Shamballa 12D: zasvěcení na dálku + Praha, Ostrava, Prostějov, Olomouc

Shamballu 12D označuji ve své škole jako „první velmistrovský stupeň Shambally„. Představte si, jak ohromná energie vám bude k dispozici po zasvěcení do Shambally 12D, která se zrcadlí ve 12 dimenzích. Budete napojeni na 12 vysokovibračních energií a budete moci čerpat energie Shambally 12 D pro léčení sebe i druhých ze 12 dimenzí současně. Přesně toto je Shamballa 12D. Léčíte v jeden okamžik s energiemi jak z této, tak z dalších 11 dimenzí (1 + 11 = 12 D). To stejné platí pro příjem energie, která se skrze vás rozlévá do této i jiných dimenzí, kde je léčený problém rovněž zrcadlen a přetrvává, nebo odkud problém naopak pramení.

Shamballa 12 D zasvěcení na dálku, šambala 12D Praha, Ostrava, Olomouc, Prostějov Shamballa je obecně energií, která nás spojuje s léčebnými energiemi z dalekých vesmírných končin a s našimi nehmotnými léčiteli (nanebevzatými mistry, anděly, archanděly, bytostmi Světla apod.) Shamballa 12D pracuje zejména na integraci vašeho hmotného těla pro vyšší vibrace a aktivaci vašich krystalických světelných těl.

Když hovoříme o Shamballe, často máme tendence myslet na místo uvnitř prostoru a času páté dimenze, místo dokonalé harmonie a lásky. V každé z 12 dimenzí vesmíru existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo reflexe. Shamballa 12 D svou sílu čerpá mimo jiné v tomto vysokovibračním městě Shamballa, jež se nachází přímo zde na Zemi. Je to místo o tak vysoké vibraci, že není možné jej okem spatřit. Bytosti, které v tomto městě žijí, jsou připraveny nám po zasvěcení do Shambally 12D kdykoli poskytnout svoji energii z této i dalších 11 dimenzí (celkem 12 D).

Pro skutečné navýšení vašeho energetického potenciálu, hladký průchod očistného procesu a dokončení procesu dosednutí energie s plným rozvojem účinků zasvěcení na vaši bytost, zasvěcuji 12 stupňů Shambally 12D postupně jednotlivě s rozestupy 5-10 dnů. Poté následuje dvojnásobné závěrečné přezasvěcení všech 12 stupňů najednou v dalších 2 termínech. Dohromady 14 termínů. Tímto dosáhneme skutečného předání plného potenciálu Shambally 12D.

Přínos 14 zasvěcení do Shambally 12D v mé škole

• Zasvěcení do 12 dimenzí, vibrací a energií Shambally 12D
• Intenzivní spojení s duchovními energiemi bytostí Světla
• Dochází ke značnému nárůstu energie.
• Rozšíření úrovně vašeho vědomí
• Odblokování a otevření horních duchovních čaker (8., 9. a 10.)
• Silnější napojení na Shamballu
• Pochopení sounáležitostí v Jednotě
• Rozvolnění karmy
• Přínos harmonie a lásky do vašeho života
• Vibrační změna a rekonstrukce na úrovni energetické DNA
• Aktivace světelných těl ve vaší auře
• Napojení na energie Haridase Melchizedeka
• Vaše další celistvá transformace
• Schopnost Shamballu 12D zasvěcovat

V rámci kurzu obdržíte

  • 14x zasvěcení (do jednotlivých 12 stupňů/dimenzí Shambally 12D, každý stupeň zasvěcený zvlášť + 2x závěrečné přezasvěcení všech stupňů najednou) s rozestupy 5-10 dnů (vždy s vaší 10min energetickou přípravou před přijetím každého zasvěcení)
  • Skripta (tištěná, svázaná do vazby, doporučeně poštou / e-mailem)
  • Certifikát (tištěný originál na kvalitním papíru s ochrannými prvky, doporučeně poštou)
  • Základní diagnostiku vašich čaker a aury
  • Poradenství k náplni kurzu (v rozumné míře doživotně zdarma)

Nerozhodujte se nikdy pouze na základě ceny, ale hlavně podle vlastního pocitu. Naslouchejte své intuici! Uvědomte si, že kurz Shambally není zboží, které najdete všude zcela stejné a při projití více obchodů ušetříte. Každý učitel učí Shamballu po svém – a to, že vás něčí práce osloví, má zcela nepochybně svůj vyšší důvod!

Přihláška na kurz Shamballa 12D

Požadavky pro absolvování

– Minimálně: absolvovaný 4. stupeň Shambally 1024
– Ideálně doporučuji: absolvování Shambally 2002 a Shambally 3110

Obsah kurzu Shamballa 12 D

• O Shamballe 12D
• Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally
• Energie bez symbolů
• Schéma hierarchie celé linie Shambally
• Jak se Shamballou pracovat
• 12 složek Shambally
• 12 meditací, 12 energií
• Opakovaná autozasvěcení
• Základy pro channeling
• Aktivace světelných těl
• Učení JÁ JSEM, Světla a Lásky
• Saint Germain a mistrovství
• Energie Mahatmá
• Nanebevzatý Mikao Usui – komentář, poselství
• Síla myšlenky a afirmace
• Haridas Melchizedek a jeho učení
• Pokročilejší informace o Shamballe
• Bytosti Shambally
• Nanebevzatí mistři
• Jemnohmotné světy
• Zasvěcovací postupy

Získané schopnosti a způsobilosti

Absolvent Shambally 12D je oficiálně velmistrem Shambally, který je do podrobna seznámen s jemnohmotnými světy, duchovními aspekty Shambally, komunikuje s bytostmi Světla, Shambally a nanebevzatými mistry. Velmistr Shambally porozuměl a poznal, že vše je se vším propojeno pomocí krystalické mřížky.

Absolvent rozumí pojmům multidimenzionální a multispektrální na základě svých zkušenostní z předchozích Shamball nebo z cílených energetických meditací, které na Shamballe 12D vyučuji. Absolvent Shambally 12D plně rozumí procesu léčení Shamballou a zná své vyšší já, které určuje, jakou energii ze Shambally (a z které dimenze) pro léčení daného člověka je třeba použít (a do jaké dimenze tuto energii následně poslat). Velmistr Shambally velmi dobře ví, že léčení se neodehrává pouze v době trvání terapie v jedné jediné dimenzi, ale i několik dnů až týdnu poté, a to hned v několika rovinách a dimenzích současně.

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.