Léčebné energie

Indigové Světlo

Energie Indigového Světla pracuje s čakrou třetího oka a s naším duchovním středem. Navyšuje duchovní schopnosti prostřednictvím vysokých vibrací empatie a lásky. Tento zasvěcovací systém slouží především k léčení osobnímu vývoji a duchovnímu růstu všech. Navýší vaše vibrace a dovolí vám rozvinout se po duševní stránce. Zároveň vám napomůže se napojit na vyšší vibrace,... Číst více

Mahatmá

Mahatmá byla zmíněna již za dob Atlantidy a je snad vůbec tou nejvyšší formou čiré Boží energie, kterou máme na Zemi k dispozici. Je to krásná pročišťující transformační a uklidňující energie. Lidé se následující ráno po jejím zasvěcení cítí „jako na novém světě“. Lze ji posílat na uzdravení problémů, čehokoli,... Číst více

Dimenze Ježíše Krista

Toto zasvěcení napojuje žáka velice intenzivně na energie Ježíše Krista, jedné z nejvyšších a nejmocnějších bytostí Vesmíru, a prohlubuje vaši schopnost pracovat vibračně s jeho energií jako s uceleným systémem. V rámci Dimenze Ježíše Krista předávám rovněž zasvěcení do Kristova žezla. Obdržíte certifikace i skripta k oběma energiím. Já vnímám tuto energii ve spojení s rozšířením v podobě Kristova žezla jako ještě silnější,... Číst více

Full Spectrum Healing

Úplné spektrální léčení“ (FSH) se skládá ze všech frekvencí Universa, a je proto schopné léčit skutečně a dostatečně na všech úrovních. Full Spectrum Healing (čteme: „ful spektrum hílin“) nabízí vícerozměrné léčení pro vaše fyzické, emocionální, duševní a duchovní těla, která umožňují sebe-transformaci a fyzickou pohodu v novém způsobu léčby.... Číst více

Full Spectrum Light

Plné spektrum Světla“. Tento systém byl vyvinut dánským mistrem Reiki a meditačním učitelem Ole Gabrielsenem. Jedná se o jeden z nejsilnějších systémů, který je založený na zasvěcení všech dvanácti čaker. Nepoužívají se zde žádné symboly, takže se můžeme rovnou věnovat léčení. Všechny symboly budou totiž již během zasvěcování vloženy do naší aury.... Číst více

Tachyon reiki

„Tachyonové reiki“. Tachyon reiki je základem všech frekvencí. Dokáže vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu. Tachyon obsahuje dokonalou prvotní energii. Tachyon reiki není pouze léčebná energie. Všechny hmoty přeměňuje na vámi požadovaný druh energie. Je rychlejší než samotné Světlo. Dokáže i negativní elektromagnetické pole přeměnit na pozitivní energii. Zasvěcení probíhá v termínech dle dohody ve 12 stupních.... Číst více

Tachyonový zdroj

„Tachyon source“, „Zdroj tachyonů“. Tímto zasvěcením dochází k vašemu přímému napojení na Tachyonový zdroj, který je místem stvoření tachyonů a zdrojem jejich síly. V podstatě se zde pracuje podobně jako v již známém Tachyon reiki, avšak namísto s tachyony se v tomto systému pracuje s tachyonovým zdrojem. Práce se tím stává snazší,... Číst více

Diamantový paprsek

Diamantový paprsek je vlastně zesílená léčebná energie nanebevzaté mistryně Kuan Jin. Diamantový paprsek proudí z mnohem vyššího vibračního zdroje a napřímo. Kuan Jin je energií více „pro lidi“. Diamantový paprsek je již po „duchovnější“ jedince s vyšší hladinou vibrací. U žáka dochází k výraznému nárůstu energie, léčebných schopností, energetického maxima i ke zvýšení jeho duchovní úrovně.... Číst více

Agape reiki

Agape je řecké slovo, které znamená „bezpodmínečná láska“. Je to všeobjímající, duchovní láska, která je svou povahou božská. Říká se, že je to tato láska, která je pravou podstatou Boha, Všeho co jest, konečné reality. Agape Reiki je pak jednoduchý energetický systém, který na tuto bezpodmínečnou lásku napojuje naši duši.... Číst více

Kurzy léčitelství

Kurzy léčitelství jsou vždy zcela individuální, protože každý člověk má odlišnou vizi, odlišnou vstupní pokročilost, odlišné vstupní znalosti, a proto níže najdete osnovu mé představy toho, co by léčitel měl umět a v jiných kurzech na to není místo. Jedná se o 10 prakticky orientovaných kurzů – vždy probíhají osobně pouze s 1 žákem.... Číst více

Filipínské léčení

Filipínské léčení je moje oblíbená technika, nejúčinnější, jakou znám, a sám ji jako léčitel při léčení svých pacientů v těžších případech používám. Na Filipínách je velmi silný magnetismus. A také lidské srdce má svůj vlastní magnetismus, který je spojen s energií. A právě energii, kterou vyzrálým a připraveným jedincům propůjčuje Bůh,... Číst více

Zovirah

Zovirah není systém pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci. Při meditacích s prvními dvěma symboly je energie Zovirah schopna napravovat vztahy,... Číst více

Energie Zeleného plamene

Příchod Energie Zeleného plamene do našeho světa přišel během jednoho TAO cvičení. Tato energie se objevila v podobě energetického embrya a pozvolna se začala přeměňovat do podoby, ve které může být nyní předávána. Sílu Energie Zeleného plamene lze zvýšit symboly, afirmacemi, komunikací a vizualizací s jejich Strážci a přivoláním daného archanděla.... Číst více

Elmuria Reiki

Elmuria Reiki je novou a vylepšenou energii přizpůsobenou zemským vibracím. Díky ní můžeme pracovat na těch nejvyšších vlnách lásky a světla. Do tohoto systému se dostáváme prostřednictvím srdeční čakry. Systém Elmuria Reiki vznikl již před 200-300 lety, avšak lidstvo na něj postupem času zapomnělo. Jako první se k nám dostal skrze nanebevzatého mistra Kuthumiho.... Číst více

Homeopatie-Ki

Tento systém vyvinula léčitelka a homeopatka Kirstin Reinelt v duchovní spolupráci s Dr. Samuelem Hahnemannem, archandělem Metatronem a bytostmi daného homeopatického prostředku. Homeopatie je léčebná metoda, která je postavena na tzv. principu podobnosti. Název pochází ze dvou řeckých slov – „homofon“ = podobný a „pathos“ = utrpení. Homeopatii objevil Dr.... Číst více

Ki Manna

Jestliže jsme se na své cestě dostali až k energiím Ki Manna znamená to, že jsme narostli v Duchu. Můžeme začít žít v pravdě. Ki Manna v sobě obsahuje vše o Já a síle, kterou v sobě máme jakožto bytosti Světla. Jsme léčiteli. Jsme silou, esencí a moudrostí. Ki Manna nás poznává jako léčitele,... Číst více

Snow White

Snow White (čteme jako „snou vajt“) lze přeložit jako „sněhobílý“ nebo „čistý“. Je to jedno z pěti zasvěcení Ježíše Krista mající zářivě sněhobílou barvu. Zasvěcení nás spojuje s Kristovým vědomím a navyšuje přirozené léčitelské schopnosti. Traduje se, že Snow White je energie, kterou Ježíš před 3000 lety představil malé vesnici druidů.... Číst více

Žluté léčivé světlo

Jedná se o volné pokračování práce s energiemi Lady Roweny. V překladu hovoříme o „Gelbes Heillicht“ tedy „Žlutém léčivém světle Lady Roweny“. Poselství Lady Roweny: „Poslouchejte své pocity a následujte mne do světla zdraví a lásky.“ Lady Rowena stráží solar plexus (3. čakru), samotné léčivé žluté světlo i plamen zaplavující naše tělo a auru.... Číst více

Karmické reiki

Nejúčinnější spalovač karmy, jakého znám… Karmické reiki je speciální druh energie obsahující jedinečné léčebné esence (symboly) pro léčení karmy. Jedná se o nový a vysoce efektivní styl reiki vytvořený původně Martynem Pentecostem. I když má základy v Usui reiki, tak je Karmické reiki používáno jiným způsobem – a to s cílem vypořádat se s různými problémy,... Číst více

Kriya reiki

Kriya = Čin pro očistění. Reiki = Universální životní energie. Kriya reiki je metoda léčení ostatních ze své vlastní dokonalosti. Stejně tak, že nemůžeme vylévat vodu z prázdné nádoby a nemůžeme čistit nějakou plochu špinavým hadrem, tak nemůžeme léčit ostatní, pokud nejsme sami zcela a perfektně vyléčeni. Kdykoli když si člověk myslí,... Číst více

Ajurvédské reiki

Ájurvéda je starobylá věda života, tradiční, nejstarší a nejholističtější léčebný systém dostupný dnes na planetě. Její důležitý předpoklad vyžaduje symbiózu mysli, těla a duše. Jakákoliv nerovnováha v tomto spojení má za následek tělesné onemocnění. Tato starobylá Indická medicína usiluje o obnovení harmonie mezi tělem a jeho přirozeným prostředím. Ve psané formě byla umístěna před 5000 lety v Indii a říkalo se,... Číst více

Rún Valdr

Rún Valdr je samostatná léčitelská metoda odlišná od jakékoliv jiné formy Reiki nebo Seichim. Není založeno na sanskrtském či tibetském učení ale spíše na skandinávských runách. Jedná se o ucelený systém sám o sobě a nevyžaduje žádné další léčitelské metody, které by se používaly spolu s ním. Přesahuje rámec systémů Reiki a může se rovněž využívat v magii.... Číst více

Rekonektivní zasvěcení

Při zasvěcení získávají čakry energetický otisk vibrace Rekonektivního zasvěcení. V podstatě se jedná o další stupeň aktivace čaker, aury a meridiánů. Díky tomu můžete následně pracovat s energií i vy – a to na mnohonásobně vyšší úrovni než doposud. Původní Pearlovu metodu jsem vibračně pozvedl a předávám ji nyní prostřednictvím vysokofrekvenčního kvantového zasvěcení.... Číst více