Shamballa 3110

Shamballa 3110 zasvěcení na dálku, Praha, Brno, Ostrava

Tato Shamballa má již dostatečný energetický potenciál i průraznost na to, aby se s ní daly efektivně léčit deprese i karmické nemoci. Shamballa 3110 je v mé škole označována jako „třetí mistrovský stupeň Shambally“ a je jejím výrazným rozšířením. Po zasvěcení bude aura žáka obsahovat 3110 léčitelských symbolů. Samozřejmě i zde předávám každému svému žákovi symboly navíc, na které je připraven. Je to nejen multidimenzionální, ale i multispektrální léčebný systém, ve smyslu dosažení vyšších energetických pásem a změny energetických paprsků, jež jsou (na rozdíl od Shambally 2002) odlišné tvarem, počtem, intenzitou i tokem.

Shamballa 3110 proudí k pacientovi nejen skrze ruce léčitele, ale také mimo něj a nezávisle na něm, čímž dochází k výraznému navýšení potenciálu Shambally – bez omezení stavem a potenciálem léčitele. Shamballa 3110 je kromě Saint Germaina a Kuan Jin reprezentována i nanebevzatým mistrem Sanat Kumarou (což málokdo ví a učí..).

Energetické paprsky Shambally 3110 jsou z kvantového hlediska širší, mnohem hustší a mají již dostatečnou dílu, aby dosáhly i na karmickou rovinu a karmické nemoci – na toto je nejlepší kombinovat Shamballu 3110 s Imara reiki. Nové symboly jsou opět přenášeny telepaticky přímo do aury žáka, čímž mu výrazně narostou léčebné schopnosti, energetický potenciál a léčebná síla energie.

Mistr Shambally 3110 ji může osobně i dálkově zasvěcovat, chápe význam karmy a karmických nemocí, je schopen efektivně vést terapie na léčení karmických nemocí a zmírnění karmické zátěže osobně i dálkově. Mistr Shambally 3110 chápe význam meditace pro svou práci a posun, má zkušenost s meditací na krystalickou mřížku. Absolvent získává podrobnější informace o duchovních aspektech a principech fungování Shambally a tohoto světa, učí se blíže o nanebevzatých mistrech a bytostech Shambally.

Zasvěcení do Shambally 3110 bylo jiné než ta předchozí. Energie ke mně přicházela v dynamických vlnách a byla ostře ale přitom jemně silná. V meziobdobí jednotlivých energetických vln mě moji duchovní průvodci nechávali „nadechnout“. Když přicházela další vlna energie, mírně mi bušilo srdce, tlak v hlavě a příjemný pocit závratě, studený pot. Ale toto bylo jen v prvních minutách, energie mi byla dávkována po částech, abych si postupně na nové vibrace zvykl. Dokončení mé lidské snahy po sjednocení s Božstvím, snaha o dovršení celistvosti a dorůst do celku bylo na dosah.

Shamballa 3110

Předpoklad: Shamballa 2002
obdržíte: počet zasvěcení vám na míru, skripta 49 str., certifikát, kyvadlo, tabulky

 • Léčba karmických nemocí – i těch, které jsme si vybrali před svou inkarnací na Zemi jako svou cestu
 • Multidimenzionální a multispektrální paprsky
 • Nanebevzatý mistr Sanat Kumara – jak s ním pracovat, jeho poselství a meditace
 • Bytosti Shambally a nanebevzatí mistři
 • Další informace o energetickém městě Shamballa
 • Cvičení pro uzemnění, vnímání energie
 • Schéma typů terapií a ošetření
 • Přivtělené a zbloudilé duše, prokletí, černá magie – odvádění a odstraňování
 • Odstraňování negativní energie z těla, aury a čaker – jak na to, zásady bezpečnosti
 • Zdroje negativnách záření a jejich odstínění Shamballou 3110
 • Praktické části: terapie pomocí Shambally 3110, vnímání energie Shambally, pupeční meditace, zasvěcovací postupy, využití krystalů při léčení a jejich čištění, diagnostika zón v prostoru pomocí kyvadla, kyvadlové tabulky na diagnostiku 20 aspektů, čištění akášických záznamů duše

Forma kurzu

Na dálku lze individuálně dle vašeho času. / Osobně v Praze, Brně a Ostravě dohodou.

Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku a kolikrát je třeba zasvěcení zopakovat. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu. Opakování zasvěcení je zdarma.

Na kdy se domluvíme?

… na dálku? Do 14 dnů.
… osobně v Brně? Do 14 dnů.
… osobně v Praze? Každou 1. a 3. středu v měsíci.
… osobně v Ostravě? Každou 4. středu v měsíci.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz
… nebo zavolejte: +420 605 118 044

Cena: 4.500,- Kč
200,- €