Shamballa 12D

Shamballa 12 D zasvěcení na dálku, šambala 12D Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Prostějov

Shamballu 12D označuji ve své škole jako „první velmistrovský stupeň Shambally„. Představte si, jak ohromná energie vám bude k dispozici po zasvěcení do Shambally 12D, která se zrcadlí ve 12 dimenzích. Budete napojeni na 12 vysokovibračních energií a budete moci čerpat energie Shambally 12 D pro léčení sebe i druhých ze 12 dimenzí současně. Přesně toto je Shamballa 12D. Léčíte v jeden okamžik s energiemi jak z této, tak z dalších 11 dimenzí (1 + 11 = 12 D). To stejné platí pro příjem energie, která se skrze vás rozlévá do této i jiných dimenzí, kde je léčený problém rovněž zrcadlen a přetrvává, nebo odkud problém naopak pramení.

Shamballa je obecně energií, která nás spojuje s léčebnými energiemi z dalekých vesmírných končin a s našimi nehmotnými léčiteli (nanebevzatými mistry, anděly, archanděly, bytostmi Světla apod.) Shamballa 12D pracuje zejména na integraci vašeho hmotného těla pro vyšší vibrace a aktivaci vašich krystalických světelných těl.

Když hovoříme o Shamballe, často máme tendence myslet na místo uvnitř prostoru a času páté dimenze, místo dokonalé harmonie a lásky. V každé z 12 dimenzí vesmíru existuje jedna vibrace Shambally, lze ji označit také určitým typem zrcadlení nebo reflexe. Shamballa 12 D svou sílu čerpá mimo jiné v tomto vysokovibračním městě Shamballa, jež se nachází přímo zde na Zemi. Je to místo o tak vysoké vibraci, že není možné jej okem spatřit. Bytosti, které v tomto městě žijí, jsou připraveny nám po zasvěcení do Shambally 12D kdykoli poskytnout svoji energii z této i dalších 11 dimenzí (celkem 12 D).

1. – 12. stupeň Shambally 12D

4 půldenní semináře s 1 klientem, 12 zasvěcení

 • Zasvěcení do 12 dimenzí Shambally – 12 složek, 12 energií
 • Schéma hierarchie celé Shambally
 • Jak se Shamballou 12D pracovat – energie bez symbolů, síla myšlenky, Mahatmá a učení JÁ JSEM
 • Jemnohmotné světy – bytosti Shambally, nanebevzatí mistři, Melchizedek a jeho učení, Nanebevzatý Mikao Usui, Saint Germain a mistrovství
 • Praktická část: 12 meditací, zasvěcovací postupy, opakovaná autozasvěcení, afirmace, základy channelingu

Absolvent Shambally 12D je oficiálně velmistrem Shambally, který je do podrobna seznámen s jemnohmotnými světy, duchovními aspekty Shambally, komunikuje s bytostmi Světla, Shambally a nanebevzatými mistry. Velmistr Shambally porozuměl a poznal, že vše je se vším propojeno pomocí krystalické mřížky.

Absolvent rozumí pojmům multidimenzionální a multispektrální na základě svých zkušenostní z předchozích Shamball nebo z cílených energetických meditací, které na Shamballe 12D vyučuji. Absolvent Shambally 12D plně rozumí procesu léčení Shamballou a zná své vyšší já, které určuje, jakou energii ze Shambally (a z které dimenze) pro léčení daného člověka je třeba použít (a do jaké dimenze tuto energii následně poslat). Velmistr Shambally velmi dobře ví, že léčení se neodehrává pouze v době trvání terapie v jedné jediné dimenzi, ale i několik dnů až týdnu poté, a to hned v několika rovinách a dimenzích současně.

Formy studia

Většinu kurzů vč. tohoto nabízím ve 4 variantách:
1.) dálkově: vše probíhá pouze dálkově (viz „Obdržíte“ níže)
2.) kombinovaně: kombinujeme dálkovou a prezenční formu studia
3.) prezenčně: vše probíhá pouze osobně (v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci či Prostějově)
4.) samostudium: zasvěcení na dálku + skripta + certifikace + 7 dotazů (bez výuky a diagnostiky, omezené poradenství)

Obdržíte

 • Zasvěcení 12x 30-60 min s individuálně stanovenými rozestupy
 • Výuku (telefonicky / Skypem / osobně)
 • Skripta
 • Certifikaci
 • Diagnostiku čaker a aury
 • Poradenství po celou dobu vašeho studia

Předpoklady

Shamballa 3110

Přihláška na kurz Shamballa 12D

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.