Magické energie

Deep Red reiki

Symbolem Deep Red reiki je vulkán. Je to staro-nová a opravdu dosti silná, jedinečná a speciální frekvence SVĚTLA, která nám může pomoci v mnoha oblastech našeho života a při řešení různých témat – zejména s uzemněním, energetickou ochranou, revitalizací a nejhlubším duchovním čištěním na mentální a emocionální úrovni. Energie Deep Red reiki je opravdu báječná a přináší nečekané zázraky uzdravení a duchoví dary.... Číst více

Delfíní trilogie reiki

Delfíní trilogie reiki se vyvinula do třídílného systému, které je zde předkládán. Delfíní léčebná reiki, Velrybí reiki a Delfíní krystal-reiki dohromady utváří systém Delfíní trilogie reiki. Pracuje se zde se všemi třemi aspekty a jsou předávány energie a informace o delfínech i velrybách. Americký psycholog Dr. David Nathason doložil svou studií,... Číst více

Dračí reiki

O dracích je napsáno hodně, z duchovního hlediska to jsou jednoduše energetické bytosti Světla, někdo je vnímá jako světelné energie. Málokdo ví, že jsou tyto energie v podstatě součástí duše člověka na jiné dimenzionální úrovni. Ve východních kulturách jsou draci považováni za nebeské posly, kteří vládnou nad veškerými ostatními silami a střeží obydlí a poklady božstev.... Číst více

Léčivá síla jednorožce

Jednorožci byla velice dávno skutečná zvířata mající obrovské léčivé a uzdravující schopnosti. Ve své době to byli největší zvířecí léčitelé. Pomáhali jak ostatním zvířatům, tak i lidem, když je požádali. Jedná se o úžasné světelné jemnohmotné bytosti. Dnes nám však bylo poskytnuto to štěstí, že se můžeme opět spojit s jejich léčivou energií.... Číst více

Reiki rohu hojnosti

Zasvěcení do této energie napomáhá ke zvýšení vašich osobních vibrací a s tím spojené transformaci negativních přesvědčení a programů spojených s hojností a dostatkem čehokoli ve vašem životě. Zasvěcením do Reiki rohu hojnosti a v důsledku přirozené změny myšlení, které lze dosáhnout, jelikož se zasvěcením spojíme s vyššími vibračními frekvencemi,... Číst více

Fary Light Rey Key

„Světelné reiki víl“ je systém, jenž nemá s tradičními reiki nic společného. Fary Light Rey Key přistupuje k léčení svým hravým způsobem. Přínosem je také zábava, povzbuzení duše, osvěžení bytí, uvolnění, odvaha, hravé nalézání nových řešení. Radostně a vesele se vydat novou cestou a být schopen se opět ze srdce a z plných plic zasmát.... Číst více

Havajská Huna

Huna je tajné vědění z Haveje. Havajské duchovní léčení, známé jako Huna, je energetický systém, který klade důraz na spojení duchovního, tělesného a emocí. Huna nabádá a učí oslavu života, ke sloučení a spojení v soulad záležitostí ducha a fyzična a emocí. Tato starověká tradice věří, že klíčem k životu je v probuzení a integraci podvědomého neboli nižšího já,... Číst více

Mistr Merlin

… syllabus připravuji …... Číst více

Excalibur reiki

Je to skutečná energetická chuťovka pro fanoušky. V systému Excalibur reiki se nepoužívá běžně zažité pojetí a fungování symbolů jako v mnohých jiných stylech zasvěcení. Jsou zde dvě symbolické vsazení: meče pravdy (mužská energie) a Svatého grálu (ženská energie), jež lze používat jako jeden duchovní nástroj. Přináší moudrost a léčení.... Číst více