Shamballa 1024: zasvěcení na dálku + Praha, Ostrava, Prostějov, Olomouc

Shamballa 1024 (čteme: „šambala 1024“) se řadí mezi základní kurzy práce s energií, ale přitom se jedná o geniální systém léčení, který obsahuje 1024 symbolů a je vhodný pro každého, koho Shamballa přitahuje. Pracovat se Shamballou se naučí skutečně každý, je velmi jednoduchá. A právě v jednoduchosti je její síla.

sambala 1024 zasvěcení na dálku, šambala 1024 Praha, Ostrava, Olomouc, Prostějov Shamballa 1024 je rozdělena do 4 stupňů po 256 symbolech. Stupeň čtvrtý je stupněm mistrovským. Shamballa 1024 je výborná energie pro léčení různých fyzických, ale také emocionálních a psychických problémů. Pomůže při odbourávaní stresů, rozpuštění bloků a zkvalitnění všeho spánku i života celkově. Léčebnou terapii můžete provádět sami na sobě, jiným lidem, zvířatům, rostlinám.

Kvůli zásadnějšímu navýšení vašeho energetického potenciálu, projití očistného procesu a procesu dosednutí energie s plným rozvojem účinků zasvěcení na vaši bytost, zasvěcuji jednotlivé stupně Shambally postupně jednotlivě s rozestupy 7-14 dnů. Po zasvěcení do 4. stupně celou Shamballu 1024 svým žákům ještě jednou přezasvěcuji. Tím dosáhneme předání plného potenciálu Shambally 1024.

Shamballa 1024 v sobě slučuje několik energií, díky čemuž je jednou z nejsilnějších energií v současnosti:
– Univerzální životodárná energie (reiki)
Mahatmá energie JÁ JSEM (energie života, božství a osvícení)
– Energie nanebevzatých mistrů (integrace svých multidimenzionálních aspektů)
– Energie bytostí světla (andělé, archandělé, bytosti Shambally atd.)
– V současnosti jsou součástí Shambally 1024 i paprsky intenzivní energie transformace

Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních. Shamballa směřuje pozornost na to, aby nám bylo umožněno snáze pochopit, kdo doopravdy jsme.

Srovnání Shambally a Reiki

Symboly se v Shamballe předávají telepaticky během zasvěcení mistrem do aury žáka, nemusíme si je tedy pamatovat, či s nimi vědomě pracovat jako například u Reiki. Oproti Usuiho systému reiki je práce s energií Shamballa 1024 jednodušší. Pracujete pouze s energií a úmyslem/záměrem. Čistý úmysl je všechno, co u energetického systému Shamballa 1024 potřebujete, protože Shamballa ví nejlépe, „co, jak a kde“ právě potřebujeme. Kompletní terapie pomocí Shambally 1024 trvá jen 15-20 minut (na rozdíl od Reiki, kde terapie trvají 30-90 min v závislosti na absolvovaném stupni). O Shamballe se rovněž říká, že je „multidimenzionální„. Je to z toho důvodu, že energie Shambally pochází z více dimenzí a současně její energie léčí na více rovinách bytí, nikoli pouze na jedné dimenzi jako tradiční reiki při základní terapii. Díky tomu dochází ke komplexnějšímu celostnímu léčení a zvýšení účinnosti léčení. Shamballa si dokáže poradit i s nemocemi, které byly dříve pro Reiki brány jako nevyléčitelné.

Někteří lidé myslí, že systém Shambally je forma Reiki, jiní ji vnímají spíše jako další krok Reiki. Pravou je, že Reiki a Shamballa jsou dva zcela nezávislé systémy léčení a duchovního rozvoje, oba mají své přednosti. Je na vás, abyste si zjistili, zdali vás přitahuje spíše Reiki nebo Shamballa a pak se touto cestou vydat. Můžete zkusit oboje ve zlevněném balíčku 1. a 2. stupně Shambally 1024 + 1. a 2. stupně Reiki.

Přínos 5 zasvěcení do Shambally 1024 v mé škole

• Získání schopnosti pracovat s energií Shambally osobně i dálkově na sobě a druhých
• Odblokování meridiánů, které rozvádí vaši životní energii
• Napojení na vaše VYŠŠÍ JÁ, duchovní vedení
• Shamballa nám pomáhá přijít k sobě, svému nitru
• Vaše zklidnění a ukotvení
• Probuzení vašeho duchovního vědomí
• Léčení vaší bytosti, duše a srdce
• Probuzení třetího oka a naslouchání intuici
• Rozpuštění nejmasivnějších bloků a potlačených emocí
• Zjemnění karmy
• Napojení na Saint Germaina, mistra transformace
• Léčení vašich rodových linií
• Počátek transformace vašeho vědomí
• Vyrovnání energie v celém vašem systému
• Nastartování procesu sebeléčení
• Doplnění energie a odstranění únavy
• Rozpouštění sebedestruktivních nevědomých vzorců
• Počátek vaší nové cesty

V rámci kurzu obdržíte

  • 5x zasvěcení (1x do 1. stupně, 1x do 2. stupně, 1x do 3. stupně a 1x do 4. stupně se závěrečným přezasvěcením všech 4 stupňů Shambally 1024) s rozestupy 7-14 dnů (s vaší 10min energetickou přípravou před každým zasvěcením)
  • Skripta ke každému stupni (tištěná, svázaná do vazby, doporučeně poštou / e-mailem)
  • Certifikát ke každému stupni (tištěný originál na kvalitním papíru s ochrannými prvky, doporučeně poštou)
  • Základní diagnostiku vašich čaker a aury
  • Poradenství k náplni kurzu (v rozumné míře doživotně zdarma)

Nerozhodujte se nikdy pouze na základě ceny, ale hlavně podle vašeho vnitřního pocitu. Naslouchejte své intuici! Je totiž důležité si uvědomit, že kurz Shambally není totéž zboží, které najdete všude stejné a při projití více obchodů ušetříte. Každý učitel vede kurzy Shambally trošku „po svém“ – a to, že vás něčí práce oslovila, má pro vás svůj vyšší důvod a význam!

Přihláška na kurz Shamballa 1024

Požadavky pro absolvování

Žádné

Obsah kurzů

Shamballa 1024 – 1. stupeň (256 symbolů)

• Co je Shamballa
• Síla Shambally
• Očistný proces
• Léčení pomocí Shambally osobně
• Léčení pomocí Shambally na dálku
• Polohy rukou
• Jak vést terapii sobě i druhým
• Typy osobní terapie
• Typy dálkové terapie
• Jak odesílat energii na dálku
• Síla myšlenky a záměru
• Etika
• Jak je to se symboly Shambally
• Sedm čaker
• Nové rozdělení energií
• Kdy přijít na další terapii

Shamballa 1024 – 2. stupeň (512 symbolů)

• Zesílení energie, ukotvení dalších 256 symbolů
• Využití Shambally v běžném životě
• Podpora v situaci (odeslání Reiki na ideální průběh pohovoru, zkoušky, návštěvy zubaře, maturity, přijímacího řízení apod.)
• Energetické čištění pokrmů, nápojů, léků
• Energetické čištění prostor, domů, místností
• Co je to jasný záměr
• Jak tvořit záměry
• Sedm vrstev aury
• Aura, čakry, meridiány – význam, funkce, harmonizace
• Jak Shamballa proudí
• Léčení v leže i v sedě
• Procítění energie Shambally
• Zvyšování vnímavosti vůči jemnohmotným energiím

Shamballa 1024 – 3. stupeň (768 symbolů)

• Zesílení energie, ukotvení dalších 256 symbolů
• O energii Shambally
• Jednotlivé složky Shambally, aneb z čeho se skládá
• Nové esence v Shamballe
• Učení JÁ JSEM
• Afirmace
• Nanebevzatý mistr Saint Germain jako ústřední postava Shambally
• Bytosti Shambally a práce s rádci
• Skutečná historie Shambally
• Vznik a vývoj Shambally
• Verze Shambally
• Změny v Shamballe
• Shamballa v běžném životě
• Co je to transformace
• Nanebevzatí mistři – kdo jsou, proč jsou zde a jak s nimi pracovat

Shamballa 1024 – 4. stupeň (1024 symbolů)

• Zesílení energie, ukotvení zbývajících 256 symbolů
• Stahování dalších mistrovských symbolů
• Rozvíjení Shambally samostatně
• Rozvíjení Shambally zasvěceními
• Uzemňování
• Duchovní principy
• Utváření programů pro léčení
• Jak provádět zasvěcení osobně i dálkově
• Hromadná a individuální zasvěcení
• Napojení míst na Shamballu
• Vytvoření energetického talismanu/zářiče
• Ověřování připravenosti na příjem zasvěcení
• Jak vést kurzy

Získané schopnosti a způsobilosti

Absolvent mistrovského/čtvrtého stupně Shambally 1024 je způsobilý se Shamballou plně pracovat osobně i dálkově a je schopen Shamballu 1024 libovolného stupně zasvěcovat dalším lidem. Kromě toho umí absolvent kurzu používat Shamballu v běžném denním životě pro podporu sebe, svých bližních i druhých lidí.

Mistr Shambally chápe, že Shamballa je cesta poznání života, bytí, svého já a pochopení spojení se vším a všemi. Mistr Shambally 1024 dozrál v jednotlivých stupních postupně k poznání, že se nejedná pouze o formu léčení pomocí rukou, je o léčení pro celou duši, pochopení sounáležitosti celé bytosti, duše a vyššího já.

Autorem textů je Martin Ospalík. Tento text je autentické chráněné autorské dílo, jehož kopírování či šíření je zakázané a postižitelné ve smyslu 121/2000 Sb. Autorského zákona.