Egyptská škola reiki

Seichim reiki

Jedná se o systém používaný starými Egypťany. Zasvěcení do tohoto systému s sebou přináší o něco jinou energii, než je Reiki. Je to však také energie, která nám pomáhá při léčení. Mezi klasickým Reiki a Seichim není nutné přepínat, děje se tak automaticky. Je však možné si Seichim vědomě vybrat,... Číst více

Isis Seichim

Tato energie proudí od bohyně Isis, nejvyšší léčitelky, jež ztělesňuje ženskost, mateřství a ochranu. Málokdo ví, že existují 2 verze: „Isis Seichim reiki“ a „Isis Seichim“, které se liší počty symbolů i jejich výkladem/užitím. Ve „svém“ Isis Seichim zde pro vás mám oba druhy v jednom. U mě jsou oba systémy sloučeny a jako jeden je systém rozdělen do tří stupňů.... Číst více

Isis Seichim Velmistr

Velmistrovské zasvěcení Isis Seichim reiki. Jde o egyptský reiki systém, který je přímým navázáním a pokračováním mistrovství Isis Seichim reiki. Tento systém obsahuje pět zasvěcení a pět symbolů. Součástí linie Velmistra Isis Seichim reiki je také úvod do egyptských mystérií. Gró systému samozřejmě tvoří právě symboly, které v mém pojetí 8x rozšiřují potenciál energie Isis Seichim.... Číst více

Archandělský Seichim

Tento systém pracuje na základě spojení energií Seichim reiki přímo se zdrojem energií Archandělů. Tento systém můžete použít kdykoli, když s někým pracujete a samozřejmě i sami na sobě tím, že zavoláte Archandělský Seichim. V tomto zasvěcení budete pracovat s energiemi Seichim a s deseti archanděly, z nichž sedm stojí před Božím trůnem.... Číst více

Sekhmet Seichim

„Sekhmet“ znamená „Plamen“. Sekhmet Seichim propojuje s bohyní Sekhmet, kdy vám Sekhmet pomůže se stát Mistry v léčení a pomůže se zbavit potlačených emocí, frustrace, ale také potlačení sexuality. Dokáže vám dát větší odolnost vůči temným silám. Tento systém je fantasticky jednoduchý, obsahuje 3 symboly a mantry. Energie je vhodná při pomoc od negativního myšlení,... Číst více

Ahara reiki – Egyptské reiki

Ahara reiki je energie, která má své kořeny ve Starém Egyptě. Říkalo se mu „Egyptské reiki“ či „Reiki Egypta“. V mém pojetí je Ahara reiki dělena do dvou stupňů, přičemž každý stupeň obsahuje dva silné symboly. Ahara reiki je přímo spojena s bohyněmi Isis a Bastet, díky čemuž je výsledná energie velice silná –... Číst více

Pyramida Světla

Zasvěcení Pyramida Světla je druhem energie, který nám má pomoci řešit vnitřní problémy. Energie Pyramidy Světla pomáhá odstraňovat blokády v čakrách, odstraňovat strach, při psychických problémech, při shromažďování nové energie, při znečištěné auře, znovunastolení rovnováhy, při meditaci, jako podpora při ošetření jakéhokoli druhu reiki a zlepšuje uzemnění žáka. Velice jednoduché a přesto báječné zasvěcení.... Číst více

Klíč k vědění sfingy

Klíč k vědění sfingy vám umožňuje propojit se na univerzální „vědomí sfingy“. Získáte šanci dozvědět se více o pravé historii egyptské sfingy a o faktech, která se zatím příliš neví. Zejména budete mít možnost se na sfingu a celé vědomí sfingy podívat z duchovního hlediska. Můžete si skrze vědomí sfingy připomenout svoje úkoly v tomto životě,... Číst více

Pyramida moudrosti

„Pyramida vědění“. Toto zasvěcení vám umožní pomocí Pyramidy moudrosti přístup jak do Akašické kroniky, tak vstup do stavů samádhí, což je nejvyšší stav vědomí, jakého člověk může v životě dosáhnout, a je to ostatně i cíl naší pozemské duchovní cesty. Zasvěcení Pyramida moudrosti je klíč k univerzální moudrosti, vědomí sfing a je současně klíčem ke vzpomínkám a k probuzení starého zapomenutého vědění.... Číst více

Egyptský Cartouche

Egyptský Cartouche (čteme: „kartuš“) je zasvěcení egyptské magie. Egyptský Cartouche sjednocuje archetypální energie jednotlivých božstev tzv. egyptského panteonu, které byly pro starověký Egypt typické – (Osiris, Isis, Horus, Bastet, Thovt, Hathor, Ptah, Anubis, Nebthet, Maat atd.) Tyto energie starověkého Egypta jsou velmi silné. Součástí je zasvěcení 25 iniciačních karet – půjde tedy celkem o 25 zasvěcení do starověkých typických univerzálních symbolů Egypta,... Číst více

Hvězda Isis

Každý z nás byl v životě nějak citově raněn. Aby se srdeční čakra více rozevřela, je zapotřebí tato zranění pojmenovat a vyléčit. Hvězda Isis se soustřeďuje zejména na otevírání srdeční čakry a s ní spojené schopnosti dávat a přijímat lásku. Energie Hvězdy Isis se stará o péči, lásku a vědomí sounáležitosti.... Číst více

Thoth

„Napojení Boha Thótha“. Thoth byl uctíván jako egyptský bůh moudrosti, učenosti, lékařství, magie, dobra, spravedlnosti, zákonů, písma a písařů, jako vynálezce řeči a někde byl dokonce uctíván jako stvořitel světa. Egyptský bůh Thoth se řadí do spektra bytostí Světla a je patronem všech písařů, léčitelů a kouzelníků, vynikal důmyslem, vynalézavostí a tvořivostí.... Číst více

Skarabeus reiki

Skarabeus, též „Scarabaus reiki“ je další velmi zajímavá energie Egyptské školy reiki. Samotní skarabeové pochází z Egypta a jejich síla byla známá již 3200 let před Kristem. Později se rozšířili přes celé středomoří až na pobřeží malé Asie. Egypťané je používali především jako ochranu a pomocníky při celé řadě duchovních rituálů,... Číst více

Ka Shen Seichim

Energie pro léčení věčného srdce a duše. Ka Shen je nová forma Seichimu. Seichim (také znám jako SKHM, nebo Sekhem), je starověká egyptská forma channelované léčící energie. Je podobný reiki, ale pracuje na vyšší vibraci a léčí na hlubší úrovni. Ka Shen Seichim léčí na fyzických, citových, duševních, a duchovních úrovních,... Číst více

Isis Blue Moon

Isis je velkou matkou, ochránkyní syna Hora, dětí, žen a také léčitelkou. Tento léčebný systém pochází od Lindy Vaughan. Objevila jej, když meditovala s Isidou, která ji vyslala energii. Tu pak pojmenovala Isis Blue Moon – „energie modrého měsíce“. Ke spojení stačí pouze jednoduchá vizualizace. Jakmile obdržíme zasvěcení do tohoto systému,... Číst více