Shamballa 12D


Shamballa 12D zasvěcení
Moji žáci Shambally 12D obdrží kromě 12 vibrací energie také přes 12.288 symbolů (12x 1024+).

Shamballu 12D označuji ve své škole jako „první velmistrovský stupeň Shambally“. Představte si, jak ohromná energie vám bude k dispozici po zasvěcení do Shambally 12D, která se zrcadlí ve 12 dimenzích. Budete napojeni na 12 vysokovibračních energií a budete moci čerpat energie Shambally 12D z 12 dimenzí současně.

Energie Shambally 12 D proniká ještě hlouběji než předchozí Shambally. Jde až do pravých kořenů problémů – tj. všude tam, kde se problém zrcadlí i na hlubších úrovních bytí (tzv. dimenzích).

Multidimenzionalita Shambally 12D tkví v celistvosti. V jeden okamžik tedy léčíte s energiemi jak z této, tak z dalších 11 vyšších dimenzí (celkem 12 D) – a to po dobu až 12 dnů. Přesně toto je Shamballa 12D.

Shamballa je obecně energií, která nás spojuje s léčebnými energiemi z dalekých vesmírných končin a s našimi nehmotnými léčiteli (nanebevzatými mistry, anděly, archanděly, bytostmi Světla apod.) Shamballa 12D pracuje zejména na integraci vašeho hmotného těla pro vyšší vibrace a aktivaci vašich krystalických světelných těl (utvoří tedy dobrou základnu pro plnou aktivaci všech vrstev aury = jemnohmotných těl).

Čím dále se na vibračním spektru Shambally dostáváte, tím více možností máte si všimnout jednoho pro Shamballu typického jevu: Čím výše vaše energie Shambally vibruje, tím silnější se stává, tím účinnější je, ale přesto se energie zjemňuje. Je to dáno zejména vysokými vibracemi 12D a úrovní vašeho vlastního pročištění, které absolvováním Shambally 1024, 2002, 3110 a 12D dosáhnete.

Při zasvěcení do Shambally 12D jsem pocítil plný potenciál 12 vibrací Shambally, cítil jsem silné brnění na celém těle, v jednu chvíli jsem zaznamenal vzdálení se a propad, ztrátu své vlastní tíhy existence. Barvy a obrazce, na které jsem byl zvyklý z předchozích zasvěcení, jsem tentokrát nevnímal. Požádal jsem průvodce a bytosti Shambally, aby mi jasným a zřetelným způsobem ukázali svoji přítomnost. A to byl zážitek… Nádherné Světlo.. Pak iniciace pokračovala až do mého postupného naladění na všech 12 dimenzí Shambally 12D.

Předpoklad pro toto zasvěcení: Shamballa 3110

Shamballa 12D

  • Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally
  • Předání 12.288 symbolů (tedy 12x 1024) + opět individuální symboly navíc, na které jste připraveni
  • Jak se Shamballou 12D pracovat – energie, síla myšlenky, učení JÁ JSEM
  • Jemnohmotné světy – bytosti Shambally, nanebevzatí mistři, Melchizedek, Nanebevzatý Mikao Usui, Saint Germain
  • 12 meditací
  • zasvěcovací postupy

Zasvěcení do Shambally 12D na dálku 5.600,- Kč / 234,- €
Osobní zasvěcení do Shambally 12D se seminářem 6.860,- Kč / 286,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – dohodou (do týdne)
  • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
  • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi