Shamballa 1024 – 3. stupeň s rozšířením

Shamballa 1024 3. stupeň s rozšířením

O Shamballe se rovněž říká, že je „multidimenzionální“. Je to z toho důvodu, že energie Shambally pochází z více dimenzí a současně její energie léčí na více rovinách bytí. Při léčení Shambalou 1024 dochází ke komplexnějšímu celostnímu léčení a zvýšení účinnosti léčení. Shamballa je kombinací energií, které se koncentrují na léčení skrze poznání, že vše je propojeno se vším a to na všech úrovních. Shamballa směřuje pozornost na to, aby nám bylo umožněno snáze pochopit, kdo doopravdy jsme.

Zasvěcením do třetího stupně Shambally získáte dalších 256 symbolů a čakry se více pročistí. Také se zvýší energie, která přes vás může procházet pro rychlejší a efektivnější léčení, rychlejší realizace snů, záměrů, přání apod.

Mé zasvěcení do 3. stupně Shambally 1024 proběhlo rovněž dálkově ve večerní hodině. Energie byla velmi silná, viděl jsem, jak se nové symboly vnášejí do mé aury, byly prozářené bílým světlem a byl to takový fofr, že jsem je nestačil sledovat. Velmi zřetelně jsem energii vnímal na srdeční a krční čakře. Zasvěcení a nové energie symbolů mi přinesly opětovné probuzení témat a bolestí ke zpracování. Ty se však velmi brzy po práci se Shamballou rozpustily a příznaky i projevy zmizely jako pára nad hrncem. Následující dny jsem se cítil úžasně, svobodně, lehce, plný energie a elánu.

Předpoklad: 2. stupeň Shambally 1024. Přijímám také cizí žáky.

Shamballa 1024 – 3. stupeň s rozšířením

3x zasvěcení, skripta 202 str., certifikát, výuka

 • Zesílení energie, ukotvení dalších 256 symbolů (celkem 768)
 • Možnost opakování zasvěcení 1. – 3. stupně Shambally 1024 zdarma
 • Shamballa – z čeho se skládá, původ symbolů a jejich energií, změny, vznik, historie, vývoj
 • Nanebevzatí mistři: El Morya, Kuthumi, Djwal Khul, Sananda, Lady Nada, Lady Portia a další
 • Bytosti Shambally – proč zde jsou a jak s nimi pracovat
 • Saint Germain a jeho Fialový plamen – transformace
 • JÁ JSEM – zesílení záměru, afirmace, zesílení zákona přitažlivosti, energie osvícení a Boží přítomnosti při léčení traumat na úrovni srdce a duše
 • NOVĚ 8 NANEBEVZATÝCH MISTRŮ ZDARMA NAVÍC: Zasvěcení do energie nanebevzaté mistryně soucitu Kuan Jin, jež posiluje tzv. omega čakru (vyšší čakra mající na starost vědomí duše a inkarnační sliby). Dále do energií nanebevzatých mistrů El Morya, Kuthumi, Djwal Khul, Sananda, Seraphis Bey, Lady Nada a Lady Portia (řešení všech otázek bytí, existence, duchovního vývoje a čaker)
 • Více o čakrách – vlastnosti, funkce, vývoj, archetypy, příčiny nemocí
 • Aura – systém, sedm vrstev aury a jemnohmotných těl
 • Meridiány – žíly energie, orgánové hodiny
 • Sedm paprsků, modlitba, vizualizace
 • Nanebevzatí mistři – jejich učení, kdo jsou, změna života
 • Meditace – techniky v Shamballe, člověk a jeho životní cesta, Země jako místo k učení
 • Praktická část: Shamballa v každodenním životě, další techniky používání Shambally, techniky harmonizace čaker, další práce se Saint Germainem, nanebevzatými mistry a bytostmi Světla

Opakování zasvěcení do 1. – 3. stupně Shambally 1024 zdarma

Mým absolventům 1.-3. stupně Shambally 1024 nabízím možnost si zasvěcení zdarma na dálku opakovat – a to do odvolání, po celou dobu než absolvují mistrovský stupeň Shambally 1024. Přínosem je zesílení energie, pročištění projevů očistného transformačního procesu, pročištění vaší aury, meridiánů i čaker, pročištění podvědomých negativních vzorců i programů, zvýšení motivace, rozvoj čaker, zvýšení intuice a váš duchovní růst. Při opakování navíc získávají moji žáci vždy další individuální symboly navíc, na které jsou připraveni. Doporučuji, aby si každý své zasvěcení 1. – 3. stupně Shambally 1024 alespoň jednou zopakoval. Délka opakovaného zasvěcení je ca. 30 min.

Zasvěcení 1. – 3. stupně Shambally 1024 opakuji svým žákům ZDARMA každé pondělí ve 21:00. Napište mi.

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka