Kristova Shamballa

Kristova Shamballa zasvěcení

Máte jedinečnou možnost absolvovat kurz Kristovy Shambally s nejnovějšími aktualizovanými skripty přímo od autora, Martina Ospalíka, který Kristovu Shamballu channeloval a založil 15. března 2011 a od té doby ji neustále vyvíjí. Předávám vždy nejaktuálnější skripta, jež mi přišla channelingem při zrodu tohoto systému a která průběžně doplňuji. MÁTE GARANCI ČISTOTY ENERGIE, PŮVODU ENERGIE A DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍHO POČTU ZASVĚCENÝCH SYMBOLŮ. Kristovu Shamballu označuji jako „druhý velmistrovský stupeň Shambally“.

Ježíš Kristus jako jedna z nejvyšších bytostí Světla a Lásky nebyl dosud plnou a vědomě zakořeněnou součástí Shambally. Je totiž o úroveň výše, než patron tradiční Shambally, Saint Germain, a proto dosud působil Ježíš Kristus v Shamballe pouze částečně (v závislosti jak u kterého jednotlivce) a v omezené míře. Země právě zakusila zvládnutí transformace v plném rozsahu, Ježíš Kristus s Pannou Marií tedy souhlasili, že do Shambally plně vstoupí, a pomohou tak lidem. Nabízí pomoc ve formě této krásné nové duchovní energie, jež završuje celou linii Shambally. Na rozdíl od dosavadních Shamball je hlavní postavou Kristovy Shambally právě Ježíš Kristus a jeho silná laskavá energie. Ježíš reprezentuje mužskou energii a Panna Maria ženskou energii. Kristova Shamballa je tedy vibračně velmi aktuální. Je to esence čiré lásky, jež dokáže uzdravit, odpustit a zahojit úplně vše. Jediné, co potřebujete, je vaše rozhodnutí.

Zasvěcení do Kristovy Shambally je u mě umocněno předáváním z pyramidy, kde se kumulují energetické síly. Tímto zasvěcením se vám zpřístupní více než 2 560 000 symbolů, které byste si jako mistr tradiční Shambally stahoval/a usilovně i několik desítek let. Dalším energetickým přínosem je výrazné „ohřátí“ dosud studené energie Shambally. Je to zajímavá a příjemně silná energie.

Pásmo energie Shamballa Počet symbolů Nejnižší a nejvyšší vibrace
1. pásmo Shamballa 1024 I-IV 1024+ 5,0 – 6,0
2. pásmo Shamballa 2002 2002+ 5,0 – 6,75
3. pásmo Shamballa 3110 3110+ 5,0 – 7,52
2. pásmo Indigové Světlo s Diamantovým paprskem 5,0 – 7,52
3. pásmo Mahatmá: Boží energie 5,0 – 7,59
4. pásmo Shamballa 12D 12x 1024+ 5,0 – 7,96
5. pásmo MerKaBa 5,0 – 8,16
2. pásmo Plné Spektrum Světla 5,0 – 8,88
6. + 7. pásmo Kristova Shamballa až 2.560.000 5,0 – 9,29
7. + 8. pásmo pokud dojdeš až sem, dozvíš se přes 10.000.000 5,0 – 10,0

Předpoklady pro Kristovu Shamballu: Shamballa 1024 – 12D. Přijímám také cizí žáky.

Kristova Shamballa 1. – 4. stupeň

4x zasvěcení, skripta 189 str., certifikát, výuka

 • Ježíš v Shamballe – nové učení Ježíše Krista, vývoj Shambally
 • Příčiny nemocí a jejich řešení, zákon karmy, pochopení prožívaného
 • Složky Kristovy Shambally – Panna Marie, Melchizedek, Saint Germain a další
 • Symboly Kristovy Shambally – vědomé stahování dalších symbolů, sami sobě mistry
 • NOVĚ ZDARMA NAVÍC: Zasvěcení do energií Nanebevzatého Ježíše a Panny Marie, Mojžíše a Svatého Františka
 • Praktická část: práce s Kristovou Shamballou, zasvěcovací postupy, zesílení léčení, zasvěcení, záměru a modlitby, odpoutání se od slibů, vstup do kruhu Slunce, odpuštění minulosti, očista karmy, práce s duhovou energií, pokročilá léčba skrze modlitbu a afirmaci

Jako absolvent linie Shambally jste již máte absolvovaná zasvěcení do Shambally 1024, 2002, 3110 a 12D. Nyní je zde Kristova Shamballa a je na vás se rozhodnout, zdali chcete dospět k mistrovství. Staňte se sám/sama sobě mistrem. Kristova Shamballa tak, jak ji jako její zakladatel vyučuji a zasvěcuji, nás vede k tomu, že již nepotřebujete žádné mistry. Kristova Shamballa se rozšiřuje a zesiluje průběžně sama a stejnětak si ji každý absolvent samostatně rozvíjí.

Absolvent Kristovy Shambally zná kompletní Shamballu na velmistrovské úrovni, orientuje se detailně ve všech technikách, postupech a je maximálně pročištěný a transformovaný na samostatnou cestu Shambally jako životního stylu, duchovní cesty, způsobu sebetransformace a komplexního celostního multidimenzionálního léčení.

Vývoj Kristovy Shambally očima autora Martina Ospalíka

 • V březnu 2011 jsem vychanneloval základních 10 000 symbolů
 • V srpnu a září 2013 jsem Kristovu Shamballu rozšířil na 535 350 symbolů
 • Na přelomu srpna/září 2016 se mi zpřístupnilo přes 2 560 000 symbolů, které postupně zasvěcuji

Ne každý má všechny symboly a každému při práci s Kristovou Shamballou přichází symboly postupně s tím, jak s energií pracuje, jak se jako jednotlivec vyvíjí a s čím se na své cestě potýká. Počet symbolů, se kterým tedy každý žák i učitel pracuje je zcela individuální. Správného učitele Shambally byste si měli zvolit intuitivně, protože každý učitel Shambally má odlišný počet symbolů, které při zasvěceních předává jako základ. Vyjma mé žáky od září 2016, nemá žádý jiný učitel všechny symboly, které v Kristově Shamballe předávám.

Kristova Shamballa je unikátní spojení energií

 • Tradiční Shambally, jež je reprezentována Saint Germainem (Shamballa 1024 – 3110)
 • Energiemi Melchizedeka a 12 dimenzí energie (Shamballa 12D)
 • A nyní nově Ježíše Krista, jež posunuje celou linii Shambally výrazně výše
 • Plus plná energetická účast Panny Marie, Kristovy matky

Součástí Kristovy Shambally je i zcela nové učení, které vám nabízí naprosto nový náhled na práci a duchovní svět, pomůže vám si uvědomit souvislosti a začít je praktikovat nejen při práci s energií (léčení, zasvěcování, atd.), ale i v běžném duchovním životě (modlitby, meditace apod.) Poznáváte sílu vědomě zesílené transformované myšlenky.

Kristova Shamballa je reprezentována Ježíšem Kristem (jako hlavní postavou), dále Pannou Marií (matkou Ježíše Krista), Saint Germainem (mistrem transformace a přeměny) a Melchizedekem („knězem-králem“). Děkujme Universu za úžasné propojení těchto krásných energií právě v Kristově Shamballe.

Pro ukotvení co nejvyššího počtu symbolů do vaší aury, skutečné navýšení vašeho energetického potenciálu, hladký průchod očistného procesu a dokončení procesu dosednutí energie s plným rozvojem účinků zasvěcení na vaši bytost, zasvěcuji 4 stupňě Kristovy Shambally postupně jednotlivě. Tímto dosáhneme skutečného předání plného potenciálu Kristovy Shambally, vašeho maximálního posunu a ukotvení co nejvíce symbolů.

Počet symbolů vám na konci našich zasvěcení ZDARMA rád změřím. Pokud dodržíte hierarchii Shambally (1024, 2002, 3110, 12D a poté Kristovu) a mé rady v průběhu přijmu jednotlivých Shamball, tak vám jako autor Kristovy Shambally garantuji počet symbolů, který si ze zasvěcení odnesete, blížící se jejich aktuálnímu celkovému počtu. Teprve až poté a po absolvování všech PŘEDPOKLADŮ (viz níže) je žák skutečně připraven absolvovat Kristovu Shamballu, a může se rozvinout její pravý účinek a ukotvení 2 560 000 symbolů.

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 6.000,- Kč
270,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €