Nanebevzatí mistři a bytosti Světla

S božskými bytostmi Světla a nanebevzatými mistry se setkáváme často v duchovních textech či přednáškách. Proč zde však jsou? Podporují nás svými energiemi a pomáhají nám, pokud se rozhodneme s nimi na svém duchovním vzestupu spolupracovat. Jejich energie jsou rozdílné. Jejich účinek se projevuje jak na našem fyzickém, tak i na éterické těle. Proto se zasvěcení do jednotlivých energií těchto bytostí přijímají jednotlivě. Právě díky postupnému zasvěcení dochází na jednotlivých úrovních k významnému posunu. Přehled pro ty, jež mají zájem projít zasvěcením do těchto energií:

Oblast Mistr Rozšiřující zasvěcení Související
Čakra Země El Morya Symbol dokonalosti Bohyně ohně Pele
Základní čakra Dwal Khul Abundia Lu-Sing
Břišní čakra Lord Lanto Keltská bohyně Dana Panna Marie
Sakrální čakra Konfucius Dračí reiki Fénix reiki
Čakra solar-plexu Lady Rowena Žluté léčivé světlo Bohyně Světla Brigit
Čakra citů Kuthumi Elmuria Reiki Gold Reiki
Srdeční čakra Serapis Bey K-Reiki + Agape reiki Nová Lemurská energie
Čakra mágů Paolo Veronese Merlin Svatá Hildegarda
Krční čakra Hilarion Transformační reiki Bohyně ticha Sige
Dlaňové čakry Lady Nada Arula + Thoth Tyrkysový plamen
Čakry konečků prstů Sanadana Mahatmá Meridian reiki
Čakra spravedlnosti Melchizedek Kněz řádu Melchizedeka Shamballa 12D
Třetí oko Kuan Jin Indigo Světlo + Diamantový paprsek Reiki Fialového plamene
Korunní čakra Saint Germain Fialový plamen + Řád Saint Germaina Shamballa 1024
Ježíšova čakra Nanebevzatý Ježíš Dimenze Ježíše Krista Kristova Shamballa
Čakra vnitřního klidu Buddhova energie dozvíš se, až sem dojdeš Lightarian Ki reiki

Arula – Brána do duchovního světa

Arula je samostatný souhrnný energetický systém, který sestává ze 16 energií nanebevzatých mistrů a základních archandělů. Slovo Arula v sanskrtu znamená „voda, loďka“, v přeneseném významu je to „brána do duchovního světa arhat“, tedy nejvyšších sfér dokonalých duší, jež se osvobodili a dosáhli hlubokého míru mysli – tedy nanebevzatých mistrů.... Číst více

Buddhova energie

Toto zasvěcení vás přímo napojí na energie Buddhy a přímo k samému nanebevzatému Buddhovi, jakožto velice vyspělé duchovní bytosti světla. Buddha je energetická bytost/bytosti o velice vysoké vibraci s obrovskými uzdravujícími schopnostmi. Buddha zasedá v nejvyšší galaktické radě (více informací ve skriptech) a je v ní na stejné úrovni jako Ježíš Kristus.... Číst více

Bohyně Světla Brigit

Brigit znamená „zářící“, stejně jako „jasná“. Bohyně Brigit je ženským protějškem Archanděla Michaela. Divoce brání, stejně jako láskyplně pečuje. A to o každého, kdo si ji zavolá na pomoc. Podobně jako Michael, i Brigid vám přináší božské vedení, stejně jako důležité informace. Považována je za „velkou matku“, které je dostupná a milující a také dokáže své děti neustále bránit.... Číst více

Nanebevzatý Ježíš

Toto zasvěcení vás intenzivně na vědomí úrovni spojí s nanebevzatým Ježíšem Kristem a s vnějším jádrem jeho energie. Nanebevzatý Ježíš je jedna z vůbec nejmocnějších světelných bytostí, které známe. Toto zasvěcení je energeticky velice zajímavé, dá vám pocítit teplou náruč Ježíšovy energie a slouží jako základ linie Ježíšových energií. Ve vesmírné a božské hierarchii se nachází dokonce ještě o úroveň výše,... Číst více

Panna Marie

Toto zasvěcení vás velice intenzivně napojí přímo na energie Panny Marie. Součástí jsou také skripta se základními informacemi, které o Panně Marii lidstvo uchovává, včetně několika informačních perliček a manuálu, jak meditovat a pracovat s její energií. Nanebevzatá panenka Marie je matkou nanebevzatého Ježíše Krista. Oba dva jsou dnes uznávanými jemnohmotnými bytostmi světla,... Číst více

Svatá Hildegarda

Tento systém se řadí mezi energie nanebevzatých mistrů a mistryň a současně mezi energie osobního vzestupu. Je mým oblíbeným. Zasvěcením do tohoto systému získáváme požehnání Svaté Hildegardy, napojení se na její léčivé energie, schopnosti komunikace s rostlinami a metody přírodního léčitelství Svaté Hildegardy. Svatá Hildegarda dokázala, že aby mohl člověk světu předat Boží poselství,... Číst více

Serapis Bey

Srdeční čakra je centrum lásky, vztahů, citů, soucitu. Vyrovnává duchovní a materiální hodnoty. Uskutečňuje se zde Jednota a souznění se životem, bezpodmínečná láska, odpuštění, otevřenost a pocit identity, souladu – jsou vlastnosti srdeční čakry. Pokud je vyzařování této čakry poškozeno nebo zničeno, jsou zesíleny pocity zlosti. Nanebevzatý mistr Serapis Bey je distributor energie lásky a harmonie,... Číst více

Melchizedek

Melchizedek je biblická postava z knihy Genesis a současně jej řadím mezi nanebevzaté mistry. Jméno Melchizedek znamená v překladu „král spravedlnosti“ či „pravý a spravedlivý král.“ Melchizedek je ochoten pomoci těm, kteří o pomoc požádají a učiní rozhodnutí navázat s ním kontakt zasvěcení. Melchizedek nám ukazuje, jak jeho energie dokáže okamžitě přeskupit a změnit negativní situaci,... Číst více

Kuan Jin

Povznešená královna, bohyně milosrdenství, soucitu a ochrany, jejíž jméno znamená „ta, která vyslyší modlitby“. Kuan Jin je často nazývána „Panna Marie východu“. Kuan Jin matka všech vnímajících bytostí. Když je matka se svým dítětem, projevují se její síly lásky a soucitu. Její oči září, když své dítě spatří, a trpělivě je doprovází na jeho pouti životem.... Číst více

Bohyně ticha Sige

Z ticha povstalo první Slovo. To, které stvořilo svět. Gnostici považovali Bohyni Sige za prvotní ženský tvůrčí princip. Bohyně Sige vás pohladí po vaší tváři, díky čemuž z ní jsou sejmuty veškeré starosti. Díky tomu a její krásné energii se uvolňujete a jste v harmonii. Poselství Bohyně Sige: Uvědomte si sílu ticha.... Číst více

Kuthumi

„Čakra citů“ je vyzařování srdeční čakry. Vzniká zde pocit, že přijímáme své tělo takové, jaké je – což umožňuje hlubší poznání sebe sama, uzemnění a tedy i vyvážení hmotného světa s duchovním. Oslabená nebo poškozená citová čakra vede k lítosti, strastím, neschopnosti přijetí se a k odporu k vlastnímu tělu,... Číst více

Hilarion

Nanebevzatý mistr Hilarion pracuje s krční čakrou a komunikací. Též se mu někdy říká „Svatý Hilarion“. Energie Hilariona podporuje prapůvodní pravdu a posiluje orgány spojené s krční čakrou. Hilarionova energie odporuje rovněž schopnost se učit, intuitivně proniknout do pravé podstaty věci, poznat, pochopit a přijmout pravdu, ať je již jakákoli.... Číst více

Lu-Sing

„Lu-Xing“. Lu-Sing je ve východních zemích s výrazně delší kulturní i náboženskou tradicí uznávaným bohem výplat, mezd, hojnosti, úspěchu, postupu v zaměstnání, úspěchu v podnikání, investic, bohatství, pravidelného střádání, dostatku. Na zasvěcení si k sobě připravte mince, koruny, bankovky, kamínky a textilie, aby byl efekt materiální hojnosti zasvěcení pro vás posílen.... Číst více

Lady Rowena

Energie Lady Roweny se nachází v našem Solar plexu, který rozděluje psychickou energii v těle. Solar plexus řídí naši vůli, sebekontrolu, moc, sebevědomí, sebehodnocení a také osobní autoritu. Je to také centrum egoismu, egocentrismu, ovládání druhých a posedlosti. Poškozená čakra Solar plexu vyvolává strach, nedostatek sebeúcty a sebedůvěry a vede k nadhodnocování uznání a moci.... Číst více

Saint Germain

Nanebevzatý mistr Saint Germain patří bezesporu mezi nejoblíbenější nanabevzaté mistry. Je totiž choanem („správcem“) sedmého paprsku transformace – neboli Fialového plamene.... Číst více

El Morya

El Morya představuje vůli, ochranu a sílu. Pochází z Indie, narodil se v Radjutu. Jakožto tzv. chohan je vládcem prvního paprsku neboli kořenové čakry. Jeho energie nás naplňuje klidem, mírem nebo rovnováhou a také podporuje naše vědomí. El Morya pomáhá vytvářet pozitivní vzorce chování, podporuje duchovní cíle a posiluje lidskou vůli.... Číst více

Dwal Khul

Přijímání energie od nanebevzatého Dwal Khula nám otevírá cestu k práci na tělesné a duševní úrovni. Jeho energie je přiřazovaná k čakře chodidel. Tato čakra uzemňuje člověka. Dále také uvolňuje všechny jeho zablokované energie či jej nabíjí stabilizující zemskou energií. Díky této energii jsou úzkostliví lidé najednou schopni udržet se v každodenním životě a vystrašení a nepraktičtí lidé zase získávají sílu potřebnou pro to,... Číst více

Lord Lanto

Lord Lanto je ztělesněním božské pravdy. Řídí a vede energii do břišní čakry (Solar plexus). Tato čakra pomáhá učinit tzv. rozhodnutí vycházející z břicha. Je v úzkém spojení s naším podvědomím. Pokud chceme jednat v lásce a vůli, udržet bezpečí, nepotřebujeme pouze kousek odvahy a důvěry, ale také podporu, kterou získáme od Lorda Lanto.... Číst více

Konfucius

Energie Konfucia činí energii rozšiřující se v naší slezinové čakře mnohem intenzivnější. Tato čakra bývá často označována jako čakra intuice, jelikož skrze ni vědomí prožívá emoce. Díky Konfuciově energii jsou si lidé vědomi toho, kterými kvalitami a s jakou intenzitou jsou spojeni s okolím. Konfuciova energie odstraňuje negativní energie a také podporuje rozvoj osobnosti.... Číst více

Paolo Veronese

Paolo Veronese, Nanebevzatý Mistr, nese zodpovědnost za Wut čakru (čakra mágů = čakra léčitelů). Mnoho lidí považuje Wut čakru za méně důležitou, ale je to čakra, která je nezbytná pro naše přežití. V pravěku jsme toto energetické místo potřebovali pro přežití. Pračlověk byl díky této energii schopen zajistit svou obživu a ošacení.... Číst více

Lady Nada

Energie Lady Nada symbolizuje lásku, oddanost, obětavost a idealizaci. Prostřednictvím její energie se uvádí do psychické a fyzické rovnováhy, zesiluje se vyzařování aury, čistí se srdeční čakra, stabilizují se pocity a zesiluje sebedůvěra. Díky této energii se žena naučí přijímat své tělo, takové, jaké je. Jakmile se srdce ženy naplní energií Lady Nada,... Číst více

Sanadana

Sananda je mistrem léčení, jeho energie představuje opravdovou a bezpodmínečnou lásku. Budí v nás lásku nejen k ostatním, ale i k sobě sama. Podporuje nás při práci na vyzařování naší aury. Vede nás po cestě k vyšším úrovním, na kterých se nachází bezpodmínečná a neohraničená láska. Takováto láska se projevuje pouze ve vyšších frekvencích.... Číst více