Tradiční Ra-Sheeba – 1. a 2. stupeň

Tradiční Ra-Sheeba zasvěcení na dálku, Tradiční Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava

Ra-Sheeba je znovuobjevené faraónské zasvěcení, které byl ve své době schopen předávat pouze jediný, sám faraón, jenž byl díky svým schopnostem považován za božskou bytost. Ra-Sheeba je mnohonásobně silnější než tradiční Reiki a i ti největší skeptici, kteří „při Reiki nic necítí“, vnímají energii Ra-Sheeby velmi hmatatelně. Je to užitečná uzemňující energie, která na rozdíl od většiny ostatních energií, pracuje zejména v oblasti spodních tří čaker a na úrovni srdce, které energie přenáší do čaker horních.

 • ADRESY KONÁNÍ – Praha, ul. Wenzigova 5 | Brno, ul. Soukenická 3 | Ostrava, ul. Dolní 65 | Prostějov, ul. Kramářská 6
 • Všechny stupně Ra-Sheeby vyučuji individuálně – termíny dohodou.

Ra-Sheeba není žádné reiki, je výraznější energií s významným duchovním přínosem pro každého. I ti největší skeptici vnímají energii Ra-Sheeby značně intenzivně a připouští, že energii cítí. Pokud vás Ra-Sheeba zajímá, není to náhoda, již jste s ní přišli do kontaktu ve svých minulých životech, na jejichž duchovnost si máte v tomto životě rozpomenout.

Zasvěcením do Ra-Sheeby se stáváte „strážcem“ této energie, která naplňuje celé tělo i duši Světlem bohů Ra a Sheeby. Zasvěcení otevírá proud lásky uvnitř nás, což je při našem vzestupu nejdůležitější vibrace. Léčení Ra-Sheebou probíhá přímo na energetických centrech, duchovním těle a doslova „pozvedne“ naše bio pole. Ra-Sheeba je pro své povznášející účinky mnohými často také označována jako „Křišťálová cesta duchovního růstu“. Je to vůbec poprvé, co se při vzniku Ra-Sheeby spojila energie „RA“ se „Sheebou“. Dnes by je Ra-Sheeba mnohými udržována jako hodnotná cesta a podpora vzestupu.

Léčení energií Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech – čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních. Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Zasvěcením do Ra-Sheeby získáváte energie:

 • boha Ra (také nazýván „Re“)
 • bohyně Isis (rovněž pojmenována jako „Sheeba“)
 • jádra Velkého Centrálního Slunce (Slunce všech galaxií)
 • světelných mistrů Ra-Sheeby
 • dračích průvodců

Vhodné pro každého, koho tato energie zajímá. Vaši předchozí zkušenost s prací s energiemi však doporučuji.

Ra-Sheeba – 1. stupeň

Toto zasvěcení a práce s touto energií je tou pravou „cestou domů“. Jde do velké hloubky a následné čištění je intenzivní na prožitky. Po prvním stupni budete procházet emocionální detoxikací, budou odcházet zadržené emoce, bude se čistit to, co nepotřebujete a to co vám škodí, to co jste nestačili zpracovat, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „strážce“ energie Ra-Sheeba.

 • Zasvěcením se mění barvy aury na zlatou, bílou a světle zelenou
 • Zvýšení vibrací aury a její kompletní vyčištění
 • Vývoj spodních tří čaker
 • Otevření vyššímu stavu uvědomění
 • Regenerace poškozených a neaktivních vláken DNA na energetické úrovni
 • Emocionální detoxikace
 • Praktická část: čištění prostor, nácvik a práce se symboly, léčení Ra-Sheebou, praktické ukázky
 • 14 symbolů: spojení těla a duše, čistič čaker, léčení orgánů, sjednocení mužství a ženství, denní ochrana, odstranění negativní energie, aktivace srdečního meridiánu, symbol pravdy, vyrovnání, symboly pro ukončení léčení, symbol zajištění čistoty energie, symbol pravdy, rovnováha duchovna a hmoty, brána hrobky faraona, pečeť Isidina a další…

Obdržíte: 3 žákovská zasvěcení, skripta a certifikát

Zasvěcení do 1. stupně Ra-Sheeby na dálku: 3.500,- Kč / 150,- €

Osobní seminář 1. stupně Ra-Sheeby: + 1.210,- Kč / 50,- €

Termíny zasvěcení do 1. stupně Ra-Sheeby

Rezervujte si u mě individuální termín na vaše zasvěcení do 1. stupně tradiční Ra-Sheeby:

 • na dálku a plnohodnotně – dohodou (do týdne)
 • v Praze, ul. Wenzigova 5 – 19.9. | 21.9. | 2.10. | 16.10. | 20.10. | 9.11. | 20.11. | 4.12. | 15.12.
 • v Brně, ul. Soukenická 3 – dohodou (do 14 dnů)
 • v Ostravě, ul. Dolní 65 – 26.9. | 13.10. | 24.10. | 28.11. | 1.12.
 • v Prostějově, ul. Kramářská 6 – dohodou

Napište mi

Odpověď na častou otázku: Většina učitelů učí 1. stupeň Ra-Sheeby „jen“ se 7 nebo 9 a nebo 10 symboly. Já předávám aktuální počet – 14 symbolů. A připraveným jedincům pak ještě jeden symbol navíc.

Ra-Sheeba – 2. stupeň (Mistr-Učitel)

Druhý stupeň Ra-Sheeby zvýší vaši energii do krystalické struktury, čímž udržíte více světla. Vaše léčivé schopnosti expandují, vaše intuice bude zesílená, budete více radostnější a šťastnější. Vaše spojení s láskou a Zdrojem je posíleno. Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování a symbol k aktivaci tzv. indigových a jasnozřivých dětí, který jim pomůže vzpomenout si na úkoly svého pozemského bytí. Mistr Ra-Sheeby je schopen využít soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou kreativitu prostřednictvím sjednocení našich ženských a mužských aspektů.

 • Nárůst intenzity energie a léčitelských schopností
 • Afirmace, dračí hlasy
 • Expanze vědomí
 • Srdeční čakra a její význam v Ra-Sheebě
 • Mentální a duševní detoxikace
 • Výuka Ra-Sheeby
 • Praktická část: příprava místnosti i žáka před zasvěcením, zasvěcovací postupy, nácvik a práce s mistrovskými symboly, aplikace Ra-Sheeby na dálku, ukázky mých vlastních technik
 • 13 symbolů: celostní léčení, léčení jater, ledvin, pohlavních orgánů, 2., 3. a 4. čakry, aurických těl (vrstev aury), probuzení intuice, léčení srdce, urychlení duchovního vývoje, sjednocení, Světlo Ra, zasvěcovací symboly, symboly pro (indigové) děti, kněžský řád, řád faraona a další…
 • + 3 symboly navíc pouze pro růst mistra:
  • 14. symbol – pro spojení s duchovními průvodci, mistry a astrální cestování
  • 15. symbol – pro aktivaci zdravého vývinu indigových dětí
  • 16. symbol – pro vysílání a přijímání myšlenek

Obdržíte: 2 mistrovská zasvěcení, skripta a certifikát

Zasvěcení do 2. stupně Ra-Sheeby na dálku: 7.000,- Kč / 300,- €

Osobní seminář 2. stupně Ra-Sheeby: + 1.210,- Kč / 50,- €

Termíny zasvěcení do 2. stupně Ra-Sheeby

Rezervujte si u mě individuální termín na vaše zasvěcení do 2. stupně tradiční Ra-Sheeby:

 • na dálku a plnohodnotně – dohodou (do týdne)
 • v Praze, ul. Wenzigova 5 – 19.9. | 21.9. | 2.10. | 16.10. | 20.10. | 9.11. | 20.11. | 4.12. | 15.12.
 • v Brně, ul. Soukenická 3 – dohodou (do 14 dnů)
 • v Ostravě, ul. Dolní 65 – 26.9. | 13.10. | 24.10. | 28.11. | 1.12.
 • v Prostějově, ul. Kramářská 6 – dohodou

Napište mi

Odpověď na častou otázku: Většina učitelů učí stupeň mistra-učitele Ra-Sheeby „jen“ s 8 nebo 9 symboly. Já předávám plný aktuální počet – 16 mistrovských symbolů.

Stručná historie Ra-Sheeby

Tradiční Ra-Sheeba Praha, Brno, Ostrava, tradiční Ra-Sheeba zasvěcení na dálku

Faraón byl jediný, kdo měl ve Starém Egyptě mistrovský stupeň, který získal otevřením kanálu poznání ze svých předchozích inkarnací v Atlantidě. Zasvěcení do prvního stupně od něj obdrželo pouze několik vyvolených, aby tuto energii strážili a léčili faraóna, který dobře znal sílu hromadného léčení, meditace a záměru. Faraón nikomu nepředal zasvěcovací postupy, a proto byla tato energie časem ztracena. V Universu se však nikdy nic neztratí úplně, platí totiž zákon zachování energie. Ra-Sheeba byla pouze zasutá v hlubinách vibrací a čekala, až na vyšší vibrační úroveň dospěje lidstvo jako celek, aby zde byla Ra-Sheeba opět a tentokrát pro všechny. Více o historii Ra-Sheeby a jejím znovuobjevení se dozvíte na mých seminářích.

Ra-Sheeba je také známá jako „energie z pyramid“. Vůbec poprvé se spojily energie boha „Ra“ a bohyně „Sheeby“:

 • „Ra“ reprezentuje zdroj z velkého centrálního Slunce. Silou předčil svého otce boha Atuma.
 • „Sheeba“ reprezentuje sexuální, kreativní, radostný výraz lásky, ženská část tohoto pilíře univerzální léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.
 • „Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naši pravou stezku domů.

Poznám, že jsem připraven/a na zasvěcení do Ra-Sheeby?

Ano, tak, že vás bude Ra-Sheeba svými vibracemi sama přitahovat, protože ve skutečnosti tuto energii znáte ze svých minulých životů v Egyptě a Atlantidě, jen do ní musíte být opětovně zasvěceni. Pokud vás Ra-Sheeba zajímá, pak jste již dávno připraveni přijmout tyto mocné frekvence.

Potřebuji před Ra-Sheebou jiné zasvěcení (např. Reiki)?

Nepotřebujete. Ra-Sheeba je jinou energií než Reiki a má svou vlastní tradici výuky. Ra-Sheeba je nepopsatelná, musí se zkrátka prožít. A kdo říká, že Reiki a Ra-Sheeba je totéž, rychle po zasvěcení změní názor. Vaši vlastní předchozí zkušenost s prací s energiemi však doporučuji.

Na kdy si domluvíme váš individuální neskupinový seminář?

 • na dálku a plnohodnotně – dohodou (do týdne)
 • v Praze, ul. Wenzigova 5 – 19.9. | 21.9. | 2.10. | 16.10. | 20.10. | 9.11. | 20.11. | 4.12. | 15.12.
 • v Brně, ul. Soukenická 3 – dohodou (do 14 dnů)
 • v Ostravě, ul. Dolní 65 – 26.9. | 13.10. | 24.10. | 28.11. | 1.12.
 • v Prostějově, ul. Kramářská 6 – dohodou

Forma kurzu

Na dálku nebo osobně v Praze, Brně, Ostravě či Prostějově. Zakládám si na kvalitním 100% čistém zasvěcení (iniciaci energie) a obsáhlých skriptech. V ceně je zahrnuto celkové vyčištění žáka i mistra – před i po zasvěcení, vč. kontroly, zda proběhlo vše v pořádku. Samozřejmostí je poradenství zdarma v průběhu i po kurzu.

Objednávka

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz