Shamballa 1024 – 3. stupeň s rozšířením

Shamballa 1024 3. stupeň

O Shamballe se rovněž říká, že je „multidimenzionální“. Je to z toho důvodu, že energie Shambally pochází z více dimenzí a současně její energie léčí na více rovinách bytí. Při léčení Shambalou 1024 dochází ke komplexnějšímu celostnímu léčení a zvýšení účinnosti léčení. Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních. Shamballa směřuje pozornost na to, aby nám bylo umožněno snáze pochopit, kdo doopravdy jsme.

Zasvěcením do třetího stupně Shambally získáte dalších 256 symbolů a čakry se více pročistí. Také se zvýší energie, která přes vás může procházet pro rychlejší a efektivnější léčení, rychlejší realizace snů, záměrů, přání apod.

Mé zasvěcení do 3. stupně Shambally 1024 proběhlo rovněž dálkově ve večerní hodině. Energie byla velmi silná, viděl jsem, jak se nové symboly vnášejí do mé aury, byly prozářené bílým světlem a byl to takový fofr, že jsem je nestačil sledovat. Velmi zřetelně jsem energii vnímal na srdeční a krční čakře. Zasvěcení a nové energie symbolů mi přinesly opětovné probuzení témat a bolestí ke zpracování. Ty se však velmi brzy po práci se Shamballou rozpustily a příznaky i projevy zmizely jako pára nad hrncem. Následující dny jsem se cítil úžasně, svobodně, lehce, plný energie a elánu.

Shamballa 1024 – 3. stupeň

2 zasvěcení, skripta 67 stran

 • Zesílení energie, ukotvení dalších 256 symbolů (celkem 768)
 • Shamballa – z čeho se skládá, původ symbolů a jejich energií, změny, vznik, historie, vývoj
 • Nanebevzatí mistři: El Morya, Kuthumi, Djwal Khul, Sananda, Lady Nada, Lady Portia a další
 • Bytosti Shambally – proč zde jsou a jak s nimi pracovat
 • Saint Germain a jeho Fialový plamen – transformace
 • JÁ JSEM – zesílení záměru, afirmace, zesílení zákona přitažlivosti, energie osvícení a Boží přítomnosti při léčení traumat na úrovni srdce a duše
 • NOVĚ 8 NANEBEVZATÝCH MISTRŮ ZDARMA NAVÍC: Zasvěcení do energie Kuan Jin, nanebevzaté mistryně soucitu, jež posiluje tzv. omega čakru (vyšší čakra mající na starost vědomí duše a inkarnační sliby). Dále do energií nanebevzatých mistrů El Morya, Kuthumi, Djwal Khul, Sananda, Seraphis Bey, Lady Nada a Lady Portia (řešení všech otázek bytí, existence, duchovního vývoje a čaker)
 • Praktická část: Shamballa v každodenním životě, další techniky používání Shambally, práce s nanebevzatými mistry

ROZŠÍŘENÍ 3. stupně Shambally 1024

1 zasvěcení, skripta 90 stran

 • Možnost opakování zasvěcení 1. – 3. stupně Shambally 1024 mým absolventům ZDARMA (každé pondělí ve 21:00 – uzávěrka dva prac. dny předem)
 • Více o čakrách – vlastnosti, funkce, vývoj, archetypy, příčiny nemocí
 • Aura – systém, sedm vrstev aury a jemnohmotných těl
 • Meridiány – žíly energie, orgánové hodiny
 • Sedm paprsků, modlitba, vizualizace
 • Nanebevzatí mistři – jejich učení, kdo jsou, změna života
 • Meditace – techniky v Shamballe, člověk a jeho životní cesta, Země jako místo k učení
 • Praktická část: meditace, techniky harmonizace čaker, další práce se Saint Germainem, nanebevzatými mistry a bytostmi Světla

Opakování zasvěcení do 1. – 3. stupně Shambally 1024 zdarma

Mým absolventům 1.-3. stupně Shambally 1024 nabízím možnost si zasvěcení do 1.-3. stupně Shambally 1024 zdarma na dálku opakovat do odvolání, a to po celou dobu než absolvují mistrovský stupeň Shambally 1024. Přínosem je zesílení energie, pročištění projevů očistného transformačního procesu, pročištění vaší aury, meridiánů i čaker, pročištění podvědomých negativních vzorců i programů, zvýšení motivace, rozvoj čaker, zvýšení intuice a váš duchovní růst.
– Zasvěcení 1.-3. stupně Shambally 1024 mým absolventům opakuji v případě zájmu ZDARMA každé pondělí ve 21:00 – uzávěrka dva prac. dny předem

Obdržíte

 • Zasvěcení (3x 45 min)
  + Vaše předčištění (3x 90 min)
  + Dočišťující terapii (3x 60 min)
  + Vyčištění vašeho obydlí (3x 10 min)
 • Výuku (telefonicky / Skype / Viber / Whatsapp / osobně)
 • Skripta 157 stran (A4, svázané do vazby)
 • 2x certifikaci (III. stupeň + rozšíření)
 • Možnost opakování a zesílení zasvěcení
 • Diagnostiku čaker a aury
 • Poradenství

Kdo může toto zasvěcení přijmout

Absolventi 2. stupně Shambally 1024

Forma studia

Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času po dobu ca. 2 měsíců.
Osobní seminář je pro zájemce možný v Praze, Brně a Ostravě.
… více informací o průběhu studia?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 3.250,- Kč
150,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €