Ra-Sheeba – 1. a 2. stupeň

Tradiční Ra-Sheeba zasvěcení na dálku, Tradiční Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava

Ra-Sheeba je znovuobjevené faraónské zasvěcení, které byl ve své době schopen předávat pouze jediný, sám faraón, jenž byl díky svým schopnostem považován za božskou bytost. Ra-Sheeba je mnohonásobně silnější než tradiční Reiki a i ti největší skeptici, kteří „při Reiki nic necítí“, vnímají energii Ra-Sheeby velmi hmatatelně. Je to užitečná uzemňující energie, která na rozdíl od většiny ostatních energií, pracuje zejména v oblasti spodních tří čaker a na úrovni srdce, které energie přenáší do čaker horních.

Ra-Sheeba není žádné reiki, je výraznější energií s významným duchovním přínosem pro každého. I ti největší skeptici vnímají energii Ra-Sheeby značně intenzivně a připouští, že energii cítí. Pokud vás Ra-Sheeba zajímá, není to náhoda, již jste s ní přišli do kontaktu ve svých minulých životech, na jejichž duchovnost si máte v tomto životě rozpomenout.

Zasvěcením do Ra-Sheeby se stáváte „strážcem“ této energie, která naplňuje celé tělo i duši Světlem bohů Ra a Sheeby. Zasvěcení otevírá proud lásky uvnitř nás, což je při našem vzestupu nejdůležitější vibrace. Léčení Ra-Sheebou probíhá přímo na energetických centrech, duchovním těle a doslova „pozvedne“ naše bio pole. Ra-Sheeba je pro své povznášející účinky mnohými často také označována jako „Křišťálová cesta duchovního růstu“. Je to vůbec poprvé, co se při vzniku Ra-Sheeby spojila energie „RA“ se „Sheebou“. Dnes by je Ra-Sheeba mnohými udržována jako hodnotná cesta a podpora vzestupu.

Léčení energií Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech – čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních. Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Zasvěcením do Ra-Sheeby získáváte energie:

 • boha Ra (také nazýván „Re“)
 • bohyně Isis (rovněž pojmenována jako „Sheeba“)
 • jádra Velkého Centrálního Slunce (Slunce všech galaxií)
 • světelných mistrů Ra-Sheeby
 • dračích průvodců

Vhodné pro každého, koho tato energie zajímá.

Ra-Sheeba – 1. stupeň

obdržíte: počet zasvěcení vám na míru, skripta 64 str., certifikát

 • Zasvěcením se mění barvy aury na zlatou, bílou a světle zelenou
 • Zvýšení vibrací aury a její kompletní vyčištění
 • Vývoj spodních tří čaker
 • Otevření vyššímu stavu uvědomění
 • Regenerace poškozených a neaktivních vláken DNA na energetické úrovni
 • Emocionální detoxikace
 • Praktická část: čištění prostor, nácvik a práce se symboly, léčení Ra-Sheebou, praktické ukázky
 • 14 symbolů: spojení těla a duše, čistič čaker, léčení orgánů, sjednocení mužství a ženství, denní ochrana, odstranění negativní energie, aktivace srdečního meridiánu, symbol pravdy, vyrovnání, symboly pro ukončení léčení, symbol zajištění čistoty energie, symbol pravdy, rovnováha duchovna a hmoty, brána hrobky faraona, pečeť Isidina a další…

Většina učitelů učí 1. stupeň Ra-Sheeby „jen“ s 9 nebo 10 symboly. Já předávám nový počet – 14 symbolů. A připraveným jedincům pak ještě jeden symbol navíc.

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete procházet emocionální detoxikací, budou odcházet zadržené emoce, bude se čistit to, co nepotřebujete a to co vám škodí, to co jste nestačili zpracovat, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „strážce“ energie Ra-Sheeba. Toto zasvěcení a práce s touto energií je pro mě cestou domů. Jde do velké hloubky a následné čištění je intenzivní na prožitky.


Ra-Sheeba – 2. stupeň (mistr-učitel) s rozšířením

obdržíte: počet zasvěcení vám na míru, skripta 47 str., certifikát

 • Nárůst intenzity energie a léčitelských schopností
 • Afirmace
 • Dračí hlasy
 • Expanze vědomí
 • Srdeční čakra a její význam v Ra-Sheebě
 • Mentální a duševní detoxikace
 • Výuka Ra-Sheeby
 • Praktická část: příprava místnosti i žáka před zasvěcením, zasvěcovací postupy, nácvik a práce s mistrovskými symboly, aplikace Ra-Sheeby na dálku, ukázky mých vlastních technik
 • 13 symbolů: celostní léčení, léčení jater, ledvin, pohlavních orgánů, 2., 3. a 4. čakry, aurických těl (vrstev aury), probuzení intuice, léčení srdce, urychlení duchovního vývoje, sjednocení, Světlo Ra, zasvěcovací symboly, symboly pro (indigové) děti, kněžský řád, řád faraona a další…
 • + 3 symboly navíc pouze pro růst mistra:
  • 1. symbol – pro spojení s duchovními průvodci, mistry a astrální cestování
  • 2. symbol – pro aktivaci zdravého vývinu indigových dětí
  • 3. symbol – pro vysílání a přijímání myšlenek

Většina učitelů učí mistra-učitele Ra-Sheeby „jen“ s 8 nebo 9 symboly. Já na tomto stupni předávám 16 symbolů.

Druhý stupeň Ra-Sheeby zvýší vaši energii do krystalické struktury, čímž udržíte více světla. Vaše léčivé schopnosti expandují, vaše intuice bude zesílená, budete více radostnější a šťastnější. Vaše spojení s láskou a Zdrojem je posíleno. Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování a symbol k aktivaci tzv.indigových a jasnozřivých dětí, který jim pomůže vzpomenout si na úkoly svého pozemského bytí. Mistr Ra-Sheeby je schopen využít soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.


Stručná historie Ra-Sheeby

Tradiční Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava, tradiční Ra-Sheeba zasvěcení na dálku

Faraón byl jediný, kdo měl ve Starém Egyptě mistrovský stupeň, který získal otevřením kanálu poznání ze svých předchozích inkarnací v Atlantidě. Zasvěcení do prvního stupně od něj obdrželo pouze několik vyvolených, aby tuto energii strážili a léčili faraóna, který dobře znal sílu hromadného léčení, meditace a záměru. Faraón nikomu nepředal zasvěcovací postupy, a proto byla tato energie časem ztracena. V Universu se však nikdy nic neztratí úplně, platí totiž zákon zachování energie. Ra-Sheeba byla pouze zasutá v hlubinách vibrací a čekala, až na vyšší vibrační úroveň dospěje lidstvo jako celek, aby zde byla Ra-Sheeba opět a tentokrát pro všechny. Více o historii Ra-Sheeby a jejím znovuobjevení se dozvíte na mých seminářích.

Ra-Sheeba je také známá jako „energie z pyramid“. Vůbec poprvé se spojily energie boha „Ra“ a bohyně „Sheeby“:

 • „Ra“ reprezentuje zdroj z velkého centrálního Slunce. Silou předčil svého otce boha Atuma.
 • „Sheeba“ reprezentuje sexuální, kreativní, radostný výraz lásky, ženská část tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.
 • „Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naši pravou stezku domů.

Co znamená „počet zasvěcení na míru“ ?

Zasvěcení každého stupně Ra-Sheeby opakuji tolikrát, kolikrát je u každého z vás potřeba, aby se schopnost pracovat s čistou a účinnou energií Ra-Sheeby plně stabilizovala. A nebo vaše zasvěcení opakujeme tolikrát, dokud jste sami s vaším vnímáním energie spokojeni.


Opakování zasvěcení Ra-Sheeby zdarma

I mým žákům Ra-Sheeby nabízím možnost si zasvěcení zdarma na dálku opakovat – a to do až odvolání. Přínosem je mimo jiné zesílení samotné energie, odstranění symptomů očistného procesu, pročištění vaší aury, meridiánů, čaker, podvědomých negativních programů, váš duchovní růst a mnohé další, o kterých vám rád povím… Délka opakovaného zasvěcení je ca. 30 min.

Kdy zasvěcení opakuji – viz sekce Opakovaná zasvěcení. Pokud by vám vypsané termíny opakování nevyhovovaly, stačí se se mnou domluvit.


Poznám, že jsem připraven/a na zasvěcení do Ra-Sheeby?

Ano, tak, že vás bude Ra-Sheeba svými vibracemi sama přitahovat, protože ve skutečnosti tuto energii znáte ze svých minulých životů v Egyptě a Atlantidě, jen do ní musíte být opětovně zasvěceni. Pokud vás Ra-Sheeba zajímá, pak jste již dávno připraveni přijmout tyto mocné frekvence.

Potřebuji před Ra-Sheebou jiné zasvěcení (např. Reiki)?

Nepotřebujete. Ra-Sheeba je jinou energií než Reiki a má svou vlastní tradici výuky. Ra-Sheeba je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. A kdo říká, že Reiki a Ra-Sheeba je totéž, rychle po zasvěcení změní názor.


Forma kurzu

Na dálku lze individuálně dle vašeho času. / Osobně v Praze, Brně a Ostravě dohodou.

Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku a kolikrát je třeba zasvěcení zopakovat. Samozřejmostí je poradenství v průběhu i po kurzu. Opakování zasvěcení je zdarma.

Na kdy se domluvíme?

… na dálku? Do 14 dnů.
… osobně v Brně? Do 14 dnů.
… osobně v Praze? Každou 1. a 3. středu v měsíci.
… osobně v Ostravě? Každou 4. středu v měsíci.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz
… nebo zavolejte: +420 605 118 044

Cena: 1. stupeň: 5.000,- Kč
220,- €
2. stupeň (Mistr-Učitel): 9.000,- Kč
390,- €