Lightarian Ki Reiki


Lightarian reiki zasvěcení

Je to „velmi vysoko a jemně vibrující“ systém reiki vyvinutý na základě intuitivní a přímé komunikace s nanebevzatým mistrem Buddhou. Systém Lightarian Ki reiki (čteme: „laj-ter-i-en“) byl neustále doplňován a vyvíjen, až postupně získal 6 stupňů. Jedním ze základních pilířů Lightarian reiki je, aby tyto nové informace a pokročilé energie byly předávány ostatním formou jednoduché metodiky zasvěcení. Lightarian reiki pracuje s nanebevzatým Mistrem Buddhou, nezaměňujte ho však s historickým Boddhou. Je pramenem a inspirací Lightarian reiki. Jeho přáním je: Reiki zjednodušit a ukázat lidstvu pravou povahu Reiki.

Lightarian Ki Reiki je ve světě považována za nejvyšší formu Reiki.

Jemnohmotně vibrující povaha Lightarian Ki reiki energií dodává potenciální a efektivní frekvence, které jsou toho času k dosažení. Tato zajímavá a dále rozvinutá forma Reiki nám byla dána, abychom si zvětšili náš energetický stupeň a abychom urychlili náš osobní rozvoj a která vyniká pro své možnosti léčby skrze intenzivnější energie.

Pásmo energie Systém energie Nejnižší vibrace paprsku Nejvyšší vibrace paprsku
1. + 2. pásmo Reiki – základní 5,0 6,25
3. pásmo Karuna Ki Reiki 5,0 6,44
4. pásmo Tera-Mai Reiki 5,0 6,5
5. pásmo Imara Reiki 5,0 6,8
6. pásmo Kundaliní Reiki 5,0 7,25
2. – 7. pásmo Reiki Velmistr 5-22 5,0 9,65
7. + 8. pásmo Lightarian Ki Reiki 5,0 9,99

Filozofie Lightarian reiki

Nejdůležitější aspekt systému Lightarian Reiki je v energetické čistotě a jednoduchosti zasvěcení. Proto samotná práce s touto energií i zasvěcovací procesy jsou odlišné od klasických postupů, zato velice přímé a jednoduché. Na přání nanebevzatého mistra Buddhy se v Lightarian Reiki žádné symboly nepoužívají.

Výhody Lightarian reiki

Po zasvěcení do Lightarian Reiki se vám značně zvýší vibrační úrovně vašich čaker i jemnohmotných těl. Současně se rozšíří vaše chápání a schopnost předávání energie. Je možné, že vám budou předány „duchovní dary“, které zlepší vaši schopnost vnímání jemněhmotného duchovního světa a rozříří se i vaše spirituální vnímání pro sebe sama.

Praví se, že je to jako kytara s osmi strunami, kde ta nejhlubší struna je Usui, pak Karuna a nakonec 6 nejvyšších strun Lightarian. Dohromady pak tvoří akord. Každému pacientu pak nabízí tu správnou frekvenci, kterou právě potřebuje.

Novinka v Lightarian Ki Reiki

Pokud je tato energie správně zasvěcena, může být při patřičné duchovní úrovni jedince tzv. přenosná mezi životy, a bude tak duši pomáhat i v dalších životech.

Lightarian Ki Reiki 1. – 6. stupeň

  • 0. stupeň – Zahrnuje tzv. „Buddhic Boost“ – tedy aktivace a rozšíření vibračních těl skrze energetický most. „Velká příprava na práci s Lightarian Reiki.“
  • 1. a 2. stupeň – V těchto levlech se vysvětluje většina principů Lightarian Reiki a obdržíte první zasvěcení Lightarian Reiki nanebevzatým mistrem Buddhou. Toto první zasvěcení vás připraví na další tři levly, kterými se vám bude postupně zvyšovat vibrace vaší energie na vyšší (jemnější) úroveň v „reiki spektru“ a spojí vás s jemnějšími aspekty energie Reiki. V průběhu tohoto zasvěcení nastane trvalé spojení s jinými podporujícími energiemi, které pomáhají rozšířit práci s energií a urychlí vývojový proces.
  • 3. a 4. stupeň – V Lightarian Reiki III budete obeznámeni s energií Gaia, energií matky Země, která slouží jako „základ“ pro váš osobní vývoj. Ve IV levlu budete zasvěceni do láskyplné a silné energie, která má „deštníkový efekt“. Této energii se také říká specielní energie Božstva.
  • 5. a 6. stupeň – V Lightarian Reiki V & VI budete se seznámíte s další energií a sice s energií nanebevzatého mistra Sanandy. On se spojuje s mistrem Buddha, Gáiou a Božstvem, abychom vytvořili to, čemu se říká „komora božského léčení“. Tento jedinečný a silný nástroj je dostupný pro léčení, tak i pro osobní využití.

Předpoklady pro toto zasvěcení: zájemce o toto zasvěcení musí být mistr-učitel alespoň Reiki + Karuna Ki Reiki + Tera-Mai Reiki + Imara Reiki + Kundaliní Reiki. Tímto má být zabráněno, aby nepřišel do kontaktu s Lightarian Ki někdo, jehož vlastní tělesný energetický systém ještě není připraven na nejčirejší frekvence.

Obdržíte tolik zasvěcení, kolik bude pro plnou aktivaci Lightarian Ki u vás potřeba, obsáhlá skripta a certifikát

Cena zasvěcení do Lightarian Ki Reiki

Zasvěcení do Lightarian Ki Reiki na dálku činí 12.000,- Kč / 520,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do Lightarian Ki Reiki s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 13.210,- Kč / 570,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

  • na dálku – dohodou (do týdne)
  • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
  • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
  • v Ostravě – 28.11.

Napište mi