Shamballa 12D

Shamballa 12 D zasvěcení na dálku, šambala 12D Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Prostějov

Shamballu 12D označuji ve své škole jako „první velmistrovský stupeň Shambally„. Představte si, jak ohromná energie vám bude k dispozici po zasvěcení do Shambally 12D, která se zrcadlí ve 12 dimenzích. Budete napojeni na 12 vysokovibračních energií a budete moci čerpat energie Shambally 12 D pro léčení sebe i druhých ze 12 dimenzí současně. Přesně toto je Shamballa 12D. Léčíte v jeden okamžik s energiemi jak z této, tak z dalších 11 dimenzí (1 + 11 = 12 D). To stejné platí pro příjem energie, která se skrze vás rozlévá do této i jiných dimenzí, kde je léčený problém rovněž zrcadlen a přetrvává, nebo odkud problém naopak pramení. Multidimenzionalita znamená celistvost.

Shamballa je obecně energií, která nás spojuje s léčebnými energiemi z dalekých vesmírných končin a s našimi nehmotnými léčiteli (nanebevzatými mistry, anděly, archanděly, bytostmi Světla apod.) Shamballa 12D pracuje zejména na integraci vašeho hmotného těla pro vyšší vibrace a aktivaci vašich krystalických světelných těl.

Čím dále se na vibračním spektru Shambally dostáváte, tím více možností máte si všimnout jednoho pro Shamballu typického jevu: Čím výše vaše energie Shambally vibruje, tím silnější se stává, tím účinnější je, ale přesto se energie zjemňuje. Je to dáno zejména vysokými vibracemi 12D a úrovní pročištění, které jste absolvováním Shambally 1024, 2002 a 3110 dosáhli.

Když hovoříme o Shamballe, často máme tendence myslet na místo uvnitř prostoru a času páté dimenze, místo dokonalé harmonie a lásky. V každé z 12 dimenzí vesmíru existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo reflexe. Shamballa 12 D svou sílu čerpá mimo jiné v tomto vysokovibračním městě Shamballa, jež se nachází přímo zde na Zemi. Je to místo o tak vysoké vibraci, že není možné jej okem spatřit. Bytosti, které v tomto městě žijí, jsou připraveny nám po zasvěcení do Shambally 12D kdykoli poskytnout svoji energii z této i dalších 11 dimenzí (celkem 12 D).

1. – 12. stupeň Shambally 12D

3 půldenní semináře s 1 klientem, 12 zasvěcení

 • Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally – 12 složek, 12 energií
 • Schéma hierarchie celé Shambally
 • Jak se Shamballou 12D pracovat – energie bez symbolů, síla myšlenky, Mahatmá a učení JÁ JSEM
 • Jemnohmotné světy – bytosti Shambally, nanebevzatí mistři, Melchizedek a jeho učení, Nanebevzatý Mikao Usui, Saint Germain a mistrovství
 • Praktická část: 12 meditací, zasvěcovací postupy, opakovaná autozasvěcení, afirmace, základy channelingu

Absolvent Shambally 12D je oficiálně velmistrem Shambally, který je do podrobna seznámen s jemnohmotnými světy, duchovními aspekty Shambally, komunikuje s bytostmi Světla, Shambally a nanebevzatými mistry. Velmistr Shambally porozuměl a poznal, že vše je se vším propojeno pomocí krystalické mřížky.

Při zasvěcení do Shambally 12D jsem pocítil plný potenciál 12 vibrací Shambally, cítil jsem silné brnění na celém těle, v jednu chvíli jsem zaznamenal vzdálení se a propad, ztrátu své vlastní tíhy existence. Barvy a obrazce, na které jsem byl zvyklý z předchozích zasvěcení, jsem tentokrát nevnímal. Požádal jsem průvodce a bytosti Shambally, aby mi jasným a zřetelným způsobem ukázali svoji přítomnost. A to byl zážitek… Nádherné světlo, které jsem přímo hltal. Pak iniciace pokračovala až do mého úplného naladění na všech 12 dimenzí Shambally 12D.

Absolvent rozumí pojmům multidimenzionální a multispektrální na základě svých zkušenostní z předchozích Shamball nebo z cílených energetických meditací, které na Shamballe 12D vyučuji. Absolvent Shambally 12D plně rozumí procesu léčení Shamballou a zná své vyšší já, které určuje, jakou energii ze Shambally (a z které dimenze) pro léčení daného člověka je třeba použít (a do jaké dimenze tuto energii následně poslat). Velmistr Shambally velmi dobře ví, že léčení se neodehrává pouze v době trvání terapie v jedné jediné dimenzi, ale i několik dnů až týdnu poté, a to hned v několika rovinách a dimenzích současně.

Formy studia

dálkově: probíhá na dálku ve více kratších termínech (viz „Obdržíte“ níže)
osobně: probíhá ve 2-3 osobních setkáních (v Praze, Brně, Ostravě či Olomouci)

Obdržíte

 • 12x zasvěcení
 • Výuku (telefonicky / Skypem / osobně)
 • Skripta 110 stran
 • Certifikaci
 • Léčebnou terapii
 • Diagnostiku vašich čaker a aury
 • Poradenství po celou dobu studia

Předpoklady

Shamballa 3110

Přihláška na kurz Shamballa 12D

Po odeslání přihlášky obdržíte platební údaje na váš e-mail. Cena je konečná. Platba je možná z ČR, Slovenska i zahraničí. Po přijetí platby zasílám veškeré materiály poštou. Kurzy dálkové, prezenční i samostudium jsou individuální, termíny dohodneme po přijetí úhrady:

Navazující zasvěcení

Kristova Shamballa
a/nebo MerKaBa – Aktivace světelného těla KA

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.