Ra-Sheeba pro pokročilé

Plamen Centrálního Slunce

V mém pojetí se jedná o velice silné zasvěcení, které vrací jádro duše do míst, kde se zrodila a díky tomu probíhá její transformace. Spojením tohoto plamene s Ra-Sheebou vzniká tzv. Alfa Ra-Sheeba, kdy tok energie neproudí pouze z VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE (beta sektor), ale také z PRVOTNÍHO ZDROJE (alfa sektor),... Číst více

Ra-Sheeba Velmistr 4. – 8. stupeň

Tradiční pojetí Ra-Sheeby se v průběhu let dočkalo několika channelingových vylepšení. Dobrý učitel pracuje s Ra-Sheebou častěji, pravidelně zasvěcuje a léčí Ra-Sheebou na denní bázi, dokáže se tak dostat mnohem dále, vychannelovat další symboly a nové kvality energie o vyšších intenzitách i vibracích. Všechny tyto nástavby a pokračování tradiční Ra-Sheeby zasvěcuji a vyučuji v tomto velmistrovském kurzu jako 4.... Číst více

Nová Ra-Sheeba

Zasvěcením do Nové Ra-Sheeby se do vaší aury telepaticky ukotví veškeré léčebné symboly, které obsahuje 1. a 2. stupeň Ra-Sheeby tradiční. Díky tomu již nebude nutné si je pamatovat a vědomě s nimi pracovat. Pouze přiložíte ruce a necháte energii, aby vše vykonala sama. Celé léčení totiž už nebudete řídit vy prací se symboly,... Číst více

Ra-Sheeba Universal

Toto zasvěcení přináší menší revoluci do celé linie Ra-Sheeby tak, jak ji dnes známe. Málo kdo ví, že Ra-Sheeba prošla rozsáhlou změnou. Energie Ra-Sheeby je jako před tím napojena na energie boha Ra a bohyně Sheeby, na Velké centrální slunce a na zemské jádro (proto má tak prospěšné uzemňující účinky).... Číst více

Kvantová Ra-Sheeba

Je to tzv. Kvantové zasvěcení do Ra-Sheeby, které se v duši zasvěceného usadí natolik stabilně, že si zasvěcení Ra-Sheeby duše bere s sebou do dalších životů, kde může tuto energii nadále čerpat pro svůj duchovní vývoj. Kvantová Ra-Sheeba je jedno z mála tzv. přenosných zasvěcení mezi jednotlivými životy. (Většina ostatních zasvěcení zůstává u většiny –... Číst více