Usui Shiki Ryoho Reiki


Usui Reiki
Usui Reiki ukotvuje člověka do jeho středu, čímž stabilizuje a otevírá duchovní vědomí i vyšší vnímání.

Usui Shiki Ryoho znamená v Japonštině „Usuiho systém přírodního léčení“. Usui Shiki Ryoho je nejrozšířenější škola – po světě existuje mnoho variant. Mistři Reiki se často snažili o styl výuky, který zaujme západní civilizaci. Proto je tato škola Reiki zaměřena primárně na léčení a sebepoznání – a přínáší v tomto ohledu významné duchovní dary a uvědomění.

Skupinové víkendové semináře 1. stupně REIKI:

 • v Praze 15.12. 11–16 hod: REIKI I. (volná místa: 6) – cena: 2.090,- Kč

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – termíny dohodou
 • v Praze – 5.12. | 15.12.
 • v Brně – termíny dohodou
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi

Systém aktivace a práce s Reiki, který založil Mikao Usui, obsahuje významnou část, určitý úsek všeprostupující univerzální energie. Je známo, že Mikao Usui se zabýval studiem starých způsobů duchovního vzestupu, na které navázal a díky tomu dosáhl Satori, ve kterém získal schopnost pracovat s určitou vibrací léčivé univerzální energie. Po něm přišli další jedinci, kterým se podobným způsobem taktéž podařilo dosáhnout Satori (osvícení) a jimž se otevřela další část spektra univerzální síly a poznání. Případně na duchovnost Mikao Usuiho navázali.

Chujiro Hajashi, coby lékař u námořnictva, a Hawayo Takata, vyléčená pomocí Reiki ze smrtelné nemoci, začali upřednostňovat v Reiki léčebný aspekt – což je charakteristické pro výuku Reiki na západě. Mnoho učitelů Usui Shiki Ryoho Reiki také ovlivnili Diane Steinová, Walter Lübeck a Frank Arjava Petter – autoři knih o Reiki vydávaných na západě.

Linie mistrů Usui Shiki Ryoho Reiki:

MIKAO USUI –> Chujiro Hayashi –> Hawayo Takata (nebyla v kontaktu s Japonskými školami Reiki a uzpůsobila výuku tak, aby byla metoda více přístupná západní civilizaci) –> Phyllis Lei Furumoto –> Pat Jack + Carol Ann Farmer + Cherie Prashun + Leah Smith –> William L. Rand –> Ralph Reed + Jacquie Reed –> Elizabeth A. King –> Vincent Amador –> W. H. Lambdin –> Rev. Rocky J. Maxwell M. H.

MIKAO USUI –> Chujiro Hajashi –> Hawayo Takata –> Iris Ishikura –> Arthur Robertson –> Rick & Emma Ferguson –> Margarete Shelton –> Mary Hall (rozšířila Reiki po ČR, pořádala hromadná zasvěcení stovek zájemců Reiki I. na stadionech)

Co říct o samotné energii Reiki? Vaše emoce a vjemy pocítí hluboko zakořeněné, emocionální „programy“ umožní vám jejich oživení a procítění. Umožní vám vyrůst, vnímat ve větší míře sám sebe a zlepšit zdravotní stav. V krátké době si povšimnete, jak se váš život ze dne na den změní.

Energie Reiki, světelná energie, energie barev, energie čaker, energie vůní, bylin, drahokamů, zvuků a podobně má společný původ: vesmír. Na naší zemi se tato energie – VIDITELNĚ – projevuje ve formě duhy. Tento univerzální energie proudí do nás stejně tak, jako si voda na zemi hledá svou cestu do prohlubní. Stále hlouběji. Jestliže tuto cestu vědomě a kontrolovaně uvolníme, pak zažijeme skutečnou energii. Tato energie do nás bude proudit stále hlouběji a bude působit na naše smysly.

1. stupeň Usui Reiki s rozšířením

Provádí se aktivace vašeho energetického kanálu pro udržení energie a přípravu buněk těla, aby mohl celý energetický systém lidského těla čerpat účinnou energii Reiki. Kladu důraz na duchovní vývoj žáka, zlepšení energetických schopností a možnosti používání Reiki v denním životě (pro léčení i duchovní růst).

 • Jak Reiki aktivovat a předávat – polohy rukou
 • Vysvětlení 5 pravidel Reiki a čaker dle přírodních zákonů
 • Úvod do meridiánů a tradiční čínské medicíny
 • Byosen (metoda skenování a diagnostiky zablokovaných míst těla)
 • Předání prvních 2 symbolů
 • Meditace a Reiki meditace
 • A další… např.: čištění a léčení čaker, zahájení a ukončení Reiki terapie, formy sebeléčení a léčení druhých dospělých, dětí, rostlin a zvířat, vnímání energie v dlaních a cvičení posílení energie, sebepřijetí, práce se symboly Reiki, revitalizace nápojů, pokrmů a léků, nabíjení oblečení, peněženky (podpora financí) či talismanů, energetická ochrana, duševní hygiena, Ježíšova technika léčení těla, mysli, srdce a duše, vyčištění prostor, „energetická koupel“ a očištění aury

Zasvěcení do 1. stupně Usui Reiki na dálku 2.000,- Kč / 90,- €
Osobní zasvěcení do 1. stupně Usui Reiki se seminářem 3.210,- Kč / 140,- €

2. stupeň Usui Reiki

Umožní vám energeticky růst, vnímat ve větší míře sebe a zlepšit zdravotní stav. Vaše emoce a hluboko zakořeněné bloky se rozpustí. Dochází k výraznému rozšíření možností. Brzy si všimnete, jak se váš život mění k lepšímu.

 • 5 symbolů
 • Dálkové formy aplikace Reiki (přes fotografii, vizualizaci, atd.)
 • Podpora v situaci (odeslání Reiki na pohovor, zkoušku, zubaře, následující den, jednání, porodu, operace, na bezpečný průběh cesty, „rezervace“ parkovacího místa apod.)
 • Meditace (spojení s vnitřním dítětem – centrum radosti v nitru každého)
 • A další… např.: aktivace symbolů, léčba minulých životů, léčba na dálku, odeslání energie na určitý čas, léčba hádek, traumatických vzpomínek, vyrovnání hemisfér, práce se záznamy duše, léčba mezilidských vztahů, práce s průvodci Reiki

Zasvěcení do 2. stupně Usui Reiki na dálku 2.200,- Kč / 98,- €
Osobní zasvěcení do 2. stupně Usui Reiki se seminářem 3.410,- Kč / 148,- €

Rozšíření 2. stupně Usui Reiki

Nyní aktivujete více energie na mezilidské úrovni. Tento typ práce s energií popisuje koncept: „Nechat naučené prožít” – tedy uplatňování veškerého poznání v každodenním životě. S novými symboly pocítíte nárůst efektivity a zkrácení času potřebného k léčení.

 • Předání 3 symbolů (1. stupeň Karuna Ki v ceně)
 • Levotočivý, pravotočivý, oboustranný silový symbol – rozdíly, využití
 • A další… např.: základní práce s kyvadlem, základy reflexologie, diagnostika psychických příčin nemocí, techniky odstranění pocitů viny a strachu, vnitřní muž a vnitřní žena – význam, nalezení a práce s nimi, techniky energetické mentální Reiki chirurgie

Zasvěcení Rozšíření 2. stupně Usui Reiki na dálku 2.200,- Kč / 98,- €
Osobní zasvěcení Rozšíření 2. stupně Usui Reiki se seminářem 3.410,- Kč / 148,- €

3. stupeň Usui Reiki (Mistr)

Tento stupeň je „to hlavní z Reiki“. Energeticky i duchovně jste „dozráli“ a směřovali až sem, abyste našli cestu ke své moudrosti. Mistrovské symboly vám umožní hluboko zakořeněné negativní „programy“, emoce a bloky propustit. Nyní poznáte, jakou silou vás naplňuje univerzální energie. Naučíte se s ní zacházet a používat ji pro sebe i ostatní – nikoli na úrovni žáka, ale již mistra. Naučíte si této energie vážit a respektovat ji.

 • 4 mistrovské symboly
 • Mistrovská úroveň energie – zde získáte „to hlavní z Reiki“
 • Aura a vnitřní průběh léčení
 • Gassho meditace pro zvýšení energie
 • A další… např.: Gassho meditace, aktivace vnitřního mistra, léčení krystaly, práce s energetickými body, dechové techniky, transformace negativních vlastností a energií

Zasvěcení do 3. stupně Usui Reiki na dálku 3.600,- Kč / 160,- €
Osobní zasvěcení do 3. stupně Usui Reiki se seminářem 4.810,- Kč / 210,- €

Rozšíření 3. stupně Usui Reiki

Na podvědomých rovinách jste dosud odvedli mnoho práce. Často však slýchám: „To už mám zpracované, tak proč se to vrátilo?“ Zde najdete odpověď i řešení. Přišel čas vynést zbytky svého naprogramování, emocí a přesvědčení nelásky na povrch a vědomě je přijmout a propustit.

 • 4 symboly
 • Léčení vnitřního dítěte
 • Reinkarnace a karma – minulé životy a jejich vliv na naši existenci
 • Příčiny nemocí z hlediska stravy
 • A další… např.: metoda emoční svobody (EFT) – terapeutické hledání a rušení bloků, programů a zranění, učení JÁ JSEM

Zasvěcení Rozšíření 3. stupně Usui Reiki na dálku 3.600,- Kč / 160,- €
Osobní zasvěcení Rozšíření 3. stupně Usui Reiki se seminářem 4.810,- Kč / 210,- €

4. stupeň Usui Reiki (Mistr-Učitel)

Dávno neplatí, že je tento stupeň pouze pro ty, kteří chtějí učit. Dnes je přístupný každému, kdo touží Reiki plně pochopit a prožít. V mém pojetí je stupeň Mistra-Učitele vždy základem pro duchovní růst, léčení i pochopení práce s univerzálními energiemi.

 • 2 učitelské symboly
 • Dosažení 100 % potenciálu Reiki
 • Duchovní principy mistra
 • Zasvěcení jako dar a proces transformace
 • A další… např.: vyčištění prostor před zasvěcením, odstraňování negativní energie, meditace, příprava mistra i žáka před zasvěcením, tradiční zasvěcovací postupy do Usui Shiki Ryoho Reiki 1-4 pro skupinové i individuální zasvěcení

Zasvěcení do 4. stupně Usui Reiki na dálku 7.000,- Kč / 300,- €
Osobní zasvěcení do 4. stupně Usui Reiki se seminářem 8.210,- Kč / 350,- €

Rozšíření 4. stupně Usui Reiki

 • Rozšířený výklad základních symbolů
 • 19 symbolů – léčba skoliózy a obtíží s kostmi i páteří, podpora učení s pamětí, léčba láskou, zvýšení tvůrčího potenciálu, zprůchodnění energie přes čakry, symboly pro srdce a srdeční čakru, pro vnitřní přítomnost, duchovní spojení, čakrová léčba, léčba klimakterických obtíží, spojení srdeční čakry a Třetího oka, atd…
 • A další… např.: zasvěcovací postupy pro symboly navíc, proces propojení a samoaktivace symbolů, zasvěcení Země, srovnání různých škol, psychologie vedení žáka, náplň seminářů, příprava žáka i mistra na zasvěcení

Zasvěcení Rozšíření 4. stupně Usui Reiki na dálku 5.000,- Kč / 220,- €
Osobní zasvěcení Rozšíření 4. stupně Usui Reiki se seminářem 6.210,- Kč / 270,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – termíny dohodou
 • v Praze – 5.12. | 15.12.
 • v Brně – termíny dohodou
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi