Ra-Sheeba Velmistr 3. – 7. stupeň

Zasvěcení boha Slunce na dálku, Ra-Sheeba Velmistr Praha, Brno, Ostrava, Ra-Sheeba Alfa

Aktivace Božího Světla = Zasvěcení Boha Slunce/Ra, Alfa Ra-Sheeba, Ra-Sheeba Velmistr. Tradiční pojetí Ra-Sheeby (1. a 2. stupeň) se v průběhu let dočkalo několika channelingových vylepšení. Dobrý učitel pracuje s Ra-Sheebou častěji, pravidelně zasvěcuje a léčí Ra-Sheebou na denní bázi, dokáže se tak dostat mnohem dále, vychannelovat další symboly a nové kvality energie o vyšších intenzitách i vibracích.

Všechny tyto nástavby a pokračování tradiční Ra-Sheeby zasvěcuji a vyučuji v tomto velmistrovském kurzu jako 3. – 7. stupeň Ra-Sheeby. Jsou to všechno jedny z nejsilnějších energií, které byly lidstvu dosud zpřístupněny a pouze připravení pokročilí jedinci mohou postoupit až k 7. stupni. Svou připravenost se mnou konzultujte, nebo ji vnímáte sami.

Předpoklad: mistr-učitel tradiční Ra-Sheeby

3. stupeň Ra-Sheeby

„AKTIVACE BOŽÍHO SVĚTLA“ / „ZASVĚCENÍ BOHA SLUNCE-RA“
3x zasvěcení, skripta 25 str., 17 symbolů, certifikát, výuka

 • Zažehnutí božího Světla v nitru
 • Dračí průvodci
 • Praktická část: práce s dračími hlasy, nácvik a práce se symboly, ukázky aplikace
 • 14 symbolů: zasvěcovací, spojení se Zemí a načerpání energie, Boží spojení a Světlo, rozpouštění strachů, aktivace a změny DNA, učitelský symbol a další…
 • + 3 symboly navíc pouze pro růst mistra:
  • 1. symbol – pro spojení s duchovními průvodci, mistry a astrální cestování
  • 2. symbol – pro aktivaci zdravého vývinu indigových dětí
  • 3. symbol – pro vysílání a přijímání myšlenek

4., 5. a 6. stupeň Ra-Sheeby

„ALFA RA-SHEEBA“
3x zasvěcení, skripta 75 str., 3 symboly, certifikát, výuka

 • Přetransformování všech stupňů Ra-Sheeby do sektoru Alfa a výrazné zesílení energie
 • Přesměrování zdroje z jádra Velkého Centrálního Slunce na Prvotní zdroj
 • Odebrání staré DNA a implantace nové DNA
 • Rozpomenutí se na svou část, která je spojena s Duchem
 • Praktická část: specifické zasvěcovací transformační postupy, souhlas bohů Ra-Sheeby a Stvořitele všeho, nácvik práce s novou kvalitou energie, channeling aktivačních manter, meditace, práce s Egyptskými Bohy, zasvěcení Isis

7. stupeň Ra-Sheeby

„VELMISTR RA-SHEEBY“
3x zasvěcení, skripta 155 str., 8 symbolů, certifikát, výuka

 • Aktivace 12 čaker, vývoj 12 čaker
 • Otevření dalších čaker a změn v systému čaker, aury a meridiánů
 • Trvalé napojení na zdroje Ra-Sheeby, další změna DNA
 • Transformace všech úrovní vědomí, nevědomí a podvědomí
 • Techniky velmistra a zpřístupnění nadsmyslového vnímání
 • Aktivace kanálu učení
 • Rozpomenutí se na svou část, která je Bohem a Stvořením Vesmíru
 • Praktická část: léčení Ra-Sheebou od A do Z, Ra-Sheeba v denním životě, další modality léčby, rituály s Ra-Sheebou

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 3. stupeň: 9.000,- Kč
400,- €
4.-6. stupeň: 9.000,- Kč
400,- €
7. stupeň: 9.000,- Kč
400,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €