Léčebné energie

Agape reiki

Agape je řecké slovo, které znamená „bezpodmínečná láska“. Je to všeobjímající, duchovní láska, která je svou povahou božská. Říká se, že je to tato láska, která je pravou podstatou Boha, Všeho co jest, konečné reality. Agape Reiki je pak jednoduchý energetický systém, který na tuto bezpodmínečnou lásku napojuje naši duši.... Číst více

Baraka

Energetický systém léčení Baraka je v podstatě „jiná forma léčení“, jak se ostatně tento systém mnohými často nazývá. Zaměřuje se přímo na léčení těla, orgánů, kostí, žláz, krve a vůbec všech nemocí spojené s fyzickým tělem. Je ve své samotné podstatě velice podobný metodě Reiki a Shambally. Energetické výboje zde stimulují tělo.... Číst více

Rekonektivní zasvěcení

Jedná se o kurz, který vám předá principy, na kterých funguje metoda Reconetion, navrhnout vám alternativy a širší pohled na tématiku práce s energií, léčitelství, pomoci sobě a druhým. Oproti původní metodě Reconection spočívá výhoda Rekonektivního zasvěcení ve značné jednoduchosti a možnosti provést celý proces znovunapojování/reconexe jak osobně, tak i DÁLKOVĚ – v obou případech zcela plnohodnotně.... Číst více

Léčebné kódy

Jednoduchými speciálními technikami a specifickou vibrací léčivé energie, jež jde dále za hranici konvenční metody Reiki odvedete stres, který blokuje přirozený koloběh energie tím, že se zaměříte na léčení konkrétních traumat a konkrétních příčin – a to i na rovinách, kam se jinými technikami běžně nelze dostat. Jedná se o techniku léčebných kódů,... Číst více

Dimenze Ježíše Krista

Toto zasvěcení napojuje žáka velice intenzivně na energie Ježíše Krista, jedné z nejvyšších a nejmocnějších bytostí Vesmíru, a prohlubuje vaši schopnost pracovat vibračně s jeho energií jako s uceleným systémem. V rámci Dimenze Ježíše Krista předávám rovněž zasvěcení do Kristova žezla. Obdržíte certifikace i skripta k oběma energiím. Toto zasvěcení má podobnou intenzitu energie jako 3.Číst více

Nové Reiki

Nové Reiki (neboli „Nového Usuiho reiki“ či „New Usui reiki“) je výrazné zjednodušení vaší práce s Reiki. Tuto jednoduchost nám zanechal sám nanebevzatý Mikao Usui. Původní Usuiho systém Reiki neměl žádné polohy rukou ani symboly, vše bylo přidáno až časem. Nové Reiki osvobozuje od fixace na symboly i polohy rukou,... Číst více

Tibetské reiki

Tibetské reiki původně studoval Mikao Usui, zakladatel nejrozšířenější metody Reiki, kdy se učil od tibetských mnichů. Tibetské reiki je metoda tibetského duchovního léčení, jenž je založeno na podobném principu jako Usuiho klasická metoda reiki, která má v Tibetském reiki základ. Tibetské reiki vychází ze starověkých tradic a filozofie Tibetu, které se lidstvu dochovaly v tibetských spisech,... Číst více

Tachyon reiki

„Tachyonové reiki“. Tachyon reiki je základem všech frekvencí. Dokáže vyrovnat jakoukoliv nerovnováhu. Tachyon obsahuje dokonalou prvotní energii. Tachyon reiki není pouze léčebná energie. Všechny hmoty přeměňuje na vámi požadovaný druh energie. Je rychlejší než samotné Světlo. Dokáže i negativní elektromagnetické pole přeměnit na pozitivní energii. Zasvěcení probíhá v termínech dle dohody ve 12 stupních.... Číst více

Tachyonový zdroj

„Tachyon source“, „Zdroj tachyonů“. Tímto zasvěcením dochází k vašemu přímému napojení na Tachyonový zdroj, který je místem stvoření tachyonů a zdrojem jejich síly. V podstatě se zde pracuje podobně jako v již známém Tachyon reiki, avšak namísto s tachyony se v tomto systému pracuje s tachyonovým zdrojem. Práce se tím stává snazší,... Číst více

Diamantový paprsek

Diamantový paprsek je vlastně zesílená léčebná energie nanebevzaté mistryně Kuan Jin. Diamantový paprsek proudí z mnohem vyššího vibračního zdroje a napřímo. Kuan Jin je energií více „pro lidi“. Diamantový paprsek je již po „duchovnější“ jedince s vyšší hladinou vibrací. U žáka dochází k výraznému nárůstu energie, léčebných schopností, energetického maxima i ke zvýšení jeho duchovní úrovně.... Číst více