Shamballa 12D

Shamballa 12D zasvěcení

V mém pojetí Shambally 12D zasvěcuji svým žákům také další symboly, přestože se běžně v této Shamballe symboly vůbec neřeší. Jejich počet, kterého moji žáci Shambally 12D dosahují, se pohybuje přes 12.288 symbolů (tedy 12x 1024+). Shamballu 12D označuji ve své škole jako „první velmistrovský stupeň Shambally“. Představte si, jak ohromná energie vám bude k dispozici po zasvěcení do Shambally 12D, která se zrcadlí ve 12 dimenzích. Budete napojeni na 12 vysokovibračních energií a budete moci čerpat energie Shambally 12 D pro léčení sebe i druhých ze 12 dimenzí současně. Přesně toto je Shamballa 12D. Léčíte v jeden okamžik s energiemi jak z této, tak z dalších 11 dimenzí (1 + 11 = 12 D). To stejné platí pro příjem energie, která se skrze vás rozlévá do této i jiných dimenzí, kde je léčený problém rovněž zrcadlen a přetrvává, nebo odkud problém naopak pramení. Multidimenzionalita znamená celistvost.

Shamballa je obecně energií, která nás spojuje s léčebnými energiemi z dalekých vesmírných končin a s našimi nehmotnými léčiteli (nanebevzatými mistry, anděly, archanděly, bytostmi Světla apod.) Shamballa 12D pracuje zejména na integraci vašeho hmotného těla pro vyšší vibrace a aktivaci vašich krystalických světelných těl.

Čím dále se na vibračním spektru Shambally dostáváte, tím více možností máte si všimnout jednoho pro Shamballu typického jevu: Čím výše vaše energie Shambally vibruje, tím silnější se stává, tím účinnější je, ale přesto se energie zjemňuje. Je to dáno zejména vysokými vibracemi 12D a úrovní pročištění, které jste absolvováním Shambally 1024, 2002 a 3110 dosáhli.

Když hovoříme o Shamballe, často máme tendence myslet na místo uvnitř prostoru a času páté dimenze, místo dokonalé harmonie a lásky. V každé z 12 dimenzí vesmíru existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo reflexe. Shamballa 12 D svou sílu čerpá mimo jiné v tomto vysokovibračním městě Shamballa, jež se nachází přímo zde na Zemi. Je to místo o tak vysoké vibraci, že není možné jej okem spatřit. Bytosti, které v tomto městě žijí, jsou připraveny nám po zasvěcení do Shambally 12D kdykoli poskytnout svoji energii z této i dalších 11 dimenzí (celkem 12 D).

Absolvent Shambally 12D je oficiálně velmistrem Shambally, který je do podrobna seznámen s jemnohmotnými světy, duchovními aspekty Shambally, komunikuje s bytostmi Světla, Shambally a nanebevzatými mistry. Velmistr Shambally porozuměl a poznal, že vše je se vším propojeno pomocí krystalické mřížky. Absolvent rozumí pojmům multidimenzionální a multispektrální na základě svých zkušenostní z předchozích Shamball nebo z cílených energetických meditací, které na Shamballe 12D vyučuji. Absolvent Shambally 12D plně rozumí procesu léčení Shamballou a zná své vyšší já, které určuje, jakou energii ze Shambally (a z které dimenze) pro léčení daného člověka je třeba použít (a do jaké dimenze tuto energii následně poslat). Velmistr Shambally velmi dobře ví, že léčení se neodehrává pouze v době trvání terapie v jedné jediné dimenzi, ale i několik dnů až týdnu poté, a to hned v několika rovinách a dimenzích současně.

Zasvěcení a uvolňování blokád provádějí Saint Germain, Woton, Djwal Khul, Matka Marie, Kwan Jin, kolektivní vědomí Lordů a Ladies ze Shambally, andělé a archandělé a vesmírní bratři a sestry. Jejich práce s dvanácti dimenzemi, nám umožňuje stupeň po stupni dojít nahoru do 12D a k nárůstu této energie. Je nám přenášeno 12 zasvěcení, o každé si po zasvěcení můžete ještě zvlášť v meditaci požádat.

Při zasvěcení do Shambally 12D jsem pocítil plný potenciál 12 vibrací Shambally, cítil jsem silné brnění na celém těle, v jednu chvíli jsem zaznamenal vzdálení se a propad, ztrátu své vlastní tíhy existence. Barvy a obrazce, na které jsem byl zvyklý z předchozích zasvěcení, jsem tentokrát nevnímal. Požádal jsem průvodce a bytosti Shambally, aby mi jasným a zřetelným způsobem ukázali svoji přítomnost. A to byl zážitek… Nádherné Světlo.. Pak iniciace pokračovala až do mého postupného naladění na všech 12 dimenzí Shambally 12D.

Naučíte se / obdržíte:

  • Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally – 12 složek, 12 energií
  • Schéma hierarchie celé Shambally
  • Jak se Shamballou 12D pracovat – energie bez symbolů, síla myšlenky, Mahatmá a učení JÁ JSEM
  • Jemnohmotné světy – bytosti Shambally, nanebevzatí mistři, Melchizedek a jeho učení, Nanebevzatý Mikao Usui, Saint Germain a mistrovství
  • Praktická část: 12 meditací, zasvěcovací postupy, opakovaná autozasvěcení, afirmace, základy channelingu

Shamballu neustále rozvíjím skrze duchovní dary, které mi při práci s ní přichází. Málokdo ví, že se Shamballa díky vzestupu a transformaci lidstva znovu energeticky rozšířila/prohloubila o další (vyšší) dimenze (již jich tedy není pouze 12). Svým žákům při zasvěceních tyto dimenze otevřu navíc – vždy v takové míře, na jakou jsou připraveni.

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít předchozím zasvěcením Shambally 3110

Obdržíte: 6 zasvěcení, skripta a certifikát

Zasvěcení na dálku: 4.800,- Kč / 210,- €

Osobní seminář: + 1.210,- Kč / 50,- €

Na kdy si domluvíme váš individuální neskupinový seminář?

  • na dálku a plnohodnotně – dohodou (do týdne)
  • v Praze, ul. Wenzigova 5 – 19.9. | 21.9. | 2.10. | 16.10. | 20.10. | 9.11. | 20.11. | 4.12. | 15.12.
  • v Brně, ul. Soukenická 3 – dohodou (do 14 dnů)
  • v Ostravě, ul. Dolní 65 – 26.9. | 13.10. | 24.10. | 28.11. | 1.12.
  • v Prostějově, ul. Kramářská 6 – dohodou

Forma kurzu

Na dálku nebo osobně v Praze, Brně, Ostravě či Prostějově. Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka i mistra – před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku. Samozřejmostí je poradenství zdarma v průběhu i po kurzu.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz