Ra-Sheeba Velmistr 4. – 8. stupeň


Ra-Sheeba Velmistr

Tradiční pojetí Ra-Sheeby se v průběhu let dočkalo několika vylepšení. Dobrý učitel pracuje s Ra-Sheebou častěji, pravidelně zasvěcuje a léčí Ra-Sheebou na denní bázi, dokáže se tak dostat mnohem dále, vychannelovat další symboly a nové kvality energie o vyšších intenzitách i vibracích. Všechny tyto nástavby a pokračování tradiční Ra-Sheeby zasvěcuji a vyučuji v tomto velmistrovském kurzu jako 4. – 8. stupeň Ra-Sheeby. Jsou to všechno jedny z nejsilnějších energií, které byly lidstvu dosud zpřístupněny a připravení jedinci mohou postoupit až k 8. stupni Ra-Sheeby.

Předpoklady: zájemce musí nejprve projít 3. stupněm Ra-Sheeby (Aktivací Božího Světla)

4., 5. a 6. stupeň Ra-Sheeby

„ALFA RA-SHEEBA“

 • Obdržíte: 3 zasvěcení, skripta a certifikát
 • Přetransformování všech stupňů Ra-Sheeby do sektoru Alfa a výrazné zesílení energie
 • Přesměrování zdroje z jádra Velkého Centrálního Slunce na Prvotní zdroj
 • Odebrání staré DNA a implantace nové DNA
 • Rozpomenutí se na svou část, která je spojena s Duchem
 • Praktická část: specifické zasvěcovací transformační postupy, souhlas bohů Ra-Sheeby a Stvořitele všeho, práce s posvátnými dračími průvodci a jejich barvami, nácvik práce s novou kvalitou energie, channeling aktivačních manter, meditace, práce s Egyptskými Bohy, zasvěcení Isis

Cena zasvěcení do 4., 5. a 6. stupně Ra-Sheeby

Zasvěcení do 4., 5. a 6. stupně Ra-Sheeby na dálku činí 8.000,- Kč / 350,- €

Další možností je osobní zasvěcení do 4., 5. a 6. stupně Ra-Sheeby s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 9.210,- Kč / 400,- €


7. stupeň Ra-Sheeby

„VELMISTR RA-SHEEBY“

 • Obdržíte: 3 zasvěcení, skripta a certifikát
 • Aktivace 12 čaker, vývoj 12 čaker
 • Otevření dalších čaker a změn v systému čaker, aury a meridiánů
 • Trvalé napojení na zdroje Ra-Sheeby, další změna DNA
 • Transformace všech úrovní vědomí, nevědomí a podvědomí
 • Techniky velmistra a zpřístupnění nadsmyslového vnímání
 • Aktivace kanálu učení
 • Rozpomenutí se na svou část, která je Bohem a Stvořením Vesmíru
 • Praktická část: léčení Ra-Sheebou od A do Z, Ra-Sheeba v denním životě, další modality léčby, rituály s Ra-Sheebou

Cena zasvěcení do 7. stupně Ra-Sheeby

Zasvěcení do 7. stupně Ra-Sheeby na dálku činí 8.000,- Kč / 350,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do 7. stupně Ra-Sheeby s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 9.210,- Kč / 400,- €


8. stupeň Ra-Sheeby /NOVINKA/

 • Obdržíte: 1 zasvěcení, skripta a certifikát
 • přináší velice zajímavý nárůst energie i transformaci duše praktika Ra-Sheeby. Velmistrovi Ra-Sheeby je zde předáno 8 nových symbolů. Jsou to: symbol dračích průvodců, léčení čaker koruny, třetího oka a srdce, vibrační léčení, Boží přítomnost, Boží pravda, energie Matky Země, sjednocení, léčení sakrální čakry, močového měchýře a podbřišku.

Cena zasvěcení do 8. stupně Ra-Sheeby

Zasvěcení do 8. stupně Ra-Sheeby na dálku činí 4.000,- Kč / 170,- €

Další možností pro zájemce je osobní zasvěcení do 8. stupně Ra-Sheeby s individuálním seminářem – cena v tomto případě činí 5.210,- Kč / 230,- €


Možnost rezervace individuálního termínu kurzu:

 • na dálku – dohodou (do týdne)
 • v Praze: 9.11. | 14.11. | 5.12. | 15.12.
 • v Brně: 7.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 12.12.
 • v Ostravě – 28.11.

Napište mi