Shamballa 12D: zasvěcení na dálku, Praha, Ostrava, Prostějov

Shamballu 12D označuji ve své škole jako „první velmistrovský stupeň Shambally„. Představte si, jak ohromná energie vám bude k dispozici po zasvěcení do Shambally 12D, která se zrcadlí ve 12 dimenzích. Budete napojeni na 12 vysokovibračních energií a budete moci čerpat energie Shambally 12 D pro léčení sebe i druhých ze 12 dimenzí současně. Přesně toto je Shamballa 12D. Léčíte v jeden okamžik s energiemi jak z této, tak z dalších 11 dimenzí (1 + 11 = 12 D). To stejné platí pro příjem energie, která se skrze vás rozlévá do této i jiných dimenzí, kde je léčený problém rovněž zrcadlen a přetrvává, nebo odkud problém naopak pramení.

Shamballa je obecně energií, která nás spojuje s léčebnými energiemi z dalekých vesmírných končin a s našimi nehmotnými léčiteli (nanebevzatými mistry, anděly, archanděly, bytostmi Světla apod.) Shamballa 12D pracuje zejména na integraci vašeho hmotného těla pro vyšší vibrace a aktivaci vašich krystalických světelných těl.

Když hovoříme o Shamballe, často máme tendence myslet na místo uvnitř prostoru a času páté dimenze, místo dokonalé harmonie a lásky. V každé z 12 dimenzí vesmíru existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo reflexe. Shamballa 12 D svou sílu čerpá mimo jiné v tomto vysokovibračním městě Shamballa, jež se nachází přímo zde na Zemi. Je to místo o tak vysoké vibraci, že není možné jej okem spatřit. Bytosti, které v tomto městě žijí, jsou připraveny nám po zasvěcení do Shambally 12D kdykoli poskytnout svoji energii z této i dalších 11 dimenzí (celkem 12 D).

Pro skutečné navýšení vašeho energetického potenciálu, hladký průchod očistného procesu a dokončení procesu dosednutí energie s plným rozvojem účinků zasvěcení na vaši bytost, zasvěcuji 12 stupňů Shambally 12D postupně jednotlivě s rozestupy 5-10 dnů. Poté následuje dvojnásobné závěrečné přezasvěcení všech 12 stupňů najednou v dalších 2 termínech. Dohromady 14 termínů. Tímto dosáhneme skutečného předání plného potenciálu Shambally 12D.

Přínos 14 zasvěcení do Shambally 12D v mé škole

• Zasvěcení do 12 dimenzí, vibrací a energií Shambally 12D
• Intenzivní spojení s duchovními energiemi bytostí Světla
• Dochází ke značnému nárůstu energie.
• Rozšíření úrovně vašeho vědomí
• Odblokování a otevření horních duchovních čaker (8., 9. a 10.)
• Silnější napojení na Shamballu
• Pochopení sounáležitostí v Jednotě
• Rozvolnění karmy
• Přínos harmonie a lásky do vašeho života
• Vibrační změna a rekonstrukce na úrovni energetické DNA
• Aktivace světelných těl ve vaší auře
• Napojení na energie Haridase Melchizedeka
• Vaše další celistvá transformace
• Schopnost Shamballu 12D zasvěcovat

V rámci kurzu obdržíte

14x zasvěcení (do jednotlivých 12 stupňů/dimenzí Shambally 12D, každý stupeň zasvěcený zvlášť + 2x závěrečné přezasvěcení všech stupňů najednou) s rozestupy 5-10 dnů (vždy s vaší 10min energetickou přípravou před přijetím každého zasvěcení)
Skripta (tištěná, svázaná do vazby, doporučeně poštou / e-mailem)
Základní diagnostiku vašich čaker a aury
• Drobné poradenství k náplni kurzu (doživotně, v rozumné míře zdarma)

Nerozhodujte se nikdy pouze na základě ceny, ale hlavně podle vlastního pocitu. Naslouchejte své intuici! Uvědomte si, že kurz Shambally není zboží, které najdete všude zcela stejné a při projití více obchodů ušetříte. Každý učitel učí Shamballu po svém – a to, že vás něčí práce osloví, má zcela nepochybně svůj vyšší důvod!

Přihláška na kurz Shamballa 12D

Pro ceny v EUR a platby ze Slovenska či jiných zemí zvolte v kolonce „Stát“ vaši zemi.

Požadavky pro absolvování

• Minimálně: absolvovaný 4. stupeň Shambally 1024
• Ideálně – doporučuji: absolvování Shambally 2002 a Shambally 3110

Obsah kurzu Shamballa 12 D

• O Shamballe 12D
• Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally
• Energie bez symbolů
• Schéma hierarchie celé linie Shambally
• Jak se Shamballou pracovat
• 12 složek Shambally
• 12 meditací, 12 energií
• Opakovaná autozasvěcení
• Základy pro channeling
• Aktivace světelných těl
• Učení JÁ JSEM, Světla a Lásky
• Saint Germain a mistrovství
• Energie Mahatmá
• Nanebevzatý Mikao Usui – komentář, poselství
• Síla myšlenky a afirmace
• Haridas Melchizedek a jeho učení
• Pokročilejší informace o Shamballe
• Bytosti Shambally
• Nanebevzatí mistři
• Jemnohmotné světy
• Zasvěcovací postupy

Časová náročnost

• Příprava vaší aury před zasvěcením: 14x 10 min
• Zasvěcení: 14x 35 min
• Samostudium ze skript: 110 hod
• Počáteční samostatný praktický nácvik dle skript: 212 hod
Dohromady: cca 330 hod

Získané schopnosti a způsobilosti

Absolvent Shambally 12D je oficiálně velmistrem Shambally, který je do podrobna seznámen s jemnohmotnými světy, duchovními aspekty Shambally, komunikuje s bytostmi Světla, Shambally a nanebevzatými mistry. Velmistr Shambally porozuměl a poznal, že vše je se vším propojeno pomocí krystalické mřížky.

Absolvent rozumí pojmům multidimenzionální a multispektrální na základě svých zkušenostní z předchozích Shamball nebo z cílených energetických meditací, které na Shamballe 12D vyučuji. Absolvent Shambally 12D plně rozumí procesu léčení Shamballou a zná své vyšší já, které určuje, jakou energii ze Shambally (a z které dimenze) pro léčení daného člověka je třeba použít (a do jaké dimenze tuto energii následně poslat). Velmistr Shambally velmi dobře ví, že léčení se neodehrává pouze v době trvání terapie v jedné jediné dimenzi, ale i několik dnů až týdnu poté, a to hned v několika rovinách a dimenzích současně.

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.