Shamballa 1024: zasvěcení na dálku, Praha, Ostrava, Prostějov

Shamballa 1024 (čteme: „šambala“) je multidimenzionální systém léčení, který zahrnuje 1024 symbolů, jež jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Stupeň čtvrtý je stupněm mistrovským. Symboly se předávají telepaticky během zasvěcení mistrem do aury žáka, nemusíme si je tedy pamatovat, či s nimi vědomě pracovat jako například u reiki. Většinou zasvěcuji první tři stupně najednou, záleží však na žákově volbě, kolik stupňů bude chtít zasvětit najednou. Samozřejmě je možné zasvětit stupně postupně.

Tento geniální léčebný systém je darem nanebevzatého mistra Saint Germaina a chanellovala ho June Stephansen v roce 2003. Je to cesta poznání, života, bytí, svého já a pochopení spojení se vším a všemi. Není to pouze forma léčení pomocí rukou, je to léčení pro celou duši, pochopení sounáležitosti celé své bytosti, duše a duchovního sboru svého vyššího já.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik energií, díky čemuž je jednou z nejsilnějších energií na této planetě v současné době:

  • Univerzální životodárná energie (reiki).
  • Mahatmá energie (energie života, božství a osvícení).
  • Energie nanebevzatých mistrů (intergrace svých multidimenzionálních aspektů).
  • Energie bytostí světla (andělé, archandělé atd…).
  • V současnosti jsou součástí Shambally i paprsky intenzivní energie transformace.

Kompletní terapie pomocí Shambally trvá jen 15 minut. Je to výborná energie pro léčení různých fyzických, ale také emocionálních a psychických problémů. Pomůže při odbourávaní stresů, rozpuštění bloků a zkvalitnění všeho spánku i života celkově. Léčebnou terapii můžete provádět sami se sebou, s jinými lidmi, zvířaty, rostlinami…

Někteří lidé myslí, že systém Shambally je forma reiki, jiní ji vnímají spíše jako další krok reiki. Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních, včetně nás samotných. Shamballa směřuje pozornost na to, aby nám bylo umožněno snáze pochopit, kdo doopravdy jsme.

Oproti Usuiho systému reiki je práce s Shamballa 1024 jednodušší. Pracujete pouze s energií a s úmyslem. Čistý úmysl je všechno, co u energetického systému Shamballa 1024 potřebujete. Nemusíte se učit žádné symboly, protože vše obstarávají energetické světelné bytosti žijící v Shamballe. Jsou tu s námi a vědí nejlépe, co právě potřebujeme.

Přihláška na kurz Shamballa 1024

Pro ceny v EUR a platby ze Slovenska či jiných zemí zvolte v kolonce „Stát“ vaši zemi.

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.