Komyo Kai Reiki


Komyo znamená osvícení/Velké Světlo. Reiki je označení pro univerzální/vyšší inteligentní energii/sílu.

REIKI je uznávaná metoda. Na západě se učí jako forma alternativní medicíny/léčení. Na východě spočívá výuka na duchovním růstu žáka a cestě k vnitřnímu klidu. Ve své výuce kombinuji obojí dle originální školy Reiki Komyo Kai. 10 let pořádám kurzy Reiki v Praze, Brně, Ostravě i zasvěcení do Reiki na dálku pro ty, kteří si chtějí užít kurz v pohodlí domova, jsou z daleka, nebo žijí v zahraničí. Nově ode mne obdržíte videoukázky všech technik.

Skupinové víkendové semináře 1. stupně REIKI:

 • v Praze: 15.12. REIKI I. stupeň (volná místa: 6 z 8)

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi

Reiki je vhodnou metodou pro každého. Reiki léčí, napravuje, zlepšuje obecnou kvalitu života, spánek, psychickou i fyzickou kondici. Podporuje učení, koncentraci, odbourá stres, pomáhá lidem se najít, duchovně růst, léčí emoční traumata, křivdy. S Reiki si „dobijete baterie“, obnovíte samoléčebné procesy těla, duševní pohodu, snížíte výkyvy nálad a naleznete Anshin ritsumei (vnitřní klid).

K získání schopnosti čerpat Reiki slouží tzv. Reiju (neboli iniciace), kdy u vás dochází k obnovení energetických drah pro příjem univerzální energie. Podobnou schopnost mají děti, ale brzy ji ztrácí vlivem materialismu. Auru žáka vždy předem připravím na zasvěcení, které poté probíhá dálkově nebo osobně (dle vaší volby). Při Reiju se vaše pocity a vjemy soustředí na lásku, harmonii, sílu, radost ze života, svobodu, otevřenost a vyrovnanost.

Komyo Kai Reiki

Komyo Kai Reiki k nám do ČR přišlo prostřednictvím návštěvy buddhistického mnicha reverenda Hyakuten Inamota, který svou školu Reiki označil Komyo Kai Reiki, aby ji odlišil od jinak běžně dostupné západní výuky. Komyo Kai Reiki se navrací k původní Usuiho myšlence duchovního růstu. Pro úspěšné léčení je totiž třeba nejdříve projít procesem uvědomění. První dva stupně Komyo Kai Reiki se zaměřují na léčení. Třetí a čtvrtý jsou zaměřeny na duchovní růst. Již od prvního stupně vedu své žáky k meditativní praxi a práci na sobě skrze originální japonské techniky, které se na západě běžně neznají.

Historie Komyo Kai Reiki: 1. MIKAO USUI (zakladatel metody Reiki, který roku 1922 v Tokiu založil první kliniku a školu Reiki) –> 2. Dr. Chujiro Hayashi (jako lékař zohlednil v Reiki medicínský aspekt) –> 3. Chiyoko Yamaguchi (v r. 1938 se učila od Dr. Hayashiho a celý život vyučovala) –> 4. rev. Hyakuten Inamoto (v r. 1997 založil školu Komyo Kai Reiki)

Komyo Kai Reiki je jednoduchou školou Reiki, jež vás povede k pochopení sebe i druhých.

Proč jsem si Komyo Kai Reiki vybral jako svůj hlavní kurz výuky Reiki? Tato škola vyžaduje od mistra, aby se svým žákům věnoval mnohem více, než-li bývá na západě zvykem. Patrně proto mezi současnými učiteli není příliš rozšířená, jelikož práce s žákem je zde na mnohem vyšší úrovni, a od mistra tak vyžaduje větší časové nároky. Vím, o čem hovořím – prozradím vám, jak to dělám já: Na zasvěcení nejprve připravím sebe, poté žákyni/žáka, následné zasvěcení/aktivaci energie (Reiju) provádím dle tradičních postupů originální japonské školy Reiki Komyo Kai. Zasvěcení svým žákům Reiki opakuji zdarma (pro zvýšení úrovně energie), jsem jim k dispozici pro konzultování otázek a jejich podporu i po kurzu (taktéž zdarma). Navíc pro své žáky pořádám pravidelné tréninky a snažím se s nimi být pravidelně v kontaktu dle svých možností.

U Komyo Kai Reiki nepřichází energie k žákovi jen korunní čakrou, ale postupně celou aurou. Komyo Kai Reiki pozvedá vibrace žáka, vede k uvědomování si, probuzení intuice, vlastnímu hlubšímu léčení, vnitřnímu klidu, lásce a sounáležitosti. Pokud ke mně přecházíte odjinud, nemusíte se obávat, vaše znalosti i úroveň energie dorovnáme.

Jako odvěký zájemce o hloubkové poznání Reiki jsem prošel západními i východními školami Reiki. Taktéž jsem si nemohl nechat ujít ani velmistrovské stupně. Dnes si troufnu říci, že po tomto všem a 10 letech praxe výuky jsem poznal, co se v Reiki osvědčí a má výsledky. Tyto poznatky zahrnuji do své výuky.

Nabízím následující kurzy Komyo Kai Reiki:

1. stupeň Komyo Kai Reiki (Shoden)

„Shoden“ znamená v Komyo Kai Reiki „první“ nebo „začátečnický“ stupeň, kde se zaměříme zejména na sebeléčení, zdraví, štěstí a na léčbu druhých. Získáte základní informace o Reiki a naučíte se zásady ošetření pomocí přikládání dlaní. Naučíte se také bezkontaktní ošetření, techniky práce s čakrami, metody sebeléčení, meditace a uvědomění.

 • Vysvětlení co je REIKI, REIKI RYOHO a KOMYO KAI REIKI
 • Diskuze nad GOKAI: 5 zásadami
 • Praktické využití Reiki
 • Pozice rukou pro sebeléčení a léčbu druhých
 • 21denní plán sebeléčení a Gassho meditací
 • Tři způsoby, jak zvýšit úroveň své energie
 • Ánápánasati meditace
 • HATSUREI HO: Tradiční metoda aktivování energie
 • KENYOKU: Technika energetické „koupele“ na očistu těla a mysli
 • JOSHIN KOKYU HO: Metoda dýchání na očistu mysli

Zasvěcení do 1. stupně Komyo Kai Reiki na dálku 2.100,- Kč / 88,- €
Osobní zasvěcení do 1. stupně Komyo Kai Reiki se seminářem 3.360,- Kč / 141,- €

Skupinové víkendové semináře 1. stupně REIKI:

 • v Praze: 15.12. REIKI I. stupeň (volná místa: 6 z 8)

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi

2. stupeň Komyo Kai Reiki (Chuden)

„Chuden“ představuje v Komyo Kai Reiki „středně pokročilou“ výuku. Zde se zaměříme na pomoc druhým skrze dálkové působení Reiki a na pochopení žáka, že vše je spojeno se vším (koncept ne-duality) a jak svým vyzařováním měnit k lepšímu svět kolem sebe. To vše díky předání používání shirushi (symbolů) a jumon (manter). U žáka tím dochází ke zvýšení vlastní úrovně energie i schopnosti energii vnímat. Součástí je výuka originálních Japonských technik Reiki.

Proč 2. stupeň? Čas potřebný na Reiki se zkrátí. Dojde k zesílení (zvýšení vibrací) a zefektivnění energie. Energetizujete si jídlo, nápoje a léky – než je pozřete – to v pár vteřinách. Vyčistíte si dům a kancelář od negativních energií, ať se tam cítíte dobře. Pošlete si večer předem Reiki na úspěšný průběh schůzky, pohovoru, zkoušky, atd. Pošlete Reiki sobě (v pár minutách), ať vás energie léčí ve spánku, nebo až přijdete domů. Energie bude moci proniknout hlouběji a léčit vás i na úrovni emocionální, citové, mentální… Fyzická přítomnost pro předání Reiki již nebude nutností (můžete poslat energii rodině a lidem stovky kilometrů vzdáleným). Toto a mnohem více vás na 2. stupni naučím. Ať už vás Reiki baví, nebo se zatím potýkáte s tím, jak zařadit Reiki do svého života, druhý stupeň vám pomůže.

 • Významy a možnosti použití shirushi (symbolů) a jumen (manter) dle originální Japonské školy Reiki Komyo Kai
 • Schopnost odesílání Reiki na dálku i jako podporu na schůzku, cestu, zkoušku apod.
 • Diskuzi o tom, jak žáci mohou porozumět přírodě, lidem a celému okolnímu světu.
 • Vyčistit místnosti, energetizovat vodu a jídlo pomocí shirushi (symbolů)

Zasvěcení do 2. stupně Komyo Kai Reiki na dálku 2.200,- Kč / 92,- €
Osobní zasvěcení do 2. stupně Komyo Kai Reiki se seminářem 3.460,- Kč / 145,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi

3. stupeň Komyo Kai Reiki (Okuden)

„Okuden“ v Komyo Kai Reiki znamená „hlubší vědění“ nebo „vnitřní moudrost“. Na tomto stupni se zaměříme na duchovní praxi Reiki Ryoho. Žáci objevují nové vnitřní učení skrze spirituální kultivaci, meditaci a duchovní růst. Žák směřuje a blíží se ke stavu Anshin ritsumei (vnitřní klid) či dokonce Satori (osvícení). Předám vám mistrovský shirushi (symbol).

 • Vysvětlení a používání mistrovského shirushi (symbolu) a jumon (mantry) dle originální Japonské školy Komyo Kai
 • Techniky rozvoje intuice
 • Vědění a porozumění doprovázející žáka na jeho/její duchovní cestě, jež vede k vnitřnímu klidu a osvícení

Zasvěcení do 3. stupně Komyo Kai Reiki na dálku 3.600,- Kč / 151,- €
Osobní zasvěcení do 3. stupně Komyo Kai Reiki se seminářem 4.860,- Kč / 203,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi

4. stupeň Komyo Kai Reiki (Shinpiden)

„Shinpiden“ („mistrovské učení“) je v Komyo Kai Reiki tzv. Shinan neboli učitelský stupeň. Je vhodný jak pro kandidáty na budoucí mistry-učitele, tak pro ty, kteří mají zájem o hlubší poznání Reiki a vlastní duchovní růst. Tento stupeň se zaměřuje na sdílení a předávání schopnosti Reiki, možnosti výuky a zasvěcení všech stupňů Komyo Kai Reiki. Současně kladu důraz na vlastní schopnost opakovaného sebezasvěcování, zvyšování vlastní úrovně energie a duchovní úrovně vědomí.

Lidé dnes získávají stupeň mistra-učitele ne proto, aby učili, ale proto, že si přejí zvýšit svou energii, duchovně růst, být v přímce se svou duší i Universem/Bohem a získat plný potenciál Reiki, symbolů i dovedností (např. opakované sebezasvěcení) pro vlastní léčení (zdraví), duchovní růst (štěstí), pro pomoc rodině či přátelům a pro zlepšení vlastní léčebné praxe.

 • Vysvětlení zasvěcovacích postupů do všech stupňů dle originální Japonské školy Reiki Komyo Kai
 • Možnosti znovuzasvěcení sebe sama
 • 3 tradiční verze zasvěcení REIKI dle Komyo Kai – „krátká“, „dlouhá“ a „dočasná“

Zasvěcení do 4. stupně Komyo Kai Reiki na dálku 7.000,- Kč / 292,- €
Osobní zasvěcení do 4. stupně Komyo Kai Reiki se seminářem 8.260,- Kč / 345,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi