Shamballa 3110


Shamballa 3110 zasvěcení
Třetí mistrovský stupeň Shambally. Energie Shambally 3110 je znatelnější, výše vibrující a paprsky energie jsou opět hustější.

Shamballa 3110 má již dostatečný energetický potenciál i průraznost na to, aby se s ní daly efektivně léčit karmické nemoci i deprese. Po zasvěcení bude aura žáka obsahovat 3110 léčitelských symbolů. Samozřejmě i zde předávám každému svému žákovi symboly navíc, na které je připraven. Shamballa 3110 je nejen multidimenzionální, ale už i multispektrální léčebný systém, ve smyslu dosažení vyšších energetických pásem a změny energetických paprsků, jež jsou (na rozdíl od Shambally 2002) hustější tvarem, počtem, intenzitou i šíří toku.

Shamballa 3110 proudí k pacientovi nejen skrze ruce léčitele, ale také mimo něj a nezávisle na něm, čímž dochází k výraznému navýšení potenciálu Shambally – bez omezení stavem a potenciálem léčitele. Shamballa 3110 je kromě Saint Germaina a Kuan Jin reprezentována i nanebevzatým mistrem Sanat Kumarou (což málokdo ví a učí..).

Energetické paprsky Shambally 3110 jsou z kvantového hlediska širší, mnohem hustší a mají již dostatečnou dílu, aby dosáhly i na karmickou rovinu a karmické nemoci – na toto je nejlepší kombinovat Shamballu 3110 s Imara Reiki. Nové symboly jsou opět přenášeny telepaticky přímo do aury žáka, čímž mu výrazně narostou léčebné schopnosti, energetický potenciál a léčebná síla energie.

Mistr Shambally 3110 ji může osobně i dálkově zasvěcovat, chápe význam karmy a karmických nemocí, je schopen efektivně vést terapie na léčení karmických nemocí a zmírnění karmické zátěže. Mistr Shambally 3110 chápe význam meditace pro svou práci a posun, získává podrobnější informace o duchovních aspektech a principech fungování Shambally a tohoto světa, učí se blíže o nanebevzatých mistrech a bytostech Shambally.

Zasvěcení do Shambally 3110 bylo jiné než ta předchozí. Energie ke mně přicházela v dynamických vlnách a byla ostře ale přitom jemně silná. V meziobdobí jednotlivých energetických vln mě moji duchovní průvodci nechávali „nadechnout“. Energie mi byla dávkována po částech, abych si postupně na nové vibrace zvykl. Dokončení mé lidské snahy po sjednocení s Božstvím, dovršení celistvosti bylo na dosah.

Předpoklad pro toto zasvěcení: Shamballa 2002

Shamballa 3110

 • Léčba karmických nemocí
 • Multidimenzionální a multispektrální paprsky
 • Nanebevzatý mistr Sanat Kumara
 • Bytosti Shambally a nanebevzatí mistři
 • Další informace o energetickém městě Shamballa
 • Cvičení pro uzemnění, vnímání energie
 • Přivtělené a zbloudilé duše, prokletí, černá magie, negativní energie – odvádění a odstraňování
 • Zdroje negativnách záření a jejich odstínění Shamballou 3110
 • pupeční meditace
 • zasvěcovací postupy
 • využití krystalů při léčení a jejich čištění
 • čištění akášických záznamů duše

Zasvěcení do Shambally 3110 na dálku 3.600,- Kč / 151,- €
Osobní zasvěcení do Shambally 3110 se seminářem 4.860,- Kč / 203,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi