Shamballa 1024 – 4. stupeň s rozšířením

Shamballa 1024 mistr-učitel s rozšířením

Shamballa je cesta poznání života, bytí, svého JÁ a pochopení spojení všeho se vším a všemi. Mistr Shambally 1024 dozrál v jednotlivých stupních postupně k vědění, že se nejedná pouze o formu léčení pomocí rukou, ale o léčení celé duše, pochopení sounáležitosti bytí s duší a Vyšším Já. Moji žáci Shambally 1024 i navazujících vždy během zasvěcení dostávají ještě i další individuální symboly navíc, na které jsou připraveni.

Absolvent mistrovského/čtvrtého stupně pracuje s plným potenciálem Shambally 1024 osobně i na dálku a je schopen libovolný stupeň Shambally 1024 zasvěcovat. Kromě toho umí používat všechny modality a techniky Shambally 1024 v běžném životě pro podporu, léčení a transformaci sebe i druhých.

Předpoklad: 3. stupeň Shambally 1024. Přijímám také cizí žáky.

Shamballa 1024 – 4. stupeň (mistr-učitel) s rozšířením

3x zasvěcení, skripta 161 str., certifikát, kyvadlo, tabulky, výuka

 • Zesílení energie na úroveň mistra, ukotvení zbývajících 256 symbolů (celkem 1024)
 • Možnost opakování zasvěcení 4. stupně Shambally 1024 zdarma
 • Rozvíjení Shambally zasvěcením a samostatně – stahování dalších mistrovských symbolů
 • Základy vedení kurzů Shambally 1024, psychologie vedení žáka
 • Uzemňování, Duchovní principy mistra Shambally
 • Vše o zasvěcování: jak zasvětit 1. – 4. stupeň Shambally 1024
 • Skupinová a individuální zasvěcení – osobně i dálkově
 • Zasvěcení míst, domů, bytů, předmětů a zvířat do Shambally
 • Práce s negativními vlastnosti
 • Velké léčení Shamballou – co to je, jak a kdy provádět, význam pro vaše léčení, duchovní posun a transformaci
 • NOVĚ ZDARMA NAVÍC: Zasvěcení do energií archandělů Michaela, Metatrona a jeho Zlatého paprsku, dále do ochranné energie Bohyně Světla Brigit i do energií Athény a jejího paprsku moudrosti pro rozvoj intuice
 • Praktická část: zasvěcovací postupy, práce s kyvadlem a jeho čištění, ověření připravenosti žáka, příprava žáka i mistra na zasvěcení, utváření programů pro léčení, napojení míst na Shamballu, vytváření energetického talismanu/zářiče, diagnostika příčin nemocí a vhodného typu léčby, práce s kyvadlem, energetická ochrana a zlepšení vztahů

Při mém zasvěcení do 4. stupně Shambally 1024 jsem nejprve během okamžiku zaznamenal uvnitř sebe hluboký klid, smíření, pochopení a sjednocení mého bytí. Jakmile si nové symboly a vibrace dosedly do mé aury, začal jsem objevovat sychronicitu a najednou jsem skutečně procítil, že vše je vzájemně provázáno. To mi tehdy poskytlo hluboké poznání o dalších částech mého bytí, které potřebovaly lásku, léčení a integritu. Když jsem pochopil myšlenku vzestupu jako celek, Shamballa mi pomohla milovat, léčit a integrovat sebe sama. Toto se pro mě stalo novým výchozím bodem na mé cestě, skutečným odrazovým můstkem. Nové pochopení mě otevřelo pro nové bytí.

Opakování zasvěcení do 4. stupně Shambally 1024 zdarma

Mým žákům 4. stupně Shambally 1024 nabízím možnost si zasvěcení zdarma na dálku opakovat – a to do odvolání. Přínosem je zesílení energie, pročištění projevů očistného transformačního procesu, pročištění vaší aury, meridiánů i čaker, pročištění podvědomých negativních vzorců i programů, zvýšení motivace, rozvoj čaker, zvýšení intuice a váš duchovní růst. Při opakování získávají moji žáci vždy další individuální symboly navíc, na které jsou připraveni. Doporučuji, aby si každý své zasvěcení 4. stupně Shambally 1024 alespoň dvakrát zopakoval. Délka opakovaného zasvěcení je ca. 30 min.

Zasvěcení 4. stupně Shambally 1024 opakuji svým žákům ZDARMA každé pondělí ve 21:30. Napište mi.

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka