Velký Duch


Velký Duch - šamanské zasvěcení
Šamanské zasvěcení Velký Duch

Jedna z mála opravdových šamanských zasvěcení. Velký Duch je energie, která vás po zasvěcení uvádí do přirozeného prapůvodního duševního souladu s přírodou, archetypálními energiemi a s vaším vlastním původem. „Nyní přijímám ochranu a klid, jež se souladem vytváří spřežení. Spěch, stres a ostatní blokující emoce mi dříve toto spřežení vzali. Vstup klidu a míre a setrvej trvale v mém bytí…“

  • 1. stupeň – dva symboly: zdroj vašeho nitra, ze kterého vychází pravá moudrost, láska a úcta, symbol síly
  • 2. stupeň – dva symboly: kontakt k předkům, spojení s Vyšším Já
  • 3. stupeň – dva symboly: ochrana a klid, mistrovský symbol, zasvěcovací postupy

Všechny tři stupně šamanského zasvěcení Velký Duch předávám najednou – formou 1 zasvěcení.

Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do šamanské energie Velkého Ducha

Zasvěcení do energie Velkého Ducha na dálku činí 1.000,- Kč / 45,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do šamanské energie Velkého Ducha s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 2.210,- Kč / 100,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – termíny dohodou
  • v Praze – 5.12. | 15.12.
  • v Brně – termíny dohodou
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi