Ra-Sheeba – 1. a 2. stupeň

Tradiční Ra-Sheeba zasvěcení na dálku, Tradiční Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava

Ra-Sheeba je znovuobjevené faraónské zasvěcení, které byl ve své době schopen předávat pouze jediný, sám faraón, jenž byl díky svým schopnostem považován za božskou bytost. Ra-Sheeba je mnohonásobně silnější než tradiční Reiki a i ti největší skeptici, kteří „při Reiki nic necítí“, vnímají energii Ra-Sheeby velmi hmatatelně. Je to užitečná uzemňující energie, která na rozdíl od většiny ostatních energií, pracuje zejména v oblasti spodních tří čaker a na úrovni srdce, které energie přenáší do čaker horních.

Zasvěcením do Ra-Sheeby se stáváte „strážcem“ této energie, která naplňuje celé tělo i duši Světlem bohů Ra a Sheeby. Zasvěcení otevírá proud lásky uvnitř nás, což je při našem vzestupu nejdůležitější vibrace. Léčení Ra-Sheebou probíhá přímo na energetických centrech, duchovním těle a doslova „pozvedne“ naše bio pole. Ra-Sheeba je pro své povznášející účinky mnohými často také označována jako „Křišťálová cesta duchovního růstu“.

Zasvěcením do Ra-Sheeby získáváte energie:

 • boha Ra (také nazýván „Re“)
 • bohyně Isis (rovněž pojmenována jako „Sheeba“)
 • jádra Velkého Centrálního Slunce (Slunce všech galaxií)
 • bytostí a světelných mistrů Ra-Sheeby
 • dračích průvodců

… více o energiích Ra-Sheeby na semináři.

Vhodné pro každého, koho tato energie zajímá.

Ra-Sheeba – 1. stupeň

3x zasvěcení, skripta 64 str., certifikát, výuka

 • Zasvěcením se mění barvy aury na zlatou, bílou a světle zelenou
 • Zvýšení vibrací aury a její kompletní vyčištění
 • Vývoj spodních tří čaker
 • Otevření vyššímu stavu uvědomění
 • Regenerace poškozených a neaktivních vláken DNA na energetické úrovni
 • Emocionální detoxikace
 • Praktická část: čištění prostor, nácvik a práce se symboly, léčení Ra-Sheebou, praktické ukázky
 • 14 symbolů: spojení těla a duše, čistič čaker, léčení orgánů, sjednocení mužství a ženství, denní ochrana, odstranění negativní energie, aktivace srdečního meridiánu, symbol pravdy, vyrovnání, symboly pro ukončení léčení, symbol zajištění čistoty energie, symbol pravdy, rovnováhy duchovna a hmoty, pečeť hrobky faraona, pečeť Isidina a další…

Ra-Sheeba – 2. stupeň (mistr-učitel) s rozšířením

3x zasvěcení, skripta 72 str., certifikát, výuka

 • Nárůst intenzity energie a léčitelských schopností
 • Afirmace
 • Dračí hlasy
 • Expanze vědomí
 • Srdeční čakra a její význam v Ra-Sheebě
 • Mentální a duševní detoxikace
 • Výuka Ra-Sheeby
 • Praktická část: příprava místnosti i žáka před zasvěcením, zasvěcovací postupy, nácvik a práce s mistrovskými symboly, aplikace Ra-Sheeby na dálku, ukázky mých vlastních technik
 • 18 symbolů: celostní léčení, léčení jater, ledvin, pohlavních orgánů, čaker, aurických těl, probuzení intuice, léčení srdce, urychlení duchovního vývoje, sjednocení, Světlo Ra, zasvěcovací symboly, symboly pro (indigové) děti, kněžský řád, řád faraona a další…

Forma studia:
Vše probíhá na dálku individuálně dle vašeho času. Osobní seminář je možný v Praze, Brně, Ostravě. Více o studiu?

Stručná historie Ra-Sheeby

Tradiční Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava, tradiční Ra-Sheeba zasvěcení na dálku

Faraón byl jediný, kdo měl ve Starém Egyptě mistrovský stupeň, který získal otevřením kanálu poznání ze svých předchozích inkarnací v Atlantidě. Zasvěcení do prvního stupně od něj obdrželo pouze několik vyvolených, aby tuto energii strážili a léčili faraóna, který dobře znal sílu hromadného léčení, meditace a záměru. Faraón nikomu nepředal zasvěcovací postupy, a proto byla tato energie časem ztracena. V Universu se však nikdy nic neztratí úplně, platí totiž zákon zachování energie. Ra-Sheeba byla pouze zasutá v hlubinách vibrací a čekala, až na vyšší vibrační úroveň dospěje lidstvo jako celek, aby zde byla Ra-Sheeba opět a tentokrát pro všechny. Více o historii Ra-Sheeby a jejím znovuobjevení se dozvíte na mém semináři.

Ra-Sheeba je také známá jako „energie z pyramid“. Vůbec poprvé se spojily energie boha „Ra“ a bohyně „Sheeby“:

 • „Ra“ reprezentuje zdroj z velkého centrálního Slunce. Silou předčil svého otce boha Atuma.
 • „Sheeba“ reprezentuje sexuální, kreativní, radostný výraz lásky, ženská část tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.
 • „Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naši pravou stezku domů.

Poznám, že jsem připraven/a na zasvěcení do Ra-Sheeby?

Ano, tak, že vás bude Ra-Sheeba svými vibracemi sama přitahovat, protože ve skutečnosti tuto energii znáte ze svých minulých životů v Egyptě a Atlantidě, jen do ní musíte být opětovně zasvěceni. Pokud vás Ra-Sheeba zajímá, pak jste již dávno připraveni přijmout tyto mocné frekvence.

Potřebuji před Ra-Sheebou jiné zasvěcení (např. Reiki)?

Nepotřebujete. Ra-Sheeba je jinou energií než Reiki a má svou vlastní tradici výuky. Ra-Sheeba je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. A kdo říká, že Reiki a Ra-Sheeba je totéž, rychle po zasvěcení změní názor.

Objednávka

kontaktujte mě.

Cena na dálku: 1. stupeň: 3.750,- Kč
170,- €
2. stupeň: 6.000,- Kč
270,- €
Individuální osobní seminář: + 1.000,- Kč
+ 45,- €