Shamballa 3110

Shamballa 3110

Shamballa 3110 je rozšířením Shambally 2002. Po zasvěcení bude aura žáka obsahovat celkově 3110 léčitelských symbolů. Shamballa 3110 je v mé škole označována jako „třetí mistrovský stupeň Shambally“. Je to nejen multidimenzionální, ale i multispektrální léčebný systém, ve smyslu dosažení vyšších energetických pásem a změny energetických paprsků, jež jsou (na rozdíl od Shambally 2002) odlišné tvarem, počtem i intenzitou. Shamballa 3110 (čteme: „šambala 3110“) je kromě Saint Germaina a Kuan Jin reprezentována i nanebevzatým mistrem Sanat Kumarou (což málokdo ví a učí..).

Energetické paprsky Shambally 3110 jsou z kvantového hlediska širší, mnohem hustší a mají již dostatečnou dílu, aby dosáhly i na karmickou rovinu a karmické nemoci. Nové symboly jsou opět přenášeny telepaticky přímo do aury žáka, čímž mu výrazně narostou léčebné schopnosti, energetický potenciál a léčebná síla energie.

Shamballa 3110 1. – 4. stupeň

4 zasvěcení, skripta 43 stran

 • Léčba karmických nemocí pomocí Shambally 3110
 • Léčba nemocí, které jsme si vybrali před svou inkarnací na Zemi jako svou cestu
 • Multidimenzionální a multispektrální paprsky
 • Nanebevzatý mistr Sanat Kumara – jak s ním pracovat, jeho poselství a meditace
 • Bytosti Shambally a nanebevzatí mistři
 • Další informace o energetickém městě Shamballa
 • Cvičení pro uzemnění, vnímání energie
 • Schéma typů terapií a ošetření
 • Přivtělené a zbloudilé duše, prokletí, černá magie – odvádění a odstraňování
 • Odstraňování negativní energie z těla, aury a čaker – jak na to, zásady bezpečnosti
 • Zdroje negativnách záření a jejich odstínění Shamballou 3110
 • Praktické části: terapie pomocí Shambally 3110, vnímání energie Shambally, pupeční meditace, zasvěcovací postupy, využití krystalů při léčení a jejich čištění, diagnostika zón v prostoru pomocí kyvadla, kyvadlové tabulky na diagnostiku 38 aspektů

Mistr Shambally 3110 ji může osobně i dálkově zasvěcovat, chápe význam karmy a karmických nemocí, je schopen efektivně vést terapie na léčení karmických nemocí a zmírnění karmické zátěže osobně i dálkově.

Zasvěcení do Shambally 3110 bylo jiné než ta předchozí. Energie ke mně přicházela v dynamických vlnách a byla ostře ale přitom jemně silná. V meziobdobí jednotlivých energetických vln mě moji duchovní průvodci nechávali „nadechnout“. Když přicházela další vlna energie, mírně mi bušilo srdce, tlak v hlavě a příjemný pocit závratě, studený pot. Ale toto bylo jen v prvních minutách, energie mi byla dávkována po částech, abych si postupně na nové vibrace zvykl. Dokončení mé lidské snahy po sjednocení s Božstvím, snaha o dovršení celistvosti a dorůst do celku bylo na dosah.

Mistr Shambally 3110 chápe význam meditace pro svou práci a posun, má zkušenost s meditací na krystalickou mřížku. Absolvent získává podrobnější informace o duchovních aspektech a principech fungování Shambally a tohoto světa, učí se blíže o nanebevzatých mistrech a bytostech Shambally.

Obdržíte

 • Zasvěcení (4x 45 min)
  + Vaše předčištění (4x 90 min)
  + Dočišťující terapii (4x 60 min)
  + Vyčištění vašeho obydlí (4x 10 min)
 • Možnost zopakování zasvěcení (zesílení energie a lepší pročištění)
 • Výuku (telefonicky / Skype / Viber / Whatsapp / osobně)
 • Skripta 43 stran (A4, svázané do vazby)
 • Kyvadlové tabulky
 • Certifikaci
 • Diagnostiku čaker a aury
 • Poradenství

Kdo může toto zasvěcení přijmout

Absolventi 4. stupně Shambally 2002

Forma studia

Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času po dobu ca. 1 – 2 měsíců.
Osobní seminář je pro zájemce možný v Praze, Brně a Ostravě.
… více informací o průběhu studia?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 4.000,- Kč
180,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €