Kvantová Ra-Sheeba

Je to tzv. Kvantové zasvěcení do Ra-Sheeby, které se v duši zasvěceného usadí natolik stabilně, že si zasvěcení Ra-Sheeby duše bere s sebou do dalších životů, kde může tuto energii nadále čerpat pro svůj duchovní vývoj. Kvantová Ra-Sheeba je jedno z mála tzv. přenosných zasvěcení mezi jednotlivými životy. (Většina ostatních zasvěcení zůstává u většiny – jak která energie jak u koho /z větší či menší části/ v aktuálním životě a přenáší se spíše základní otisky.) Pokud vás na Kvantovou Ra-Sheebu odmítnu, nebo odkážu na jinou energii, prosím, přijměte to.

Toto zasvěcení je opravdu pouze pro připravené a pouze pro ty, kteří všechny stupně Ra-Sheeby prošli u mě.

Cena i počet zasvěcení se odvíjí individuálně dle úrovně vaší duše.

Pásmo energie Systém Nejnižší a nejvyšší vibrace Přenosné mezi životy
1. pásmo Ra-Sheeba I. stupeň 5,0 – 5,5
2. + 3. pásmo Ra-Sheeba II. stupeň 5,0 – 7,30
1. – 3. pásmo Nová Ra-Sheeba I. + II. stupeň 5,0 – 7,30
4. pásmo Aktivace Božího Světla 5,0 – 7,81
5. pásmo Ra-Sheeba Velmistr 5,0 – 8,00
6. pásmo Plamen Centrálního Slunce 5,0 – 8,33
7. pásmo Ra-Sheeba Universal 5,0 – 8,83
8. pásmo Kvantová Ra-Sheeba 5,0 – 9,99 ANO

Máte zájem?

… napište mi: pomoc@shamballa-reiki.cz