Léčebné energie

K-Reiki

K – Reiki bylo vytvořeno na základě systému Karuna Reiki a navazuje na Usui Reiki. K získání zasvěcení není potřeba mít praxi s energiemi. Po zasvěcení do 1. stupně můžeme s tímto systémem pracovat i na dálku. K-Reiki prohlubuje soucit a otevírá nás k většímu pochopení, jak funguje svět.... Číst více

Nové Usui Reiki

Můj komentář na tento energetický systém zní: „Reiki z pohledu minimalismu.“ Nové Reiki (neboli „New Usui reiki“) je výrazné zjednodušení vaší práce s Reiki. Tuto jednoduchost nám zanechal sám nanebevzatý Mikao Usui. Původní Usuiho systém Reiki neměl žádné polohy rukou ani symboly, vše bylo přidáno až časem. Nové Reiki osvobozuje od fixace na symboly i polohy rukou,... Číst více

Indigové Světlo

Energie Indigového Světla pracuje s čakrou třetího oka a s naším duchovním středem. Navyšuje duchovní schopnosti prostřednictvím vysokých vibrací empatie a lásky. Tento zasvěcovací systém slouží především k léčení osobnímu vývoji a duchovnímu růstu všech. Navýší vaše vibrace a dovolí vám rozvinout se po duševní stránce. Zároveň vám napomůže se napojit na vyšší vibrace,... Číst více

Mahatmá

Mahatmá byla zmíněna již za dob Atlantidy a je snad vůbec tou nejvyšší formou čiré Boží energie, kterou máme na Zemi k dispozici. Je to krásná pročišťující transformační a uklidňující energie. Lidé se následující ráno po jejím zasvěcení cítí „jako na novém světě“. Lze ji posílat na uzdravení problémů, čehokoli,... Číst více

Meridian reiki

Věnovali jste se svým čakrám, svému tělu a doplnění energie. Ale nezapomněli jste na něco stejně tak důležitého… Meridiány? Aktivujte a zprůchodněte své meridiány, které energii skrze celé vaše tělo rozvádí. Systém Meridian reiki předávám ve třech zasvěceních, jako Meridián-reiki (1. stupeň), Meridián-flush (2. stupeň) a nový Meridián-all (3. stupeň).... Číst více

Tibetské reiki

Tibetské reiki původně studoval Mikao Usui, zakladatel nejrozšířenější metody Reiki, kdy se učil od tibetských mnichů. Tibetské reiki je metoda tibetského duchovního léčení, jenž je založeno na podobném principu jako Usuiho klasická metoda reiki, která má v Tibetském reiki základ. Tibetské reiki vychází ze starověkých tradic a filozofie Tibetu, které se lidstvu dochovaly v tibetských spisech,... Číst více

Dimenze Ježíše Krista

Toto zasvěcení napojuje žáka velice intenzivně na energie Ježíše Krista, jedné z nejvyšších a nejmocnějších bytostí Vesmíru, a prohlubuje vaši schopnost pracovat vibračně s jeho energií jako s uceleným systémem. V rámci Dimenze Ježíše Krista předávám rovněž zasvěcení do Kristova žezla. Obdržíte certifikace i skripta k oběma energiím. Já vnímám tuto energii ve spojení s rozšířením v podobě Kristova žezla jako ještě silnější,... Číst více

Full Spectrum Light – Plné spektrum Světla

Léčí se zde s pomocí Bílého Světla. Bílá barva ve skutečnosti obsahuje všechny barvy, proto není Full Spectrum Light omezeno pouze na určitý „paprsek“ či pokrytí jen konkrétní omezené části. Dává tak možnost, jak se jednoduše zbavit bloků a starých emocionálních vzorců – i z minulých životů a vlastní minulosti současného života.... Číst více

Tachyon reiki

„Tachyonové reiki“. Tachyon reiki je základem všech frekvencí. Dokáže vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu. Tachyon obsahuje dokonalou prvotní energii. Tachyon reiki není pouze léčebná energie. Všechny hmoty přeměňuje na vámi požadovaný druh energie. Je rychlejší než samotné Světlo. Dokáže i negativní elektromagnetické pole přeměnit na pozitivní energii. Zasvěcení probíhá v termínech dle dohody ve 12 stupních.... Číst více

Tachyonový zdroj

„Tachyon source“, „Zdroj tachyonů“. Tímto zasvěcením dochází k vašemu přímému napojení na Tachyonový zdroj, který je místem stvoření tachyonů a zdrojem jejich síly. V podstatě se zde pracuje podobně jako v již známém Tachyon reiki, avšak namísto s tachyony se v tomto systému pracuje s tachyonovým zdrojem. Práce se tím stává snazší,... Číst více

Diamantový paprsek

Diamantový paprsek je vlastně zesílená léčebná energie nanebevzaté mistryně Kuan Jin. Diamantový paprsek proudí z mnohem vyššího vibračního zdroje a napřímo. Kuan Jin je energií více „pro lidi“. Diamantový paprsek je již po „duchovnější“ jedince s vyšší hladinou vibrací. U žáka dochází k výraznému nárůstu energie, léčebných schopností, energetického maxima i ke zvýšení jeho duchovní úrovně.... Číst více

Agape reiki

Agape je řecké slovo, které znamená „bezpodmínečná láska“. Je to všeobjímající, duchovní láska, která je svou povahou božská. Říká se, že je to tato láska, která je pravou podstatou Boha, Všeho co jest, konečné reality. Agape Reiki je pak jednoduchý energetický systém, který na tuto bezpodmínečnou lásku napojuje naši duši.... Číst více

Kurzy léčitelství

Kurzy léčitelství jsou vždy zcela individuální, protože každý člověk má odlišnou vizi, odlišnou vstupní pokročilost, odlišné vstupní znalosti, a proto níže najdete osnovu mé představy toho, co by léčitel měl umět a v jiných kurzech na to není místo. Jedná se o 10 prakticky orientovaných kurzů – vždy probíhají osobně pouze s 1 žákem.... Číst více

Filipínské léčení

Filipínské léčení je moje oblíbená technika, nejúčinnější, jakou znám, a sám ji jako léčitel při léčení svých pacientů v těžších případech používám. Na Filipínách je velmi silný magnetismus. A také lidské srdce má svůj vlastní magnetismus, který je spojen s energií. A právě energii, kterou vyzrálým a připraveným jedincům propůjčuje Bůh,... Číst více

Zovirah

Zovirah není systém pro ty, kteří chtějí s vývojem ještě počkat. Je svobodným rozhodnutím a přináší pomoc a sjednocení. Zvyšuje hladinu energie a s vyšší hladinou energie se probouzí programy pro pozitivnější realitu. Stejná vibrace podporuje stejnou vibraci. Při meditacích s prvními dvěma symboly je energie Zovirah schopna napravovat vztahy,... Číst více

Energie Zeleného plamene

Příchod Energie Zeleného plamene do našeho světa přišel během jednoho TAO cvičení. Tato energie se objevila v podobě energetického embrya a pozvolna se začala přeměňovat do podoby, ve které může být nyní předávána. Sílu Energie Zeleného plamene lze zvýšit symboly, afirmacemi, komunikací a vizualizací s jejich Strážci a přivoláním daného archanděla.... Číst více

Homeopatie-Ki

Tento systém vyvinula léčitelka a homeopatka Kirstin Reinelt v duchovní spolupráci s Dr. Samuelem Hahnemannem, archandělem Metatronem a bytostmi daného homeopatického prostředku. Homeopatie je léčebná metoda, která je postavena na tzv. principu podobnosti. Název pochází ze dvou řeckých slov – „homofon“ = podobný a „pathos“ = utrpení. Homeopatii objevil Dr.... Číst více

Elmuria Reiki

Elmuria Reiki je novou a vylepšenou energii přizpůsobenou zemským vibracím. Díky ní můžeme pracovat na těch nejvyšších vlnách lásky a světla. Do tohoto systému se dostáváme prostřednictvím srdeční čakry. Systém Elmuria Reiki vznikl již před 200-300 lety, avšak lidstvo na něj postupem času zapomnělo. Jako první se k nám dostal skrze nanebevzatého mistra Kuthumiho.... Číst více

Ki Manna

Jestliže jsme se na své cestě dostali až k energiím Ki Manna znamená to, že jsme narostli v Duchu. Můžeme začít žít v pravdě. Ki Manna v sobě obsahuje vše o Já a síle, kterou v sobě máme jakožto bytosti Světla. Jsme léčiteli. Jsme silou, esencí a moudrostí. Ki Manna nás poznává jako léčitele,... Číst více

Snow White

Snow White (čteme jako „snou vajt“) lze přeložit jako „sněhobílý“ nebo „čistý“. Je to jedno z pěti zasvěcení Ježíše Krista mající zářivě sněhobílou barvu. Zasvěcení nás spojuje s Kristovým vědomím a navyšuje přirozené léčitelské schopnosti. Traduje se, že Snow White je energie, kterou Ježíš před 3000 lety představil malé vesnici druidů.... Číst více

Žluté léčivé světlo

Jedná se o volné pokračování práce s energiemi Lady Roweny. V překladu hovoříme o „Gelbes Heillicht“ tedy „Žlutém léčivém světle Lady Roweny“. Poselství Lady Roweny: „Poslouchejte své pocity a následujte mne do světla zdraví a lásky.“ Lady Rowena stráží solar plexus (3. čakru), samotné léčivé žluté světlo i plamen zaplavující naše tělo a auru.... Číst více