K–Reiki


K–Reiki zasvěcení

Systém K–Reiki byl vytvořen na základě systému Karuna Reiki a navazuje na základní Reiki. K-Reiki prohlubuje soucit a otevírá nás k většímu pochopení, jak funguje svět. K-Reiki léčí srdeční centrum. Používá symboly známé i z jiných škol, avšak zasvěcením tyto symboly však získávají nový význam, rozměr a svou vlastní energii. Po zasvěcení do K-Reiki dochází k odkrytí a aktivaci skrytého potenciálu energií symbolů.

Systém K-Reiki je rozdělen do dvou stupňů žákovských a mistrovských. Jsou zde významné odlišnosti v práci s energií a v jeho možnostech oproti klasické Reiki. Sám jsem K-Reiki vnímal jako významné obohacení mé vlastní práce.

K-Reiki – 1. stupeň

– naučíte se pracovat se symboly, které:

 • léčí situace z minulých životů, zneužívání v dětství a bolestné zážitky, umožňuje kontakt s archandělem Gabrielem
 • léčí vztahy a závislosti, pomáhá vypěstovat si správné návyky, napojuje na spirituální bytosti a pomáhá od nich získat požehnání
 • léčí sexuální a tělesné zneužívání a také stínové já existující v podvědomí
 • čistí mysl a místnosti od negativních energií
 • uvádí do rovnováhy vyšší a nižší čakry, uzemňuje a manifestuje materiální cíle, vytváří odhodlání a dokončuje je

K-Reiki – 2. stupeň

– naučíte se pracovat se symboly, které:

 • léčí nespavost, strach a paniku, navyšuje jasnovidnost, pomáhá dosáhnout, co nejlepších výsledků
 • pomáhá vytvářet priority a uskutečňovat cíle, uzemňuje
 • léčí komunikaci, spojuje Vyšší Já s nižším Já, navyšuje kreativitu, zlepšuje schopnost učení
 • léčí návyky, závislost a vnímání reality, posiluje cíle, pomáhá nám osvobodit se od očekávání druhých
 • zasvěcovací postupy pro oba stupně

Práce s touto energií obohacuje život o větší citové prožívání a také o větší otevřenost lásce a životu. Naučíme se také jiné způsoby, jak aktivovat energie. Tímto se práce se symboly stávají mnohem bohatší a tvořivější.

Oba mistrovské stupně K-Reiki zasvěcuji najednou – formou postupného předání 2 zasvěcení.

Předpoklad pro toto zasvěcení: zájemce musí projít předchozím zasvěcením mistra-učitele Karuna Ki Reiki

Obdržíte: 2 zasvěcení, skripta a certifikát

Cena zasvěcení do K–Reiki

Zasvěcení do K–Reiki na dálku činí 4.500,- Kč / 200,- €

Další možností je osobní zasvěcení do K–Reiki s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 5.710,- Kč / 250,- €

Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi