Nanebevzatí mistři a bytosti Světla

Full Spectrum Light – Plné spektrum Světla

Dva v jednom: Full Spectrum Healing (1 zasvěcení) a Full Spectrum Light (3 zasvěcení). Léčí se zde s pomocí Bílého Světla. Bílá barva ve skutečnosti obsahuje všechny barvy, proto není Full Spectrum Light omezeno pouze na určitý „paprsek“ či pokrytí jen konkrétní omezené části. Dává tak možnost, jak se jednoduše zbavit bloků a starých emocionálních vzorců –... Číst více

Bohyně Světla Brigit

Zasvěcuji ZDARMA v rámci Shambally. Brigit znamená „zářící“, stejně jako „jasná“. Bohyně Brigit je ženským protějškem Archanděla Michaela. Divoce brání, stejně jako láskyplně pečuje. A to o každého, kdo si ji zavolá na pomoc. Podobně jako Michael, i Brigid vám přináší božské vedení, stejně jako důležité informace.... Číst více

Nanebevzatý Ježíš

Toto zasvěcení vás intenzivně na vědomí úrovni spojí s nanebevzatým Ježíšem Kristem. On je jedna z vůbec nejmocnějších světelných bytostí, které známe. Ve vesmírné a božské hierarchii se nachází dokonce o úroveň výše, než Saint Germain. Toto zasvěcení je energeticky velice zajímavé, dá vám pocítit teplou náruč Ježíšovy energie a slouží jako základ linie Ježíšových energií.... Číst více

Panna Marie

Toto zasvěcení vás velice intenzivně napojí přímo na energie Panny Marie. Součástí jsou také skripta se základními informacemi, které o Panně Marii lidstvo uchovává, včetně několika informačních perliček a manuálu, jak meditovat a pracovat s její energií. Nanebevzatá panenka Marie je matkou nanebevzatého Ježíše Krista. Oba dva jsou dnes uznávanými jemnohmotnými bytostmi světla,... Číst více

Melchizedek

Melchizedek je biblická postava z knihy Genesis a současně jemnohmotná bytost Světla, kterou osobně řadím mezi nanebevzaté mistry. Jméno Melchizedek znamená v překladu „král spravedlnosti“ či „pravý a spravedlivý král.“ Melchizedek je ochoten pomoci těm, kteří o pomoc požádají a učiní rozhodnutí navázat s ním kontakt zasvěcení. Melchizedek nám ukazuje,... Číst více

Buddhova energie

Toto zasvěcení vás přímo napojí na energie Buddhy a přímo k samému nanebevzatému Buddhovi, jakožto velice vyspělé duchovní bytosti světla. Buddha je energetická bytost/bytosti o velice vysoké vibraci s obrovskými uzdravujícími schopnostmi. Buddha zasedá v nejvyšší galaktické radě (více informací ve skriptech) a je v ní na stejné úrovni jako Ježíš Kristus.... Číst více

Zovirah

Zovirah není systém pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci. Při meditacích s prvními dvěma symboly je energie Zovirah schopna napravovat vztahy,... Číst více

Bohyně ticha Sige

Zasvěcuji ZDARMA v rámci Shambally. Z ticha povstalo první Slovo. To, které stvořilo svět. Gnostici považovali Bohyni Sige za prvotní ženský tvůrčí princip. Bohyně Sige vás pohladí po vaší tváři, díky čemuž z ní jsou sejmuty veškeré starosti. Díky tomu a její krásné energii se uvolňujete a jste v harmonii.... Číst více

Kuan Jin

Zasvěcuji ZDARMA v rámci Shambally. Povznešená královna, bohyně milosrdenství, soucitu a ochrany, jejíž jméno znamená „ta, která vyslyší modlitby“. Kuan Jin je často nazývána „Panna Marie východu“. Kuan Jin matka všech vnímajících bytostí. Když je matka se svým dítětem, projevují se její síly lásky a soucitu. Její oči září,... Číst více

Svatá Hildegarda

Zasvěcuji ZDARMA v rámci Shambally. Tento systém se řadí mezi energie nanebevzatých mistrů a mistryň a současně mezi energie osobního vzestupu. Zasvěcením do tohoto systému získáváme požehnání Svaté Hildegardy, napojení se na její léčivé energie, schopnosti komunikace s rostlinami a metody přírodního léčitelství Svaté Hildegardy. Svatá Hildegarda dokázala,... Číst více

Kuthumi

Zasvěcuji ZDARMA v rámci Shambally. Čakra citů je vyzařování srdeční čakry. Vzniká zde pocit, že přijímáme své tělo takové, jaké je – což umožňuje hlubší poznání sebe sama, uzemnění a tedy i vyvážení hmotného světa s duchovním. Oslabená nebo poškozená citová čakra vede k lítosti, strastím, neschopnosti přijetí se a k odporu k vlastnímu tělu,... Číst více

Hilarion

Nanebevzatý mistr Hilarion pracuje s krční čakrou a komunikací. Též se mu někdy říká Svatý Hilarion. Energie Hilariona podporuje prapůvodní pravdu a posiluje orgány spojené s krční čakrou. Hilarionova energie odporuje rovněž schopnost se učit, intuitivně proniknout do pravé podstaty věci, poznat, pochopit a přijmout pravdu, ať je již jakákoli.... Číst více