace MerKaBy – vskutku nevídaný energetický zážitek!
 • Cvičení pro rozšíření světelných těl. Cičení je nutné skutečně provest, aby došlo ke správné aktivaci těl.
 • Aktivovat si MerKaBu (Světelné tělo), znamená také očistit se od karmického zatížení.
 • Aktivační postupy pro 5. – 8. stupeň

Zasvěcení na dálku:
MerKaBa – základní (1. – 4. st.): 4.000,- Kč / 170,- €
Rozšíření MerKaBy (5. – 8. st.): 4.000,- Kč / 170,- €

Osobní seminář: + 1.210,- Kč / 50,- €

Na kdy si domluvíme váš individuální neskupinový seminář?

 • na dálku a plnohodnotně – dohodou (do týdne)
 • v Praze, ul. Wenzigova 5 – 19.9. | 21.9. | 2.10. | 16.10. | 20.10. | 9.11. | 20.11. | 4.12. | 15.12.
 • v Brně, ul. Soukenická 3 – dohodou (do 14 dnů)
 • v Ostravě, ul. Dolní 65 – 26.9. | 13.10. | 24.10. | 28.11. | 1.12.
 • v Prostějově, ul. Kramářská 6 – dohodou

Forma kurzu

Na dálku nebo osobně v Praze, Brně, Ostravě či Prostějově. Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka i mistra – před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku. Samozřejmostí je poradenství zdarma v průběhu i po kurzu.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz