Shamballa 3110

Shamballa 3110 zasvěcení

Tato Shamballa má již dostatečný energetický potenciál i průraznost na to, aby se s ní daly efektivně léčit deprese i karmické nemoci. Shamballa 3110 je v mé škole označována jako „třetí mistrovský stupeň Shambally“ a je jejím výrazným rozšířením. Po zasvěcení bude aura žáka obsahovat 3110 léčitelských symbolů. Samozřejmě i zde předávám každému svému žákovi symboly navíc, na které je připraven. Je to nejen multidimenzionální, ale i multispektrální léčebný systém, ve smyslu dosažení vyšších energetických pásem a změny energetických paprsků, jež jsou (na rozdíl od Shambally 2002) odlišné tvarem, počtem, intenzitou i tokem.

Shamballa 3110 proudí k pacientovi nejen skrze ruce léčitele, ale také mimo něj a nezávisle na něm, čímž dochází k výraznému navýšení potenciálu Shambally – bez omezení stavem a potenciálem léčitele. Shamballa 3110 je kromě Saint Germaina a Kuan Jin reprezentována i nanebevzatým mistrem Sanat Kumarou (což málokdo ví a učí..).

Energetické paprsky Shambally 3110 jsou z kvantového hlediska širší, mnohem hustší a mají již dostatečnou dílu, aby dosáhly i na karmickou rovinu a karmické nemoci – na toto je nejlepší kombinovat Shamballu 3110 s Imara reiki. Nové symboly jsou opět přenášeny telepaticky přímo do aury žáka, čímž mu výrazně narostou léčebné schopnosti, energetický potenciál a léčebná síla energie.

Mistr Shambally 3110 ji může osobně i dálkově zasvěcovat, chápe význam karmy a karmických nemocí, je schopen efektivně vést terapie na léčení karmických nemocí a zmírnění karmické zátěže osobně i dálkově. Mistr Shambally 3110 chápe význam meditace pro svou práci a posun, má zkušenost s meditací na krystalickou mřížku. Absolvent získává podrobnější informace o duchovních aspektech a principech fungování Shambally a tohoto světa, učí se blíže o nanebevzatých mistrech a bytostech Shambally.

Zasvěcení do Shambally 3110 bylo jiné než ta předchozí. Energie ke mně přicházela v dynamických vlnách a byla ostře ale přitom jemně silná. V meziobdobí jednotlivých energetických vln mě moji duchovní průvodci nechávali „nadechnout“. Když přicházela další vlna energie, mírně mi bušilo srdce, tlak v hlavě a příjemný pocit závratě, studený pot. Ale toto bylo jen v prvních minutách, energie mi byla dávkována po částech, abych si postupně na nové vibrace zvykl. Dokončení mé lidské snahy po sjednocení s Božstvím, snaha o dovršení celistvosti a dorůst do celku bylo na dosah.

Naučíte se / obdržíte:

 • Léčba karmických nemocí – i těch, které jsme si vybrali před svou inkarnací na Zemi jako svou cestu
 • Multidimenzionální a multispektrální paprsky
 • Nanebevzatý mistr Sanat Kumara – jak s ním pracovat, jeho poselství a meditace
 • Bytosti Shambally a nanebevzatí mistři
 • Další informace o energetickém městě Shamballa
 • Cvičení pro uzemnění, vnímání energie
 • Schéma typů terapií a ošetření
 • Přivtělené a zbloudilé duše, prokletí, černá magie – odvádění a odstraňování
 • Odstraňování negativní energie z těla, aury a čaker – jak na to, zásady bezpečnosti
 • Zdroje negativnách záření a jejich odstínění Shamballou 3110
 • Praktické části: terapie pomocí Shambally 3110, vnímání energie Shambally, pupeční meditace, zasvěcovací postupy, využití krystalů při léčení a jejich čištění, čištění akášických záznamů duše

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít předchozím zasvěcením Shambally 2002

Obdržíte: 3 zasvěcení, skripta a certifikát

Zasvěcení na dálku: 3.300,- Kč / 140,- €

Osobní seminář: + 1.210,- Kč / 50,- €

Na kdy si domluvíme váš individuální neskupinový seminář?

 • na dálku a plnohodnotně – dohodou (do týdne)
 • v Praze, ul. Wenzigova 5 – 19.9. | 21.9. | 2.10. | 16.10. | 20.10. | 9.11. | 20.11. | 4.12. | 15.12.
 • v Brně, ul. Soukenická 3 – dohodou (do 14 dnů)
 • v Ostravě, ul. Dolní 65 – 26.9. | 13.10. | 24.10. | 28.11. | 1.12.
 • v Prostějově, ul. Kramářská 6 – dohodou

Forma kurzu

Na dálku nebo osobně v Praze, Brně, Ostravě či Prostějově. Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka i mistra – před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku. Samozřejmostí je poradenství zdarma v průběhu i po kurzu.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz